BMK Facebook

Fascial Distortion Model – kurs podstawowy - Modułowe szkolenie FDM

UCZESTNICY:
lekarze, osteopaci, fizjoterapeuci oraz masażyści

Fascial Distortion Model to metoda diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo-szkieletowych, opracowana w latach 90-tych XX wieku przez dr Stephena Philipa Typaldosa w USA. FDM, czyli model odkształcenia powięzi, stosowany jest z powodzeniem w leczeniu takich urazów jak: naciągnięcia mięśni, zwichnięcie kostki, skręcenia kolana, urazy sportowe, bóle krzyża i wiele innych.

Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych regionach ciała, a fizjoterapeuci i masażyści, choć pracują zazwyczaj z właściwą strukturą (tkanką), niestety nadal zbyt często używają niewłaściwych technik terapeutycznych. To wszystko zmienia się dzięki umiejętnościom, jakie daje metoda FDM. Czytanie mowy ciała i opis bólu pacjenta, pozwala postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię. Prawdziwa sztuka pracy metodą FDM nie ukrywa się za skomplikowanymi chwytami i technikami – polega na umiejętności słuchania i obserwowania pacjenta.

Zaburzenia czynnościowe powięzi mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania narządu ruchu i odgrywają istotną rolę w procesie jego leczenia. Metoda ta opiera się na założeniu, że dystorsje powięziowe są głównym czynnikiem powodującym zaburzenia funkcji narządu ruchu. Wyróżnia się sześć rodzajów dystorsji, z których każdy posiada charakterystyczne objawy i symptomy bólowe, co jest kluczowe dla postawienia diagnozy.

FDM ze względu na swój holistyczny charakter jest metodą maksymalizującą efektywność pracy terapeuty i daje doskonałe rezultaty.

PROGRAM SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest
przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

-Historia i powstanie FDM
-Anatomia i funkcje struktur powięziowych
-Teoria 6 dystorsji powięziowych
-Wzorce dystorsji, diagnostyka mowy ciała
-Palpacja napięć tkankowych i rozluźnianie patologicznych wzorców
-Praktyczne leczenie kończyny górnej
-Jednostki chorobowe: zamrożony bark, zespół bolesnego barku, impingment, łokieć tenisisty, zespół odruchowej dystrofii współczulnej, i wiele innych
-Omówienie najczęstszych błędów terapeutycznych
-Patologiczne zmiany układu powięziowego
-Leczenie kończyny dolnej i złego ustawienia miednicy
-Jednostki chorobowe: skrzywienie miednicy, syndrom mięśnia gruszkowatego, dolegliwości dotyczące nerwu kulszowego, zwichnięcia, kolano skoczka i wiele innych
-Leczenie kręgosłupa i szczęki
-Wprowadzenie w powięziowe leczenie brzucha
-Jednostki chorobowe: dolegliwości odcinka szyjnego, lumbago, zablokowanie kręgosłupa, zaburzenia stawu skroniowo żuchwowego i wiele innych.

WYKŁADOWCY:

Weronika Wróblewska jest z wykształcenia fizjoterapeutką, akredytowaną przez IFDMO instruktorką metody FDM, dyplomowaną terapeutką Mulligan Concept, Kinesio Taping z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracy klinicznej oraz podczas wielu szkoleń. Pracuje jako niezależna fizjoterapeutka ze szczególnym naciskiem na mobilizację i zwalczanie bólu metodą FDM, głównie z pacjentami ortopedycznymi. Pasjonuje się pracą manualną z pacjentem, docenia ogromny potencjał terapii powięziowej w procesie fizjoterapii. Dzięki własnemu doświadczeniu sportowca lekkiej atletyki przekazuje swoje umiejętności i wnosi je w życie sportowców jako terapeuta FDM.

 

Uczestnicy kursu otrzymają m.in:

- praktyczną wiedzę z zakresu FDM
- umiejętność identyfikacji problemów i ich rozwiązywania
- książkę FDM
- międzynarodowy certyfikat
- wpis na listę terapeutów FDM Międzynarodowego stowarzyszenia IFDMO

certyfikacja: Typaldos FDM Certified

CZAS TRWANIA: 3 + 2 + 2 dni (60 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

I moduł 01-03.09.2017 Kraków

II moduł 21-22.10.2017 Kraków

III moduł 25-26.11.2017 Kraków

Nowa edycja:

I moduł 10-11.03.2018 Kraków

II moduł 12-13.05.2018 Kraków

III moduł 16-17.06.2018 Kraków

Nowa edycja kurs modułowy także we Wrocławiu

I moduł 03-04.03.2018 Wrocław

II moduł 14-15.04.2018 Wrocław

III moduł 19-20.05.2018 Wrocław

CENA: 1600 PLN - I moduł; 1600 PLN – II moduł; 1600 PLN – III modułNajbliższe terminy szkoleń

25 - 26 listopada 2017 (20 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł III)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1500 PLN

3 - 4 marca 2018 (20 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł I Wrocław)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1600 PLN

10 - 11 marca 2018 (200 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł I Kraków)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1600 PLN

14 - 15 kwietnia 2018 (20 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł II Wrocław)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1600 PLN

12 - 13 maja 2018 (20 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł II Kraków)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1600 PLN

19 - 20 maja 2018 (20 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł III Wrocław)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1600 PLN

16 - 17 czerwca 2018 (20 godz. dydaktycznych)

Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (kurs modułowy-moduł III Kraków)

Prowadzący: Weronika Wróblewska

Cena: 1600 PLN