BMK Facebook

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

UWAGA: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z Pacjentami po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (udar niedokrwienny, urazy czaszkowo-mózgowe). Przekazywana wiedza oparta jest na wieloletnich doświadczeniach klinicznych wykładowcy i zawiera liczne praktyczne przykłady terapii z Pacjentami.

PROGRAM SZKOLENIA :

•    Wprowadzenie do reedukacji funkcji po ogniskowych, niepostępujących uszkodzeniach OUN. Zasady budowania funkcji.
•    Neurobiologiczne podstawy neurorehabilitacji.
•    Zależność czynników biomechanicznych i neurologicznych w fizjoterapii chorego po uszkodzeniu OUN.
•    Obraz chorego po ogniskowym uszkodzeniu OUN
- zaburzenia funkcji poznawczo - emocjonalnych
- zaburzenia funkcji motorycznych
- wielospecjalistyczny zespół rehabilitacyjny
•    Reedukacja podstawowych funkcji motorycznych (obroty na boki, siadanie, wstawanie).
•    Fizjoterapia chorych ze spastycznością i patologią napięcia mięśniowego.
•    Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny dolnej po udarze mózgu.
•    Pełna reedukacja funkcji kończyny górnej po udarze mózgu.
•    Demonstracje chorych.
•    Praca praktyczna.
•    Warsztaty.


WYKŁADOWCA:

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk PT, PhD

Aktualne miejsce pracy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji; Katedra Rehabilitacji)

Ukończone kursy i szkolenia:
- Patobiomechanika Narządu Ruchu (CMKP),
- terapia manualna wg metody Kaltenborn-Evienth,
- diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa Instytutu McKenziego,
- Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięsniowe,
- kursy prawidłowego ruchu - Brytyjskie Stowarzyszenie Nauczycieli Koncepcji Bobath,
- kursy Koncepcji NDT-Bobath w hemiplegii dorosłych pacjentów Światowego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT-Bobath

Doświadczenie zawodowe (wybrane elementy):
- 1999 - 2000 Instytut Psychiatrii i Neurologii - koordynator do spraw wyposażenia Oddziału Podostrej Rehabilitacji Neurologicznej
- od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu
- kierownik projektu badawczego KBN „Możliwości Motoryczne Pacjentów po Udarze Mózgu"
- kierownik Projektu Statutowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii „Intensywne Leczenie ruchem pacjentów po udarze mózgu"
- kierownik kilkunastu kursów podyplomowych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu


CZAS TRWANIA: 3 moduły (81 godzin dyd.)

CENA: 3100 PLN (cena za 3 moduły)

Szkolenie certyfikowane!

 

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KURSU:

Edycja 2020:

I moduł: 11-13.07.2020 (osoby zapisujące się na I moduł są automatycznie zapisane na moduł II i III)
II moduł: 28-30.08.2020
III moduł: 06-08.11.2020

Edycja I 2021:

I moduł: 29-31.01.2021 (osoby zapisujące się na I moduł są automatycznie zapisane na moduł II i III)
II moduł: 19-21.03.2021
III moduł: 21-23.05.2021Najbliższe terminy szkoleń

29 - 31 stycznia 2021 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (edycja I 2021)

Moduł I

Prowadzący: Maciej Krawczyk

Cena: 3100 PLN

19 - 21 marca 2021 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (edycja I 2021)

Moduł II

Prowadzący: Maciej Krawczyk

21 - 23 maja 2021 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (edycja I 2021)

Moduł III

Prowadzący: Maciej Krawczyk

5 - 9 lipca 2021

IBITA Bobath for adults - kurs podstawowy (edycja I 2021r.) - cz. 2

Prowadzący: Agnieszka Śliwka, Aleksandra Kucińska