BMK Facebook

Dieta, trening, suplementacja - problemy medyczne w pracy z osobami aktywnymi fizycznie.

 

Ten kurs jest częścią pakietu "MEDYCZNY TRENER PERSONALNY" więcej informacji tutaj -->

 

UCZESTNICY:

trenerzy, instruktorzy sportu, nauczyciele W-F, fizjoterapeuci, pasjonaci sportu.

 

Celem kursu jest przedstawienie praktycznych zasad pracy z osobami aktywnymi fizycznie i współistniejącymi problemami medycznymi Zakres omawianych interwencji obejmuje zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia w profilaktyce pierwotnej oraz zasady wdrażania i progresji obciążeń treningowych wraz z indywidualizacją zaleceń dietetycznych i suplementacji w momencie prowadzenia leczenia wspomagającego jako monoterapii lub w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Od Uczestników szkolenia oczekujemy podstawowej wiedzy z zakresu żywienia i suplementacji oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wydzielonymi modułami warsztatowymi (case study)

 

PROGRAM:

Dzień I

- Rozpoczęcie szkolenia, Tematy organizacyjne.

- Koncepcja leczenia uzupełniającego - dieta, trening, suplementacja.

- Zasady prowadzenia wywiadu medycznego w pracy Trenera.

- Składniki pokarmowe - uporządkowanie wiedzy.

- Krytyczny przegląd diet i koncepcji żywienia.

- Zaburzenia funkcji tarczycy (+ case study)

- Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej (+case study)

- Diagnostyka laboratoryjna w pracy Trenera. Dobór badań, podstawowe zasady interpretacji. Czerwone flagi.

 

Dzień II

- Pacjent kardiologiczny - możliwości i ograniczenia treningu uzupełniającego.

- Zespół post-covid. Zasady progresywnego zwiększania aktywności fizycznej. Rola diety i suplementacji w okresie rekonwalescencji.

- Zaburzenia mikrobioty jelitowej. Podstawy probotykoterapii.

- Choroba otyłościowa i jej powikłania.

- Alergie i nietolerancje pokarmowe

- Dieta i suplementacja w schorzeniach i urazach narządu ruchu

- Case study

- Case study

- Pytania, dyskusja, zakończenie szkolenia.

 

WYKŁADOWCA:

Tomasz Chmielewski (sportdoctor.pl) - lekarz, trener przygotowania motorycznego, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, członek International Association for Dance Medicine & Science. Od kilkunastu lat pracuje z osobami aktywnymi fizycznie na każdym poziomie zaawansowania sportowego - od aktywności podejmowanej w celach rekreacyjnych poprzez grupy naborowe, aż do Zawodników Kadr Narodowych. Zakres współpracy obejmuje indywidualną pracę z Zawodnikiem, prowadzenie treningów i warsztatów dla klubów oraz współpracę z Kadrą Trenerską. Jest autorem kilkuset szkoleń z zakresu metodyki treningu, profilaktyki urazów, żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie oraz leczenia wspomagającego (dieta, trening, suplementacja) w terapii schorzeń "cywilizacyjnych".

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)

CENA KURSU: 1 190 PLN

Kurs certyfikowany!Najbliższe terminy szkoleń