BMK Facebook

Firma BMK rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku, koncentrując się na usługach szkoleniowych w zakresie metod oraz technik rehabilitacji medycznej. Od samego początku postawiła sobie za cel dzielenie się specjalistyczną wiedzą w dziedzinie fizjoterapii i terapii manualnej ukierunkowanej na:

• zapobieganie postępom i nawrotom choroby,
• pozbycie się bólu i usuwanie różnych dolegliwości
• przywracanie sprawności fizycznej po urazach
• poprawianie ruchomości kręgosłupa, postawy ciała i siły mięśni

Realizując konsekwentnie przyjętą strategię BMK przeprowadza obecnie kilkadziesiąt kursów i szkoleń rocznie, w których wzięło udział ponad 10 000 osób. Dużym wsparciem dla osiągnięcia założonych celów było pozyskanie przez BMK dofinansowania ze środków UE na prowadzenie działalności edukacyjnej.  Pozwoliło to na zrealizowanie w latach 2006-2010 trzech dużych projektów, w ramach których wykładowcy m.in. z Polski, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA, przekazali polskim fizjoterapeutom i lekarzom wiedzę na temat najważniejszych światowych metod i technik rehabilitacyjnych.

W roku 2009 w celu poprawy przejrzystości oferty powstały 4 zasadnicze gałęzie działalności:
• fizjoterapia i rehabilitacja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki medycyny sportowej
• szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego
• wspomaganie rozwoju dziecka (BMK Kids)
• działalność doradcza dla firm działających w branży medycznej (Medical Consulting House)
W ramach każdej z nich prowadzona jest działalność naukowa (raporty, opracowania, współpraca z ośrodkami akademickimi), szkoleniowa i doradcza.

W 2010 rozpoczęły działalność nasze ośrodki realizujące świadczenia dla osób indywidualnych:
• Centrum Rozwoju i Edukacji Dziecka BMK Kids
• BMK Centrum Rehabilitacji
W 2011 roku uzyskaliśmy akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizowane przez BMK kursy i szkolenia.

W latach 2012 –2013 trwała intensywna praca nad wzbogaceniem oferty już funkcjonujących jednostek oraz ciągła poprawa jakości świadczonych usług.

Lata 2014 – 2015 to dla BMK realizacja zamkniętego projektu szkoleniowego dla kilkunastu przychodni na południu Polski. Oraz wzbogacenie oferty szkoleniowej o nowe tematy szkoleniowe dla fizjoterapeutów, lekarzy i trenerów.

W 2016 roku miała miejsce realizacja kilkudziesięciu warsztatów pt. "Szkoła pleców" na terenie całej Polski dla dużych i średnich firm (szkolenia/warsztaty zamknięte) w ramach programów profilaktyki zdrowia dla pracowników.

Lata 2016-2017 to okres rozwoju działu Organizacji Szkoleń BMK mający na celu wprowadzenie do oferty nowych kursów i szkoleń.

W lipcu 2017 roku została uruchomiona druga filia BMK Centrum Rehabilitacji przy ul. Kukuczki, dając naszym pacjentom możliwość korzystania z naszych usług w dwóch loklizacjach.
Lata 2018 - 2019 to gwałtowny rozwój  szkoleń fizjoterapeutycznych i realizacja projektu pt. "Akademia Fizjoterapii" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.

Lata 2019 -2020 to m. in. realizacja zamkniętego projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rok 2021 - to ciągłe poszerzanie oferty BMK o nowe szkolenia: ON - LINE, hybrydowe i stacjonarne.