BMK Facebook

Biomechaniczny model terapii ortofacjalnej

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, pielęgniarki, lekarze

Fizjoterapeutyczne techniki manipulacyjne stosowane są w celu zmniejszenia restrykcji czynności układu mięśniowo-szkieletowego (poprawa funkcji + zmniejszenie bólu). Znane obecnie metody terapii manualnej, stosowane w leczeniu zaburzeń w obrębie stawów, tkanek miękkich i leczeniu zaburzeń statyki ciała, mogą być z sukcesem zaadoptowane do leczenia dysfunkcji w obrębie głowy. Terapia ustno-twarzowa stanowi szereg czynności terapeutycznych mających na celu poprawę funkcji żucia, połykania, ssania i mowy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Pacjentów wymagających stosowania terapii ustno-twarzowej możemy podzielić na dwie grupy:
1) Pacjenci neurologiczni (np. po przebytym udarze mózgu)
2) Pacjenci nieneurologiczni (np. z mięśniopochodnymi dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego)
Bez względu na przynależność do w/w grup, każdy Pacjent wymaga pracy z interdyscyplinarnym zespołem, w skład którego wchodzi m.in. fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii w obrębie głowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

- anatomia opisowa vs anatomia funkcjonalna - uporządkowanie wiedzy
- miednica - analiza ustawienia ciała w przestrzeni + wpływ braku symetrii na stawy skroniowo-żuchwowe
- analiza dolnego tułowia / klatki piersiowj w aspekcie poprawy odruchów orofacjalnych
- techniki fizjoterapeutyczne stosowane w okolicy górnego otworu klatki piersiowej, twarzoczaszki oraz połączenia głowy i szyi
- techniki stymulujące proces rozprężaniania klatki piersiowej, proces oddychania i połykania
- terapia w rejonie krtani, przełyku + stymulacja krtani i okolic żuchwy (m.in. m. żwacz, skroniowy, skrzydłowy)
- terapia czepca ścięgnistego
- terapia zewnątrz- i wewnątrzustna - prezentacja technik

WYKŁADOWCA:

Roman Olejniczak absolwent studiów doktoranckich, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2011r. Od 14 lat, pracuję zarówno z pacjentami neurologicznymi - ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, czy po udarach - jak i typowymi pacjentami ortopedycznymi - cierpiącymi na skutek urazów, przeciążeniowych bóli kręgosłupa i stawów. W swojej pracy obrał kierunek rozwoju, opierający się na najnowocześniejszych międzynarodowych koncepcjach terapeutycznych takich jak PNF, McKenzie, NDT Bobath czy na Metodach leczenia i diagnozowania tkanek miękkich. Koncepcjach które wyznaczają nowy wymiar rehabilitacji przynosząc zdecydowaną poprawę a także wnosząc urozmaicenie i powiew świeżości do samej pracy z pacjentem - w odróżnieniu od tradycyjnej fizjoterapii.Najbliższe terminy szkoleń