BMK Facebook

Biomechaniczny model terapii orofacjalnej

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, pielęgniarki, lekarze

Dwudniowe warsztaty skierowane do fizjoterapeutów, neurologopedów, i lekarzy neurologów pracujących z osobami obciążonymi deficytami funkcji orofacjalnych.

OPIS SZKOLENIA:
Przedmiotem kursu „Biomechaniczny model terapii orofacjalnej” jest w głównym stopniu analiza biomechaniczna ludzkiego ciała jako całości. Szkolenie odbywa się w formie czysto „warsztatowej”, 80% czasu kursu poświęcone jest praktykowaniu technik, przygotowujących poszczególne struktury do wykonywania funkcji związanej z aparatem mowy, połykania itp.


PROGRAM SZKOLENIA:

- biomechaniczno-neurofizjologiczny model podejścia do analizy orofacjalnych deficytów funkcji,
- praktyczne zastosowanie wiedzy o neurofizjologicznym podłożu działania technik i metod terapii stosowanych w neurorehabilitacji funkcji orofacjalnych,
- praktyczne ćwiczenie technik przygotowujących poszczególne struktury do reedukacji funkcji orofacjalnych;
- analiza postawy ciała, w tym dolnego tułowia i klatki piersiowej, pod kątem jej wpływu na odruchowe i dowolne funkcje orofacjalne i szyjne, czy spojrzenia na ich połączenie i ogromny wpływ na staw skroniowo-żuchwowy,
- terapia miednicy i przepony oddechowej,
- nauka technik mięśniowo-powięziowych poprawiających funkcje w okolicy górnego otworu klatki piersiowej, twarzoczaszki i połączenia głowowy i szyi,
- techniki stymulujące proces rozprężania klatki piersiowej,
- techniki poprawiające procesy oddychania i połykania,

- terapia w rejonie krtani, przełyku, ich stymulacja,
- terapia okolic żuchwy - mięśni: żwacza, skroniowego, skrzydłowego,
- terapia czepca ścięgnistego oraz wielu innych technik mięśniowo-powięziowych i neurofizjologicznych.


WYKŁADOWCY:

Roman Olejniczak - absolwent studiów doktoranckich, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2011r. Od 20 lat pracuje zarówno z pacjentami neurologicznymi - ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, czy po udarach - jak i typowymi pacjentami ortopedycznymi - cierpiącymi na skutek urazów, przeciążeniowych bóli kręgosłupa i stawów. W swojej pracy obrał kierunek rozwoju opierający się na najnowocześniejszych międzynarodowych koncepcjach terapeutycznych takich jak PNF, McKenzie, NDT Bobath czy na Metodach leczenia i diagnozowania tkanek miękkich. Koncepcjach, które wyznaczają nowy wymiar rehabilitacji przynosząc zdecydowaną poprawę, a także wnosząc urozmaicenie i powiew świeżości do samej pracy z pacjentem - w odróżnieniu od tradycyjnej fizjoterapii.

 

Sławomir Chomiak


CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 840 PLNNajbliższe terminy szkoleń

27 - 28 kwietnia 2019 (16 godz. dydaktycznych)

Biomechaniczny model terapii ortofacjalnej

Prowadzący: Roman Olejniczak

Cena: 840 PLN