BMK Facebook

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

UWAGA!
Kursy metody McKenziego dofinansowywane są z funduszy unijnych poprzez Bazę Usług Rozwojowych - usługi rozwojowe.

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie w latach pięćdziesiątych. Od rozpoczęcia praktyki w 1953 w Wellington zainteresował się on szczególnie leczeniem bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Swoje badania i praktykę kontynuował w klinikach Cyriaxa, Stoddarda, Maitlanda, Maigne'a oraz Kaltenborna. Rozwijał i doskonalił swój system przez lata eksperymentów klinicznych z tysiącami pacjentów cierpiących na ostre bóle kręgosłupa i pokrewne symptomy. W początkowych latach praktyki Robin McKenzie odkrył, że pacjenci z pewnymi określonymi symptomami odczuwają natychmiastową ulgę po wykonaniu serii specyficznych ruchów, a w niektórych przypadkach również po przyjęciu pewnych statycznych pozycji ciała.

Istotą metody McKenziego jest to, że oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. W przypadku niektórych pacjentów ingerencja czy mobilizacja ze strony terapeuty jest konieczna, lecz jak podkreśla McKenzie, nie powinna być stosowana wobec całej populacji cierpiących na bóle odcinka lędźwiowego, gdy tak naprawdę potrzebna jest tylko niektórym z nich. Filozofia samowystarczalności czy też samodzielności pacjenta w radzeniu sobie ze swoim problemem stanowi podstawę metody McKenziego. Techniki terapeutyczne są istotną częścią leczenia w niektórych przypadkach i jako takie są prezentowane w pełnym zakresie w trakcie kursu. Jednakowoż najważniejszym aspektem procesu leczenia jest maksymalizacja efektu autoterapii pacjenta.

Wartość diagnostyczna metody McKenziego została w pełni potwierdzona, szczególnie w ostatnich latach, licznymi badaniami naukowymi. Jej skuteczność, w porównaniu z innymi metodami biomechanicznymi (np. chiropraktyka), nie ulega wątpliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Kurs A - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Pierwsza część kursu podstawowego składa się z wykładów, dyskusji, demonstracji na pacjentach i sesji praktycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z koncepcją-ideą metody McKenziego oraz umożliwienie im dokonywania klasyfikacji i leczenia zespołów bólów kręgosłupa lędźwiowego. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać, którzy pacjenci są podatni na metodę biomechaniczną; a także odróżniać pacjentów zdolnych do skorzystania z samodzielnej terapii od tych, którzy wymagają udziału terapeuty w celu dokonania postępu w terapii.
Eksponowana jest zasadnicza rola PROFILAKTYKI w metodzie McKenziego. Zasady zapobiegania nawrotom bólu są częścią edukacji każdego pacjenta, podobnie jak metody radzenia sobie z nawrotami, jeśli takowe nastąpią.

Kurs B - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Druga część kursu podstawowego powraca do koncepcji z części pierwszej i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność tych samych metod w odniesieniu do innych części kręgosłupa. Prezentowana jest również diagnostyka różnicowa problemów związanych z odcinkiem piersiowym i szyjnym kręgosłupa, a także objawów specyficznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, takich jak zawroty, bóle głowy i inne.

Kurs C - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup Lędźwiowy (kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna dolna)

Kurs w formie czterodniowych warsztatów polega na pełnym uczestnictwie w praktycznym rozwiązywaniu problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa. Na segment C składają się:
- warsztaty w zakresie podstawowych technik manualnych (liczba uczestników jest ograniczona dla zapewnienia adekwatnej opieki dydaktycznej). Dogłębna analiza praktyki klinicznej;
- praca - ćwiczenia w małych grupach - praktyczne rozwiązywanie problemów, demonstracja bardziej złożonych przypadków (na dwóch lub więcej pacjentach)
- zapoznanie się z literaturą fachową;
- analiza przypadków pacjentów z objawami ze strony kończyny dolnej, ich diagnostyka i opracowanie programu leczenia tych zaburzeń.

