BMK Facebook

IBITA Bobath for adults /metoda Bobath dla dorosłych/ kurs rozwijający/

UCZESTNICY:

Fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi posiadający certyfikat ukończenia kursu podstawowego akredytowanego przez IBITA

Kurs rozwijający akredytowany przez IBITA, dotyczący terapii osób dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi.

Cele kursu:
- pogłębienie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych
- rozpoczęcie i wdrażanie strategii rozwiązywania problemów Pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi
- identyfikacja metod alternatywnych i ocena możliwości
- identyfikacja potencjału Pacjenta i osiąganie optymalnej funkcji
- ocena efektywności programów postępowania Pacjenta
- ocena efektywności ruchu - jakościowa i ilościowa.

PROGRAM SZKOLENIA:

- ramy koncepcyjne Bobath
- model praktyki klinicznej
- wnioskowanie kliniczne
- praca z Pacjentami
- znaczenie informacji sensorycznej dla orientacji posturalnej
- znaczenie stopy dla kontroli posturalnej i chodu
- znaczenie ręki dla kontroli posturalnej, sięgania i chwytania

WYKŁADOWCA:

Bettina Paeth Rohlfs

Fizjoterapeutka. Od 1986 roku pracuje jako terapeuta IBITA Bobath. W 1996 roku nabyła uprawnienia Stowarzyszenia IBITA jako Bobath Senior Instruktor.

Od ukończeniu studiów fizjoterapii na Uniwersytecie "Justus Liebig" w Giessen w Niemczech, w 1980 roku, specjalizuje się w pracy z pacjentami neurologicznymi. Swoją pracę rozpoczęła w uznanym centrum rehabilitacji "Neurologische Klinik Braunfels". Następnie kontynuowała swoje zawodowe doswiadczenie w Szpitalu Neurologicznym na Uniwersytecie "Heinrich Heine" w Düsseldorfie. Kolejne lata pracowała jako nauczyciel w szkole fizjoterapii w Hanowerze i Frankfurt / Main głównie z zakresu fizjoterapi w neurologii. W tym samym czasie studiowała pedagogikę i dydaktykę w Niemczech (obowiązk dla nauczycieli, którzy są instruktorami podczas szkoleń dla specjalistów).

Szkolenie z zakresu terapii metodą Bobath rozpoczęła się w 1981 roku kursem podstawowym z Patricia Davies w Bad Ragaz, Szwajcaria. Kontynuowała szkolenie się z zakresu metody Bobath odbywając kurs zaawansowany z Dra.h.c. Berta Bobath oraz dr Karel Bobath (również w Szwajcarii)

Jest fizjoterapeutką posiadającą ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami po udarze mózgu, orazowych uszkodzeniach mózgu, z ataksją, po niepełnych urazach rdzenia kręgowego, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, zespołem Guillain-Barre.
Jej doświadczenie zawodowe zaowocowało publikacją materiału naukowego o  uszkodzeniu splotu barkowego w książce "Doświadczenia z Bobath Concept", której pierwsze wydanie ukazało się w 1999 roku w języku niemieckim oraz w 2000 roku w języku hiszpańskim. Oprócz tego jest autorem wkładu naukowego kilku niemieckich książek z zakresu fizjoterapii oraz książki "Neurorehabilitacja w stwardnieniu rozsianym", wydanej w 2007 roku.

Znana jest przedewszystkim z pracy metodą Bobath. Jednak ukończyła również szkolenia z zakresu terapii takimi metodami jak: Vojty, Kabat, Brunkow, funkcjonalna Kinezyterapia (Klein-Vogelbach), Engine (Carr, Shepherd), Halliwick (McMillan), Schaarschuch-Haase (terapia oddechowa), Maitland i neurodynamika. Jej wiedza i strategieleczenia są dzięki temu bogatsze w pracy z pacjentami, którzy potrzebują innych technik oprócz Bobath.

Wykłada obecnie na Wydziale Fizjoterapii na Uniwersytecie w Barcelonie. Jest tam również koordynatorem nadawania tytułu magistra w zakresie diagnostyki i terapii w neurologii.

Uczestniczy w różnorakich konferencjach krajowych i międzynarodowych, w Niemczech, Hiszpanii, Argentynie i Chile.

Prowadzi kursy w języku kastylijskim, niemieckim i angielskim.

CZAS TRWANIA: 5 dni (40 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 3600 PLNNajbliższe terminy szkoleń

15 - 19 sierpnia 2018

IBITA Bobath for adults /metoda Bobath dla dorosłych/ kurs rozwijający/

Prowadzący: Bettina Paeth Rohlfs

Cena: 3600 PLN