BMK Facebook

FAST (Fascial and Sport Trainer)

 

Jest to szkolenie dla trenerów personalnych, instruktorów rekreacji ruchowej, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów wszystkich dyscyplin sportowych, lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów i osteopatów.

Z punktu widzenia trenera istotnymi wartościami są:

  • -możliwość rozpoznania, rozróżniania oraz zarządzania kontuzjami CRI i PRI (kontuzje powstające w wyniku kumulacji mikro urazów lub jednego makro urazu),

  • -umiejętność wymiany informacji z fizjoterapeutami i lekarzami ujednoliconym językiem oraz prowadzenie uczestników zajęć sportowych i zawodników w taki sposób, aby unikali lub jak najszybciej wychodzili z kontuzji a wiedza nabyta podczas szkolenia FAST daje taką możliwość 
    w obszarze odkształceń układu powięziowego.

Dzięki FAST trener lub instruktor sportu będzie w stanie wstępnie rozpoznać zaistniałą lub potencjalną kontuzję, odesłać uczestnika zajęć sportowych do lekarza lub fizjoterapeuty, gdzie otrzyma on najszybszą i najbardziej skuteczną pomoc oraz w możliwie najkrótszym czasie powróci do aktywności fizycznej.

Szeroka gama prozdrowotnych programów treningowych oferowana przez kluby fitness, sztuk walki, Jogi, Pilates, jak też szkół tańca, doprowadziła do tego, że coraz więcej pacjentów placówek rehabilitacyjnych, czy też osób z deficytami w obrębie aparatu ruchu, decyduje się na korzystanie z ich usług. Instruktorzy sportu, trenerzy, ale też fizjoterapeuci pracujący w tych placówkach, stanęli przed ogromnym wyzwaniem.

Wymaga się od nich wiedzy nie tylko z zakresu działań profilaktycznych, ale i leczniczych. Umiejętność rozpoznawania zaburzeń występujących w aparacie ruchu, wywiad jednostek chorobowych, dobór właściwych ćwiczeń, jak też stosowanie skutecznych strategii treningowych, jest na chwilę obecną standardowym wyznacznikiem jakości usług, ale również wiedza jak prowadzić klienta w zespole interdyscyplinarnym.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz wiedzieć więcej w następujących obszarach:

  • -czym jest powięź?
  • -zadania układu powięziowego
  • -dysfunkcje/uszkodzenia układu powięziowego, co z tego wynika dla Twojego klienta
  • -6 dystorsji/uszkodzenia układu powięziowego wg. dr S. Typaldosa
  • -jak trenować powięź (mięsień) i jak zachowywać się w przypadku jej uszkodzenia
  • -zastosowanie wiedzy z zakresu FDM w celu poprawy czucia głębokiego, redukcji bólu itp. w odniesieniu do 6 dystorsji dr Typaldosa

CZAS TRWANIA: 8 dni (4x2 dni sobota-niedziela)

SZCEGÓŁY DOTYCZĄCE CENY I TERMINU SZKOLENIA ORAZ INSTRUKTORÓW

JUŻ NA POCZĄTKU LUTEGO 2018!Najbliższe terminy szkoleń