Kurs D - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy (kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna górna)

Czwarta część kursu podstawowego, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na zaawansowane techniki manualne, a także na pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu problemów na poziomie zaawansowanym. Segment D jest integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji w zakresie metody McKenziego. Omawiane są też zasady biomechanicznego diagnozowania i leczenia objawów ze strony kończyny górnej.

WYKŁADOWCY:

dr Tomasz Stengert: ukończył w 1978 roku Akademię Medyczną w Poznaniu na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą w rehabilitacji medycznej, a także w ortopedii i chirurgii urazowej. Przez lata pracował w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi w Poznaniu, gdzie pod koniec lat 90-tych prowadził oddział diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń kręgosłupa. Otrzymał uprawnienia instruktorskie Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Od 1993 roku rozpoczął szkolenie polskich fizjoterapeutów i lekarzy w zakresie metody McKenziego. Należy do wąskiej grupy instruktorów mających prawo nauczania pełnego programu kursów od A - D (senior instructors).

mgr Jacek Tuz: ukończył w 1993 roku Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego AWF Poznań w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku nauczycielskim, a następnie w 1997 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek fizjoterapia. W 2008 roku uzyskał mianowanie na samodzielnego nauczyciela metody McKenziego.

mgr Adrian Woźny ukończył w 2006 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Wydziale Fizjoterapii. Początkowo pracował jako fizjoterapeuta w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Z.Radlińskiegow Łodzi. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął Stacjonarne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, które ukończył w 2010 roku. Obecnie pracuje w Certyfikowanej Klinice Międzynarodowego Instytutu McKenziego w Poznaniu. W 2007 roku zdał egzamin uwierzytelniający po czym od razu rozpoczął Kurs Dyplomowy w Międzynarodowym Instytucie McKenziego. W 2009 roku w Rio de Janeiro pomyślnie zdał egzamin dyplomowy. Od 2013 roku jest Instruktorem Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

mgr Rajmund Tomczakowski ukończył w 1998 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Uczestnictwo w licencjonowanych kursach z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth i PNF oraz uzyskanie w 2000 roku certyfikatu terapeuty uwierzytelnionego Międzynarodowego Instytutu McKenziego umożliwiło mu wyspecjalizowanie się w terapii schorzeń kręgosłupa i kończyn. Efektem dalszego zainteresowania Metodą McKenziego i wykorzystania jej w praktyce klinicznej było ukończenie 2-miesięcznego kursu praktyki klinicznej w Austin w USA odbywanego w ramach programu dyplomowego i uzyskanie w 2003 roku Dyplomu w Zakresie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii. Po ukończeniu 2-letniego stażu jako asystent instruktora otrzymał w 2007 roku uprawnienia instruktora Instytutu McKenziego i prowadzi kursy organizowane przez polską filię Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Od 1998 roku pracuje w Klinice Medycznej Lux Med w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę.

Kurs A - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

CZAS TRWANIA: 4 dni (28 godz. dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1650 PLN

Kurs B - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

CZAS TRWANIA: 4 dni (28 godz. dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1650 PLN

Kurs C - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

CZAS TRWANIA: 4 dni (28 godz. dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1450 PLN

Kurs D - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

CZAS TRWANIA: 4 dni (28 godz. dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1450 PLN


UWAGA!

Decyzją Instytutu McKenzie Polska z dniem 01.12.2017 zostały zlikwidowane umowy pakietowe.Najbliższe terminy szkoleń

12 - 15 września 2019 (28 godz. dydaktycznych)

Kurs B - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Prowadzący: Adrian Woźny

Cena: 1650 PLN

14 - 17 listopada 2019 (28 godz. dydaktycznych)

Kurs D - diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Prowadzący: Rajmund Tomczakowski

Cena: 1450 PLN