BMK Facebook

Dofinansowania

BMK Kucza i wspólnicy sp. jawna. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pozwala to osobom bezrobotnym, pracodawcom oraz pracownikom na ubieganie się o refundację kosztów szkolenia ze środków Urzędów Pracy.

Numer ewidencyjny RIS: 2.02/00133/2015

Wpis do RIS: 21.07.2015 (aktualny na rok 2017)