BMK Facebook

Evidence Based Physiotherapy - Master Course (Fizjoterapia oparta na faktach)

UCZESTNICY:
Kurs dla zaawansowanych praktyków fizjoterapii (terapeuci z doświadczeniem / instruktorzy / wykładowcy - lekarze, fizjoterapeuci)

Evidence Based Physiotherapy - Master Course (Fizjoterapia oparta na faktach) - fizjologiczne podstawy działania terapii w odniesieniu do podstaw neurofizjologii, fizjologii bólu i fizjologii tkanki łącznej. Specjalistyczna fizjologia tkanki łącznej chrząstki, krążka międzykręgowego, łąkotki, przyczepu, ścięgna, brzuśca mięśnia, nerwu obwodowego i powięzi.

Zagadnienia omawiane podczas kursu:
- Jak i dlaczego działa fizjoterapia / terapia manualna?
- Dlaczego pomimo stosowania różnych technik fizjoterapeutycznych, stan pacjenta nie wykazuje poprawy tylko nasilają się jego doleglowości?
- Jakie są wspólne cech różnych metod leczenia?
- Jak i dlaczgo rozwijają się efekty prowadzonej przez nas terapii?
- Co to jest efekt terapeutyczny? Jak i dlaczego utrzymują się efekty prowadzonej przez nas terapii?
- Na które układy w ciele pacjenta ma wpływ nasza terapia?
- Czy prowadzimy terapię układu mięśniowo-szkieletowego, czy też leczymy "całego człowieka" podczas terapii?
- Czy zawsze wiemy, co tak dokładnie robimy podczas terapii i jak to naprawdę działa?
- Czy nasze hipotezy/objaśnienia, którymi uzasadniamy naszą terapię są słuszne?
- Czy naprawdę wiemy i wierzymy, że techniki, których używamy i nauczamy działają? Czy boimy się przyznać i powiedzieć otwarcie, że tego nie wiemy i jest to tylko chwilowe wyjaśnienie, którym się posługujemy?
- Czy w szkołach fizjoterapii i na studiach podyplomowych nauczamy wytłumaczalnych metod, czy praktykujemy czysty dogmatyzm?


UWAGA!

Uczestnicy tego kursu mogą skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę z nowym, szerszym ujęciem terapii pacjenta. Przedstawione zostaną potwierdzone informacje naukowe, które mogą być kontrowersyjne w odniesieniu do treści rozpowszechnianych podczas innych kursów i wykładów.

Najlepszym podsumowaniem treści omawianych podczas kursu jest wypowiedź instruktora prowadzącego Fransa van den Berga

„Myślę, że nasza profesja fizykoterapeutów/fizjoterapeutów i terapeutów manualnych musi porzucić ścieżkę, by wierzyć bezkrytycznie wszystkiemu, co mówi wykładowca, i zacząć szukać naukowych dowodów i / lub wyjaśnień tego, co jest wykładane.”

WYKŁADOWCA:

Frans van den Berg

PT, MT, OMT, B.Sc., Senior Instructor Orthopaedic Manual Therapy.

Założyciel I nauczyciel IAOMT – Course series „CPM - clinical patient management“ ®
Autor kilkunastu publikacji na temat fizjologii stosowanej oraz terapii manualnej

 

Publikacje:

07-1996 Autor i redaktor serii książek:
Applied Physiology (in German and Dutch) Thieme
Vol. I: Musculoskeletal System (2016 – 4th Edition)
Vol. II: Organic Systems (2005 – 2nd Edition)
Vol. III: Therapy, Training, Tests (2007 – 2nd Edition)
Vol. IV: Pain (2008 – 2nd Edition)
Vol. V: Complementary therapies (2005)
Vol. VI: Aging (2008)

2001 Autor i redaktor serii książek:
Manual Therapy, Secure and effective Manipulation techniques (05/2002) – Springer Publisher

2002 - 2006 Redaktor szkolnej serii książek:
Physiotherapy / BasicsSpringer Publisher
Reflex therapy (12/2002)
Respiratory therapy (12/2002)
Massage therapy (02/2003)
Electro therapy (05/2003)
Training in Physiotherapy (05/2005)
Muscle stretching (05/2006)

2012 Autor 2 rozdziałów:
Physiology of the Fascia + Extracellular Matrix of the Fascia: In - Fascia; the tensional network of the human body. Churchill Livingstone. Editors R. Schleip, T.W. Findley, L. Chaitow, P.A. Huijing

2014 Autor 2 rozdziałów
Physiologie der Faszien + Extrazellulären Matrix der Faszien: In - Lehrbuch Faszien.
Elsevier. Editors R. Schleip, T.W. Findley, L. Chaitow, P.A. Huijing

2016 Autor i redaktor książki (Niemiecki):
Physiotherapyfor all body systems; Evidence based tests and treatment
– Thieme Publisher

2017 Autor 3 rozdziałów
Histology, Physiology and Pathophysiology of the Fascia: In - Fascia in the osteopathic field.
Handspring Publishing. Editors: T. Liem, P. Tozzi, A. ChilaNajbliższe terminy szkoleń