BMK Facebook

Firma BMK rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku koncentrując się na usługach szkoleniowych w zakresie metod oraz technik rehabilitacji medycznej. Od samego początku postawiła sobie za cel dzielenie się specjalistyczną wiedzą w dziedzinie fizjoterapii i terapii manualnej ukierunkowanej na:

• zapobieganie postępom i nawrotom choroby,
• pozbycie się bólu i usuwanie różnych dolegliwości
• przywracanie sprawności fizycznej po urazach
• poprawianie ruchomości kręgosłupa, postawy ciała i siły mięśni

Realizując konsekwentnie przyjętą strategię BMK przeprowadziła kilkaset kursów i szkoleń, w których wzięło udział ponad 10 000 osób. Dużym wsparciem dla osiągnięcia założonych celów było pozyskanie przez BMK dofinansowania ze środków UE na prowadzenie działalności edukacyjnej.  Pozwoliło to na zrealizowanie w latach 2006-2010 trzech dużych projektów, w ramach których wykładowcy m.in. z Polski, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA, przekazali polskim fizjoterapeutom i lekarzom wiedzę na temat najważniejszych światowych metod i technik rehabilitacyjnych.

W roku 2009 w celu poprawy przejrzystości oferty powstały 4 zasadnicze linie produktowe:

- fizjoterapia i rehabilitacja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki medycyny sportowej
- ratownictwo medyczne
- wspomaganie rozwoju dziecka (BMK Kids)
- działalność doradcza dla firm działających w branży medycznej (Medical Consulting House)

W ramach każdej z nich prowadzona jest działalność naukowa (raporty, opracowania, współpraca z ośrodkami akademickimi), szkoleniowa i doradcza. W 2010 rozpoczęły działalność nasze ośrodki realizujące świadczenia dla osób indywidualnych:

- Centrum Rozwoju i Edukacji Dziecka BMK Kids
- BMK Centrum Rehabilitacji

W 2011 roku uzyskaliśmy akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W 2012 i 2013r. trwała intensywna praca nad wzbogaceniem oferty już funkcjonujących jednostek oraz ciągła poprawa jakości świadczonych usług.

2014 - 2015r. realizacja zamkniętego projektu szkoleniowego dla kilkunastu przychodni na południu Polski. Oraz wzbogacenie oferty szkoleniowej o nowe tematy szkoleniowe dla fizjoterapeutów, lekarzy i trenerów.

W 2016r.  ralizacja kilkudziesięciu warsztatów pt. "Szkoła pleców" na terenie całej Polski dla dużych i średnich firm (szkolenia/warsztaty zamknięte).

2016 r. - 2017r. - rozwój działu Organizacji Szkoleń BMK...