BMK Facebook

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

UWAGA: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z Pacjentami po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (udar niedokrwienny, urazy czaszkowo-mózgowe). Przekazywana wiedza oparta jest na wieloletnich doświadczeniach klinicznych wykładowcy i zawiera liczne praktyczne przykłady terapii z Pacjentami.

PROGRAM SZKOLENIA :

•    Wprowadzenie do reedukacji funkcji po ogniskowych, niepostępujących uszkodzeniach OUN. Zasady budowania funkcji.
•    Neurobiologiczne podstawy neurorehabilitacji.
•    Zależność czynników biomechanicznych i neurologicznych w fizjoterapii chorego po uszkodzeniu OUN.
•    Obraz chorego po ogniskowym uszkodzeniu OUN
- zaburzenia funkcji poznawczo - emocjonalnych
- zaburzenia funkcji motorycznych
- wielospecjalistyczny zespół rehabilitacyjny
•    Reedukacja podstawowych funkcji motorycznych (obroty na boki, siadanie, wstawanie).
•    Fizjoterapia chorych ze spastycznością i patologią napięcia mięśniowego.
•    Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny dolnej po udarze mózgu.
•    Pełna reedukacja funkcji kończyny górnej po udarze mózgu.
•    Demonstracje chorych.
•    Praca praktyczna.
•    Warsztaty.

WYKŁADOWCY:

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk PT, PhD

Aktualne miejsce pracy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji; Katedra Rehabilitacji)

Ukończone kursy i szkolenia:
- Patobiomechanika Narządu Ruchu (CMKP),
- terapia manualna wg metody Kaltenborn-Evienth,
- diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa Instytutu McKenziego,
- Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięsniowe,
- kursy prawidłowego ruchu - Brytyjskie Stowarzyszenie Nauczycieli Koncepcji Bobath,
- kursy Koncepcji NDT-Bobath w hemiplegii dorosłych pacjentów Światowego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT-Bobath

Doświadczenie zawodowe (wybrane elementy):
- 1999 - 2000 Instytut Psychiatrii i Neurologii - koordynator do spraw wyposażenia Oddziału Podostrej Rehabilitacji Neurologicznej
- od 1999 Członek zespołu specjalistów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu
- kierownik projektu badawczego KBN „Możliwości Motoryczne Pacjentów po Udarze Mózgu"
- kierownik Projektu Statutowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii „Intensywne Leczenie ruchem pacjentów po udarze mózgu"
- kierownik kilkunastu kursów podyplomowych w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu

CZAS TRWANIA: 3 moduły (81 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min )

CENA: 2700 PLN (cena za 3 moduły) - obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe w trakcie szkolenia


TERMINY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KURSU:

Edycja I 2018r.:

I moduł 22 - 24 czerwca 2018 (Osoby zapisujące się na I moduł, są automatycznie zapisywane na moduły II i III)

II moduł 14 - 16 września 2018 (nowy, zmieniony termin)

III moduł 30 listopada - 02 grudnia 2018

Edycja II 2018r.:

I moduł 5 - 7 października 2018 (Osoby zapisujące się na I moduł, są automatycznie zapisywane na moduły II i III)

II moduł 18 - 20 stycznia 2019

III moduł 8 -10 marca 2019Najbliższe terminy szkoleń

5 - 7 października 2018 (27 godz. dydaktycznych)

Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (II edycja)

Moduł I

Prowadzący: Maciej Krawczyk PT, PhD

Cena: 2700 PLN