BMK Facebook

Biomechaniczny model terapii orofacjalnej

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, pielęgniarki, lekarze

Dwudniowe warsztaty skierowane do fizjoterapeutów, neurologopedów, i lekarzy neurologów pracujących z osobami obciążonymi deficytami funkcji orofacjalnych.

OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu neurorehabilitacji oraz nabycie umiejętności z planowania i przeprowadzenia terapii w obrębie twarzoczaszki. W efekcie zdobyta widza i umiejętności pozwolą na prawidłową ocenę stanu zdrowia pacjenta, oraz prowadzenie skutecznego programu rehabilitacji i oceny jej rezultatów, co stwarza terapeucie możliwość wykorzystania nowych umiejętności terapeutycznych w celu poprawy stanu pacjenta oraz jego funkcjonowania w życiu społecznym.


PROGRAM SZKOLENIA:

Wiedza z zakresu:
1. Szczegółowej anatomii i biomechaniki klatki piersiowej.
2. Rola spastyczności w terapii orofacjalnej.
3. Postępowania fizjoterapeutyczne z pacjentem wiotkim i spastycznym.
4. Definicja neuroplastyczności.
5. Rola oddechowa przepony ze wskazaniem istotnych elementów terapii pacjenta  spastycznego.

Umiejętności z zakresu:
1. Nabycia umiejętności stymulacji niezbędnych struktur w celu pobudzenia i aktywizacji połączeń rezerwowych układu nerwowego.
2. Znajomości wzorców odwrócenia patologii.
3. Wykonania aktywnej stabilizacji mięśni głębokich w poszczególnych pozycjach wyjściowych.
4. Budowania napięcia dolnego ,górnego tułowia pod kątem funkcji aparatu ustno twarzowego.
5.Przygotowanie strategii terapii w celu poprawy funkcji połykanie, gryzienie, żucie, artykulacja.
6. Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej.


WYKŁADOWCY:

Roman Olejniczak – od 2011r. absolwent studiów doktoranckich na wydziale Fizjoterapii na wrocławskim AWF. Od 16 lat pracuje zarówno z pacjentami neurologicznymi - ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, czy po udarach - jak i typowymi pacjentami ortopedycznymi - cierpiącymi na skutek urazów, przeciążeniowych bóli kręgosłupa i stawów. W swojej pracy obrał kierunek rozwoju opierający się na najnowocześniejszych międzynarodowych koncepcjach terapeutycznych takich jak PNF, McKenzie, NDT Bobath czy na Metodach leczenia i diagnozowania tkanek miękkich – koncepcjach, które wyznaczają nowy wymiar rehabilitacji przynosząc zdecydowaną poprawę, a także wnosząc urozmaicenie i powiew świeżości do samej pracy z pacjentem - w odróżnieniu od tradycyjnej fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe:
- od 2015 - terapia pacjentów z ograniczoną świadomością metodą C-Eye,
- od 2013 - Centrum Neurorehabilitacji  we Wrocławiu
–  od 2009 prowadzi  autorskie szkolenia z zakresu Biomechanicznego modelu terapii orofacjalnej oraz szkolenia z fizjoterapii pacjentów z deficytem neurologicznym 
– 2007 do 2014 - wykładowca z neurologii i ortopedii na WSH, kierunek fizjoterapia
Ukończone kursy:
- 2018r. - Certyfikat Kurs Bobath
- 2017r. - kurs Neuromobilizacje w Neurologii ( Niemcy -Rainer Schonhut)
- 2015 - 2016r. - kurs Bobath Rozwijający (Kończyna dolna, górna, tułów, hemiplegia)
- 2015r. - kursu Bobath dla dorosłych – poziom podstawowy
- 2009r. - kurs Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
- 2009r. - kurs Metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich. Diagnostyka i terapia miednicy
- 2007r. - kurs McKenzie A,B
- 2006r. - kurs PNF – kurs podstawowy

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 840 PLNNajbliższe terminy szkoleń