BMK Facebook

FDM Limfologia

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze oraz masażyści

Uczestnictwo w szkoleniu jest uwarunkowane:

- ukończeniem szkolenia FDM Intensywny lub trzech szkoleń modułowych: FDM Moduł 1, FDM Moduł 2, FDM Moduł 3

- posiadaniem minimum 3 miesięcy doświadczenia w pracy z modelem FDM

 

FDM Limfologia jest uzupełnieniem modelu FDM o dodatkowe techniki opierające się o wiedzę z zakresu anatomii segmentarnej i neurolimfologii, jak również zaprezentowanie nowych sposobów czytania mowy ciała.

Techniki terapii stref odruchowych i neurolimfologii pozwolą spojrzeć szerzej na dysfunkcje narządu ruchu, ale też narządów wewnętrznych. Wiedza nabyta w trakcie szkolenia pozwoli na lepsze zrozumienie procesów chorobotwórczych i skutecznie przyspieszy proces rehabilitacji pacjenta.

FDM Limfologia daje również zrozumienie roli, immunologii, morfologii i mechaniki płynów, szczególnie w ramach układu limfatycznego oraz zapoznaje z jego budową i patologiami. Omawiane są różne rodzaje obrzęków, mechanizmy ich powstawania i sposoby terapii.

Zdobędziesz wiedzę i techniki pracy lokalnej jak i globalnej, nauczysz się szukać pierwotnego źródła problemu oraz uzyskasz zrozumienie dla wielu skomplikowanych procesów patogennych. Dzięki temu łatwiej będzie pomóc pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi, jak również tym, u których różne rodzaje terapii do tej pory zawiodły. Ponadto wzbogacisz swój warsztat pracy o nowe umiejętności, alternatywne do chwytów FDM, które można stosować samodzielnie, w celu przygotowania tkanki do terapii FDM.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

-Wprowadzenie: historia limfologii, wpływ drenażu limfatycznego na organizm człowieka, definicja limfy, skład limfy, brzemię limfatyczne, budowa układu limfatycznego, pompa mięśniowa, przepona, ciśnienia abdominalne i torakalne, pompy stawowa, powięziowa, mięśniowa, naczyniowa

-Anatomia, fizjologia i patofizjologia – podstawy drenażu limfatycznego

-Anatomia, budowa i funkcje naczyń limfatycznych Zasady stosowania manualnego drenażu limfatycznego: siła ucisku, kierunek, częstotliwość chwytów etc.

-Zasady stosowania manualnego drenażu limfatycznego cd.

-Podstawowe chwyty i techniki drenażu limfatycznego (3 chwyty Voddera) w odniesieniu do kończyny dolnej

-Ćwiczenia praktyczne: praca manualna i techniki wykonywania 3 chwytów Voddera

-Algorytmy łączenia w odpowiedniej kolejności pracy wg. modelu FDM z terapią odruchową TSO (Terapia Stref Odruchowych) i MDL (manualny drenaż limfatyczny)

- Podstawowe chwyty segmentarnej terapii odruchowej (BGM): „Fundament”, „Ściany”, „Dach” i „Komin”

-Ćwiczenia praktyczne: praca manualna i techniki wykonywania 3 chwytów Voddera przy wydolnym układzie limfatycznym cd

Dzień 2

- Budowa naczyń krwionośnych i limfatycznych, węzły chłonne, podział naczyń limfatycznych, lokalizacja węzłów chłonnych

-Wskazania i przeciwwskazania do BGM i MDL

-Ćwiczenia praktyczne: ułożenie pacjenta, opracowanie kończyny dolnej, opracowanie węzłów chłonnych szyjnych (pobudzenie centralne), głęboki drenaż brzucha

-Przeprowadzenie wywiadu, diagnostyka, palpacja

-Podstawowe chwyty i techniki drenażu limfatycznego – kończyna górna

-Palpacja pulsów: stopa kostka, kolano, pachwina, brzuch, nadgarstki, łokieć, ramię, szyja, skroń

-Wykorzystanie palpacji jako narzędzia diagnostycznego

-Testy: De-Kleyna, żebrowo-obojczykowy, forsownego odwiedzenia, Ratschowa, Allena, Homansa

- Ćwiczenia praktyczne algorytmami działań przy poszczególnych dystorsjach

-Reakcje skórne pod wpływem chwytów terapeutycznych i ich interpretacja.

Dzień 3

-Wskazania i przeciwskazania do zabiegu, skutki uboczne, błędy terapeutyczne, ciśnienia koloidalne, formy niewydolności układu limfatycznego, mastektomia, naświetlenia, induracje tkankowe, transudat, exudat, obrzęk tłuszczowy, lipohipertrofia, obrzęk limfatyczny, obrzęk kardialny

-Ćwiczenia praktyczne: manualny drenaż limfatyczny (MDL) – klatka piersiowa, plecy, kark, twarz

-Ćwiczenia praktyczne: drenaż limfatyczny stawów obwodowych

-Testy i mobilizacja przepony, klatki piersiowej i obręczy barkowej

Dzień 4

-Ćwiczenia praktyczne: pompa kranio-sakralna, drenaż jamy ustnej, uwalnianie mięśniowe szyi i obręczy barkowej

-Techniki terapii obrzękowej przy bliznach wysokobiałkowych

-Ćwiczenia praktyczne: powtórzenie wszystkich technik drenażu limfatycznego i technik BGM w odniesieniu do całego ciała

- Ćwiczenia praktyczne: powtórzenie wszystkich technik i chwytów drenażu limfatycznego w odniesieniu do całego ciała

certyfikacja: IFDMO (International Fascial Distortion Model Organization)

WYKŁADOWCA:

Ewa Włodarczyk

Z wykształcenia jest fizjoterapeutką, instruktorką KTP, terapeutką FDM, jak również KTO, Anatomy Trains. Ważnym działem jej pracy są pacjenci z obrzękami. Obserwuje znaczną poprawę, stosując u nich terapię przeciwzastoinową. Stara się poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w tej dziedzinie, jak również rozpowszechniać terapię przeciwobrzękową w środowisku medycznym. Ponadto pracuje z pacjentami ortopedycznymi. Najważniejsza w fizjoterapii jest dla niej praca manualna z pacjentem dlatego wykorzystuje terapie manipulacji powięziowych i zwalczania bólu metodą FDM.

CZAS TRWANIA: 4 dni (czwartek-niedziela)

CENA: 3 000 PLNNajbliższe terminy szkoleń

17 - 20 maja 2018 (36 godz. dydaktycznych)

FDM Limfologia

Prowadzący: Ewa Włodarczyk

Cena: 3000 PLN