BMK Facebook

Kliniczna niestabilność odcinka szyjnego kręgosłupa – specyficzne podejście wg metody OMT Kaltenborn-Evjenth

UCZESTNICY:

Studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, osteopaci

Warsztaty teoretyczno-praktyczne.

Omówione i przedstawione zostaną procedury leczenia problemu klinicznej niestabilności środkowego odcinka kręgosłupa szyjnego zgodnie z zasadami OMT Kaltenborn-Evjenth: specyficzne porady edukacyjne i kontrola motoryczna, leczenie specyficznej hypomobilności i pasywna/aktywna stabilizacja.


WYKŁADOWCA:

César Hidalgo García, PhD, OMT – Prezydent OMT Kaltenborn-Evjenth, profesor OMT K-E. Profesor na Uniwersytecie w Saragossie.
W 2001 roku ukończył licencjat w dziedzinie fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie.
W 2004 roku ukończył szkolenie ortopedyczne i uzyskał dyplom absolwenta Manualnej Terapii Ortopedycznej oraz tytuł magistra fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie.
W 2013 roku ukończył doktorat z fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie.
Dr Hidalgo uzyskał certyfikat Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej podczas Międzynarodowego Seminarium Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej w 2014 roku. Występował na poziomie stanowym, krajowym i międzynarodowym.
Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów oraz jest autorem i współautorem rozdziałów książkowych. Jego główne badania koncentrują się na skuteczności terapii manualnej i interwencji ortopedycznej w leczeniu zaburzeń kręgosłupa i kończyn w ciągu całego życia.

CZAS TRWANIA: 3 godziny zegarowe (16:00-19:00)

CENA: 150 PLN (cena za pakiet obu warsztatów z Césarem Hidalgo wynosi 250 PLN)

Po zakończeniu warsztatów każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.


Najbliższe terminy szkoleń