BMK Facebook

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

UWAGA: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z Pacjentami po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (udar niedokrwienny, urazy czaszkowo-mózgowe). Przekazywana wiedza oparta jest na wieloletnich doświadczeniach klinicznych wykładowcy i zawiera liczne praktyczne przykłady terapii z Pacjentami.

PROGRAM SZKOLENIA :

•    Wprowadzenie do reedukacji funkcji po ogniskowych, niepostępujących uszkodzeniach OUN. Zasady budowania funkcji.
•    Neurobiologiczne podstawy neurorehabilitacji.
•    Zależność czynników biomechanicznych i neurologicznych w fizjoterapii chorego po uszkodzeniu OUN.
•    Obraz chorego po ogniskowym uszkodzeniu OUN
- zaburzenia funkcji poznawczo - emocjonalnych
- zaburzenia funkcji motorycznych
- wielospecjalistyczny zespół rehabilitacyjny
•    Reedukacja podstawowych funkcji motorycznych (obroty na boki, siadanie, wstawanie).
•    Fizjoterapia chorych ze spastycznością i patologią napięcia mięśniowego.
•    Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny dolnej po udarze mózgu.
•    Pełna reedukacja funkcji kończyny górnej po udarze mózgu.
•    Demonstracje chorych.
•    Praca praktyczna.
•    Warsztaty.


WYKŁADOWCA:

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk PT, PhD

Aktualne miejsce pracy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji; Katedra Rehabilitacji)

Ukończone kursy i szkolenia:
- Patobiomechanika Narządu Ruchu (CMKP),
- terapia manualna wg metody Kaltenborn-Evienth,
- diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa Instytutu McKenziego,
- Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięsniowe,
- kursy prawidłowego ruchu - Brytyjskie Stowarzyszenie Nauczycieli Koncepcji Bobath,
- kursy Koncepcji NDT-Bobath w hemiplegii dorosłych pacjentów Światowego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT-Bobath

Doświadczenie zawodowe (wybrane elementy):
- 1999 - 2000 Instytut Psychiatrii i Neurologii - koordynator do spraw wyposażenia Oddziału Podostrej Rehabilitacji Neurologicznej
- od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu
- kierownik projektu badawczego KBN „Możliwości Motoryczne Pacjentów po Udarze Mózgu"
- kierownik Projektu Statutowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii „Intensywne Leczenie ruchem pacjentów po udarze mózgu"
- kierownik kilkunastu kursów podyplomowych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu


CZAS TRWANIA: 3 moduły (81 godzin dyd.)

CENA: 3100 PLN (cena za 3 moduły)

Szkolenie certyfikowane!

 

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KURSU:

Edycja II 2019 r.:

I moduł 13 - 15.12.2019 (Osoby zapisujące się na I moduł, są automatycznie zapisywane na moduły II i III)
II moduł 24 - 26.01.2020
III moduł 28 - 30.03.2020

 

Edycja I 2020 r.:

I moduł 22 - 24.05.2020 (Osoby zapisujące się na I moduł, są automatycznie zapisywane na moduły II i III)
II moduł 28 - 30.08.2020
III moduł 06 - 08.11.2020

 Najbliższe terminy szkoleń

28 - 30 marca 2020 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu - moduł III (edycja II 2019r.)

Moduł III

Prowadzący: Maciej Krawczyk

22 - 24 maja 2020 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu - moduł I (edycja 2020r.)

Moduł I

Prowadzący: Maciej Krawczyk

Cena: 3100 PLN

28 - 30 sierpnia 2020 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu - moduł II (edycja 2020r.)

Moduł II

Prowadzący: Maciej Krawczyk

6 - 8 listopada 2020 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu - moduł III (edycja 2020r.)

Moduł III

Prowadzący: Maciej Krawczyk