BMK Facebook
HISTORIA
2002

powstanie firmy BMK

2006 - 2008

realizacja przez BMK pierwszego w Polsce dużego projektu edukacyjnego dla fizjoterapeutów

2008 - 2010

Polska Akademia Fizjoterapii, Akademia McKenzie - projekty dofinansowane ze środków UE - ponad 1300 uczestników, kilkadziesiąt szkoleń, wykładowcy z kilkunastu państw na wszystkich kontynentach

2009

rozpoczęcie działalności Medical Consulting House

IV 2010

otwarcie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego BMK we Wrocławiu

X 2010

otwarcie Centrum Rozwoju i Edukacji Dziecka BMK Kids we Wrocławiu

XII 2010

przyjęcie pierwszych Pacjentów w BMK Centrum Rehabilitacji (www.bmk-cr.pl)

2011

bogata działalność szkoleniowa

2012

 

to rok intensywnego rozwoju działalności szkoleniowej, powstały nowe  tematy szkoleń, nowe miejsca szkoleń. Swoją ofertę rozszerzyło także BMK Centrum Rehabilitacji (wprowadzono nowe usługi, wzmocniono zespół o doradcę żywieniowego i trenera)

2013

siedziba firmy zmienia swoją lokalizację i odtąd mieści się przy ul. Mińskiej 38 we Wrocławiu

2014

po raz kolejny nastąpiło poszerzenie oferty szkoleniowej o nowe tematy oraz  pracowano nad rozwójem przychodni BMK Centrum Rehabilitacji w nowej lokalizacji

2015

realizacja kilku zamkniętych projektów szkoleniowch, kładąc duży nacisk na poszerzenie kalendarza szkoleń

2016

intensywny rozwój działalności szkoleniowej i utworzenie Działu Organizacji Szkoleń BMK

2017

rozpoczęcie realizacji szkoleń w innich miastach w Polsce: Kraków - FDM,  Warszawa - Trening funkcjonalny

VII 2017

 

otwarcie nowej filii BMK Centrum Rehabilitacji we Wrocławiu przy ul. Kukuczki 5/15

2018

 


2018/2019

 2019/2020

 

 

 

2021

 

2021

 

 

 

w roku 2018 planujemy rozszerzyć  ofertę szkoleń o: "Przezskórna fibroliza z użyciem haków metoda Kurta Ekmana)", "PNF", "Plaatsman Concept of Manual  Therapy"


realizacja szkoleń fizjoterapeutycznych pt. "Akademia Fizjoterapii" w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.


realizacja zamkniętego projektu
„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


to ciągłe poszerzanie oferty BMK o nowe szkolenia: ON - LINE, hybrydowe i stacjonarne

naszym partnerem w organizacji szkoleń został "ARMED Arystofanes Bąk"