BMK Facebook

FDM Ortho Sport

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze, osteopaci, technicy fizjoterapii, masażyści, technicy masażu


Kurs FDM ORTHO SPORT adresowany jest do
osób, które ukończyły kurs pierwszego poziomu (FDM Intensywny lub trzech szkoleń modułowych: FDM Moduł 1, FDM Moduł 2, FDM Moduł 3). W trakcie kursu omówimy i przećwiczymy, na przykładzie kilku typowych schorzeń ortopedycznych, sposób myślenia, zarządzania i terapii zgodnej z filozofią modelu FDM. W części poświęconej sportowi i traumatologii przybliżymy mechanizmy przeciążające tkankę, zaburzające jej regenerację, omówimy i poznamy technikę diagnostyki łańcuchowej, treningu i regeneracji układu powięziowego, pracy narzędziowej za pomocą "żebra" (z mazurskiego dębu) oraz tzw. TSO (terapię stref odruchowych). Jest to kurs, który ma głównie na celu przybliżyć sposób myślenia modelem FDM.

Celem kursu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:
- FDM – powtórka teorii i praktyki
- Ortopedia a FDM – leczenie ortopedyczne a leczenie modelem FDM
- Kostna taśma spustowa przy złamaniach spiralnych kości oraz techniki TS na ekscentrycznej i antagonistycznej koncentrycznej pracy mięśniowej
- Dystorsja continuum przy złamaniach wieloodłamowych oraz technika przy dystorsjach więzadłowych i torebkowych
- Dyskopatia, Morbus Sudek, Inpingment, Fibromyalgia, Cieśń nadgarstka, etc. – leczenie
- Leczenie urazów sportowych – FDM w sporcie wyczynowym
- CRI – Comulative Repetitive Injuries – mechanizmy powstawania, objawy, leczenie
- PRI – Probability Repetitive Injuries – mechanizmy powstawania, objawy, leczenie
- Trening powięziowy (uwalnianie łańcuchów mięśniowo powięziowych)
- TSO – terapia stref odruchowych
- i inne

Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych regionach ciała, a fizjoterapeuci i masażyści, choć pracują zazwyczaj z właściwą strukturą/tkanką, niestety nadal zbyt często używają niewłaściwych technik terapeutycznych. Zasada Pereta 80 / 20 , mówiąca o "kluczowych nielicznych i błahych licznych" jest bliska temu co obserwujemy w modelu FDM, gdzie dzięki prostej diagnostyce możemy dopasować do danego odkształcenia powięziowego właściwy bodziec i jego skalę. Czytanie mowy ciała, wywiad i opis bólu pacjenta pozwalają postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię.

Prawdziwa sztuka pracy modelem FDM nie ukrywa się za skomplikowanymi chwytami i technikami – opiera się na umiejętności słuchania i obserwowania pacjenta.


WYKŁADOWCA:

Robert Faryj - z wykształcenia jest fizjoterapeutą oraz certyfikowanym przez IFDMO instruktorem metody FDM. Od wielu lat szkoli fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy i trenerów oraz instruktorów sportu z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej (KTP), Tensiotapingu®, Medical Fitness i Qi-Bo®. Na stałe żyje w krainie tysiąca jezior na Mazurach. Pracuje jako fizjoterapeuta w Warszawie i Piszu, głównie z pacjentami ortopedycznymi i obrzękowymi. Jest wynalazcą "Opatrunku Limfatycznego", służącego do zwalczania obrzęków limfatycznych. Obok prac badawczych, zawodowych jak i szkoleniowych jest trenerem Brazylijskiego Jiu Jitsu, Mixed Martial Arts i Qi-Bo®.


 

CZAS TRWANIA: 4 dni (34 godz. dydaktyczne)

CENA: 3500 PLN

Szkolenie certyfikowane!
Najbliższe terminy szkoleń

17 - 20 listopada 2022 (34 godz. dydaktyczne)

FDM Ortho Sport

Prowadzący: Robert Faryj

Cena: 3 500 PLN