BMK Facebook

FDM Neuro

UCZESTNICY:
fizjoterapeuci, lekarze oraz masażyści

Uczestnictwo w szkoleniu jest uwarunkowane:
- ukończeniem szkolenia FDM Intensywny lub trzech szkoleń modułowych: FDM Moduł 1, FDM Moduł 2, FDM Moduł 3
- posiadaniem minimum 3 miesięcy doświadczenia w pracy z modelem FDM


UWAGA!

Kursy metody FDM dofinansowywane są z funduszy unijnych poprzez Bazę Usług Rozwojowych - usługi rozwojowe.
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Niepowiązane z Bazą możliwości dofinansowania w ramach projektów unijnych można wyszukać na stronie Ministerstwa Rozwoju:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/FDM Neuro
to rozwijające szkolenie drugiego stopnia dla lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów z zakresu leczenia dzieci i dorosłych z patologią napięcia mięśniowego w przebiegu schorzeń neurologicznych wpisujących się w model FDM i innymi dolegliwościami.

FDM Neuro to również szkolenie integrujące inne odgałęzienia samej metody FDM (pediatrię, ortopedię, terapię wisceralną) oraz inne spojrzenia na pracę z pacjentem. Jest to swoiste uzupełnienie tradycyjnych technik funkcjonalnych. Wykorzystanie FDM Neuro powinno być równoczesne z terapią funkcjonalną pacjenta – tylko wtedy skuteczność tej terapii jest najwyższa. Nie zaleca się prowadzenia terapii pacjenta neurologicznego wyłącznie technikami opartymi na FDM Neuro.

Szkolenie FDM NEURO pozwala również terapeutom FDM rozszerzyć samą metodę o neurologiczne podstawy technik manualnych, dodatkową wiedzę o anatomii palpacyjnej czy anatomii i funkcji receptorów powięziowych – w ogólności o wiedzę na temat układu nerwowego i neurofizjologii.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1
- Definicja FDM Neuro i omówienie powięzi powierzchownej, powięzi trzewnej,receptorów powięziowych
- Neurofizjologiczny rozwój dziecka
- Podstawy diagnostyki pacjenta neurologicznego
- Anatomia palpacyjna w teorii i praktyce: przepona, mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień czworoboczny lędźwi, kanał pachwinowy, ścięgno centralne, powięź Scarpy, powięź Collesa, powięź Campera, powięź piersiowo-lędźwiowa, powięź Toldta, powięź Geroty, powięź Zuckerlanda, powięź Bucka
- Techniki wyciszania powięzi powierzchownej jako nowe techniki leczenia dystorsji cylindrycznej w obrębie: kończyny dolnej, miednicy i klatki piersiowej
- Nakierowane techniki ,,układania” i przygotowania pacjenta do zabiegu FDM w obrębie dolnego łańcucha
- Ćwiczenia praktyczne – dokładna palpacja i terapia w obrębie m.in. powięzi troczkowej kończyny dolnej
- Ćwiczenia praktyczne – układanie pacjenta do zabiegu, wzmacnianie palpacji w obrębię poznanych wcześniej powięzi i terapia dodatkowymi technikami cylindrycznymi

Dzień 2

- Biomechanika stopy (w kontekście anatomii powięziowej, neuroanatomii, neurofizjologii, patomechaniki)
- Techniki dystorsji continuum i taśmy spustowej w obrębie kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i kończyny dolnej (specyfika pracy z pacjentem neurologicznym w połączeniu wiedzy z neurofizjologii, integracja technik FDM z innymi metodami terapii trójpłaszczyznową terapią manualną stóp, Kaltenborna, Cyriaxa itp.)
- Przepona, powięź piersiowo-lędźwiowa i centralny łańcuch wpływający na kontrolę i funkcję napięcia centralnego
- Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu receptorów powięziowych oraz integracja technik cylindrycznych, taśmy spustowej i dystorsji continuum w obrębie tułowia i kończyny dolnej
- Spastyczność – prawdy i mity oraz spojrzenie na problem spastyczności w ujęciu powięzi
- Praca z pacjentem spastycznym zgodnie z modelem FDM Neuro
- Ćwiczenie technik manualnych w obrębie przepony, tułowia, miednicy, kończyny dolnej ze szczególnym uwzględnieniem stopy
- Techniki rozwijające leczenie dystorsji fałd w obrębie kończyny dolnej i kręgosłupa lędźwiowego – rozszerzenie technik poznanych na szkoleniu podstawowym, specyfika ich wykorzystania u pacjenta neurologicznego

Dzień 3

- Autonomiczny układ nerwowy a powięź – jak pracować z centralnym układem nerwowym poprzez powięź zgodnie z technikami FDM
- Ćwiczenia praktyczne w obrębie kończyny górnej (praca z ręką spastyczną) z uwzględnieniem opracowania regionów w obrębie kręgosłupa szyjnego, śródpiersia istotnych z punktu widzenia autonomicznego układu nerwowego (techniki taśmy spustowej, continuum, cylinder, techniki wyciszające)
- Region OAA – kliniczne wykorzystanie technik FDM w leczeniu pacjenta neurologicznego w regionie szyi oraz regionu otworu podpotylicznego Techniki FDM Cranio jako integracja i ważna okolica do pracy z pacjentem neurologicznym, dekompresja Komory 4
- Integracja wcześniej poznanych technik i wiedzy w celu leczenia pacjenta z problemem spastycznego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny dolnej, górnej Wykorzystanie technik FDM Neuro w celu wspomagania leczenia i terapii dziecka z problemem idiopatycznego chodu na palcach oraz innymi problemami integracji sensorycznej

Dzień 4

- Neurolimfologia – czy da się połączyć i wykorzystać wiedzę z zakresu limfatyki i powięzi w celu prowadzenia terapii pacjenta neurologicznego
- Techniki terapii jamy brzusznej w obrębie przepony, cisterna chyli i ważnych pni limfatycznych
- Techniki tektoniczne i dystorsje fałd w ujęciu neurolimfologii
- Praca w obrębie regionu Asterionu i Pterionu, Bregmy i zatok: techniki fałd, techniki continuum oraz techniki wyciszające
- Ćwiczenia praktyczne i praca z pacjentami m.in w MPDz, SM, udar mózgu, itp., dzieci z problemami integracji sensorycznej, idiopatycznym chodem na palcach


WYKŁADOWCA:

Piotr Kostrzębski - wykształcony fizjoterapeuta, terapeuta osteopatyczny, terapeuta manualny i akredytowany przez IFDMO instruktor FDM oraz FDM NEURO. Prywatnie właściciel gabinetu OsteoMedical w Poznaniu.

Jako pierwszy rozpoczął badania na temat wykorzystania FDM w leczeniu pacjentów z patologią napięcia mięśniowego w przebiegu chorób neurologicznych - szczególnie w neuropediatrii. FDM wykorzystuje do pracy z pacjentami neurologicznymi, szczególnie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z patologią chodu spastycznego. Jest również autorem szkoleń z zakresu badania, terapii manualnej i osteopatycznej, biomechaniki stopy a od końca 2014r. asystentem w szkoleniu KTP (Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa). Twórca i autor systemu szkoleń Globalnej Terapii Stopy.

CZAS TRWANIA: 4 dni (34 godz. dydaktyczne)

CENA: 3 500 PLN

Szkolenie certyfikowane!

Szkolenie współorganizowane z Akademią Angitia.Najbliższe terminy szkoleń