BMK Facebook

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

UWAGA: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z Pacjentami po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (udar niedokrwienny, urazy czaszkowo-mózgowe). Przekazywana wiedza oparta jest na wieloletnich doświadczeniach klinicznych wykładowcy i zawiera liczne praktyczne przykłady terapii z Pacjentami.

PROGRAM SZKOLENIA :

•    Wprowadzenie do reedukacji funkcji po ogniskowych, niepostępujących uszkodzeniach oun. Zasady budowania funkcji.
•    Neurobiologiczne podstawy neurorehabilitacji.
•    Zależność czynników biomechanicznych i neurologicznych w fizjoterapii chorego po uszkodzeniu OUN.

•    Obraz chorego po ogniskowym uszkodzeniu OUN
- zaburzenia funkcji poznawczo - emocjonalnych
- zaburzenia funkcji motorycznych
- wielospecjalistyczny zespół rehabilitacyjny

•    Reedukacja podstawowych funkcji motorycznych (obroty na boki, siadanie, wstawanie).

•    Fizjoterapia chorych ze spastycznością i patologią napięcia mięśniowego.

•    Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny dolnej po udarze mózgu.

•    Pełna reedukacja funkcji kończyny górnej po udarze mózgu.

•    Demonstracje chorych.

•    Praca praktyczna.
•    Warsztaty.

WYKŁADOWCY:

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk PT, PhD

aktualne miejsce pracy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji; Katedra Rehabilitacji)

ukończone kursy i szkolenia:
- Patobiomechanika Narządu Ruchu (CMKP),
- terapia manualna wg metody Kaltenborn-Evienth,
- diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa Instytutu McKenziego,
- Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięsniowe,
- kursy prawidłowego ruchu - Brytyjskie Stowarzyszenie Nauczycieli Koncepcji Bobath,
- kursy Koncepcji NDT-Bobath w hemiplegii dorosłych pacjentów Światowego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT-Bobath

doświadczenie zawodowe (wybrane elementy):
- 1999 - 2000 Instytut Psychiatrii i Neurologii - koordynator do spraw wyposażenia Oddziału Podostrej Rehabilitacji Neurologicznej
- od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu

- kierownik projektu badawczego KBN „Możliwości Motoryczne Pacjentów po Udarze Mózgu"
- kierownik Projektu Statutowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii „Intensywne Leczenie ruchem pacjentów po udarze mózgu"
- kierownik kilkunastu kursów podyplomowych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu

CZAS TRWANIA: 3 moduły (81 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min )

CENA: 2700 PLN (cena za 3 moduły) - obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe w trakcie szkolenia

 

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KURSU:

Edycja I:

I moduł 22 - 24 czerwca 2018 (Osoby zapisujące się na I moduł, są automatycznie zapisywane na moduły II i III)

II moduł 21 - 23 września 2018

III moduł 30 listopada - 02 grudnia 2018Najbliższe terminy szkoleń

22 - 24 czerwca 2018 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (I edycja kursu)

Moduł I

Prowadzący: Maciej Krawczyk PT, PhD

Cena: 2700 PLN

21 - 23 września 2018 (24 godz. dydaktyczne)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (I edycja kursu)

Moduł II

Prowadzący: Maciej Krawczyk PT, PhD

30 listopada - 2 grudnia 2018 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (I edycja kursu)

Moduł III

Prowadzący: Maciej Krawczyk PT, PhD