BMK Facebook

FDM Ortho Sport – FDM w ortopedii i urazach sportowych

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze oraz masażyści

Uczestnictwo w szkoleniu jest uwarunkowane:
- ukończeniem szkolenia FDM Intensywny lub trzech szkoleń modułowych: FDM Moduł 1, FDM Moduł 2, FDM Moduł 3
- posiadaniem minimum 3 miesięcy doświadczenia w pracy z modelem FDM

FDM ORTHO SPORT to kurs w trakcie którego omówimy i przećwiczymy, na przykładzie kilku typowych schorzeń ortopedycznych sposób myślenia, zarządzania i terapii zgodnej z filozofią modelu FDM.

W części poświęconej sportowi i traumatologii przybliżymy mechanizmy przeciążające tkankę, zaburzające jej regenerację, omówimy i poznamy technikę diagnostyki łańcuchowej, treningu i regeneracji układu powięziowego, pracy narzędziowej za pomocą "żebra" (z mazurskiego dębu) oraz tzw. TSO (terapię stref odruchowych). Jest to szkolenie które ma głównie na celu przybliżyć sposób myślenia modelem FDM.

Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych regionach ciała, a fizjoterapeuci i masażyści, choć pracują zazwyczaj z właściwą strukturą/tkanką, niestety nadal zbyt często używają niewłaściwych technik terapeutycznych. Zasada Pereta 80 / 20 , mówiąca o "kluczowych nielicznych i błahych licznych" jest bliska temu co obserwujemy w modelu FDM, gdzie dzięki prostej diagnostyce możemy dopasować do danego odkształcenia powięziowego właściwy bodziec i jego skalę. Czytanie mowy ciała, wywiad i opis bólu pacjenta pozwalają postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię.


Prawdziwa sztuka pracy metodą FDM nie ukrywa się za skomplikowanymi chwytami i technikami – opiera się na umiejętności słuchania i obserwowania pacjenta.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1
- Historia FDM / powtórka teorii - co to jest ból, ból ostry i chroniczny, oś podwzgórze – przysadka – nadnercza, Allodynia, Hiperalgezja, sensytyzacja obwodowa i ośrodkowa, zupa zapalna, nieme nocyceptory, ból – stres – kortyzol, Allostaza wg. Bruce'a McEwana
- Powtórka teorii i praktyki, manipulacje dystorsji ściśnięcia i rozciągnięcia fałd
- Powtórka praktyki, manipulacje dystorsji fałd (techniki alternatywne), alternatywne techniki taśmy spustowej, dystorsji kontinuum (więzadłowa, torebkowa)
- Jak wykorzystać wiedzę FDM w ortopedii / leczenie ortopedyczne wpisujące się w model FDM
- Dyskopatia / klinika / terapia / techniki operacyjne / „pewne” objawy korzeniowe, badanie odruchów kończyna dolna, (pacjent pokazowy)

Dzień 2
- Jak działa medycyna konwencjonalna a jak widzi to model FDM?
- Podstawy teorii i praktyki TSO (Terapii Stref Odruchowych)
- Podstawy praktyki TSO (Terapii Stref Odruchowych)
- Cieśń nadgarstka – leczenie, Fibromyalgia – leczenie, Whiplash – leczenie, Forward Head Posture – leczenie, Morbus Sudek – leczenie, Inpingement – leczenie, wykorzystanie technik TSO, (pacjent pokazowy)

Dzień 3
- Procesy odpowiedzialne za powstawanie urazów
- Leczenie urazów sportowych / FDM w sporcie wyczynowym/ diagnostyka potencjalnych urazów opierająca się o wywiad, testy ruchowe, analizę ruchu
- Jakie dystorsje leczą się samoistnie w naturalnym procesie gojenia, a jakie nie?
- CRI – Comulative Repetitive Injuries
- Zapalenie rozcięgna podeszwowego, Achillodynia, Shin – splint, / mechanizmy powstawania, objawy, diagnoza, terapia, mechanizm urazowy z perspektywy FDM, leczenie FDM
- PRI – Probability Repetitive Injuries
- Odróżnienie CRI od PRI oraz leczenie FD
- CRI i PRI u sportowców: Runners Knie, Syndrom M. Tibialis anterior, zwichnięcie górnego stawu skokowego, zerwanie ścięgien / mechanizmy powstawania, objawy, diagnoza, terapia, mechanizm urazowy z perspektywy FDM, leczenie FDM
- Trening powięziowy – stary i nowy model pracy powięziowej. By daleko skakać nie trzeba dużej siły, uwalnianie łańcuchów mięśniowo powięziowych, jak trenować powięź?
- Rozciąganie wielowektorowe, rozciąganie pulsacyjne, trening powięziowy ruchem przygotowującym reakcję antagonistyczną, trening propriocepcyjny
- Nawodnienie i czy należy respektować hydrację macierzy i wrodzoną różnorodność cech osobniczych?
- Czy należy rozciągać się statycznie przed maksymalnymi obciążeniami?

Dzień 4
- Wykorzystanie diagnostyki łańcuchowej w sporcie wyczynowym i ortopedii
- Wykorzystanie pracy narzędziowej „FDM T – bone therapy” w ortopedii i sporcie wyczynowym
- Wykorzystanie diagnostyki łańcuchowej i połączenie jej z „FDM T – bone therapy”

Certyfikacja: IFDMO (International Fascial Distortion Model Organization)

WYKŁADOWCA:

Robert Faryj - z wykształcenia jest fizjoterapeutą oraz certyfikowanym przez IFDMO instruktorem metody FDM. Od wielu lat szkoli fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy i trenerów oraz instruktorów sportu z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej (KTP), Tensiotapingu®, Medical Fitness i Qi-Bo®.

Na stałe żyje w krainie tysiąca jezior na Mazurach. Pracuje jako fizjoterapeuta w Warszawie i Piszu, głównie z pacjentami ortopedycznymi i obrzękowymi. Jest wynalazcą "Opatrunku Limfatycznego", służącego do zwalczania obrzęków limfatycznych. Obok prac badawczych, zawodowych jak i szkoleniowych jest trenerem Brazylijskiego Jiu Jitsu, Mixed Martial Arts i Qi-Bo®.

CZAS TRWANIA: 4 dni (czwartek-niedziela)

CENA: 3 000 PLN

 Najbliższe terminy szkoleń