BMK Facebook

Dofinansowania

Czy wiedzą Państwo, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na udziału szkoleniach BMK?

BMK Kucza i wspólnicy sp. jawna. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pozwala to osobom bezrobotnym, pracodawcom oraz pracownikom na ubieganie się o refundację kosztów szkolenia ze środków Urzędów Pracy.

Numer ewidencyjny RIS: 2.02/00133/2015

Wpis do RIS: 21.07.2015 (aktualny na rok 2018)

Powiatowe Urzędy Pracy (zgodne z miejscem zatrudnienia, a nie zamieszkania) prowadzą nabór wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kto może uzyskać dofinansowanie:

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę (wniosek o przyznanie dofinansowania składa pracodawca) oraz ich Pracodawcy prowadzący własną działalność i zatrudniający minimum 1 osobę (bez konieczności zatrudnienie nia na cały etat - może być np. pół, 1/4 czy 1/8 etatu; nie ma kryterium długości zatrudnienia dodatkowej osoby) - sami składają wniosek.

Wysokość dofinansowania:

Pracodawca (zatrudniający powyżej 10 osób) starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak co roku oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu formalności i wypełnianiu wniosków.

Zapraszamy zatem do kontaktu z naszym działem organizacji szkoleń:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

email: kursy@bmk.com.pl

tel. 603 255 945 

Istnieje również możliwość organizacji szkolenia przygotowanego zgodnie z Państwa potrzebami i wymaganiami oraz przeprowadzenia go w Państwa placówce. Wymaganiem jest udział minimum 10- 15 uczestników ( w zależności od tematyki i długości szkolenia/kursu).