BMK Facebook

IBITA Bobath for adults /metoda Bobath dla dorosłych/ kurs podstawowy/

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi 

110-godzinny kurs dla fizjoterapeutów i lekarzy pracujących z Pacjentami po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (naczyniowych, urazowych) lub z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi m.in. z kręgu chorób demielinizacyjnych (SM), chorób ruchu (ch. Parkinsona). Absolwent szkolenia zdobędzie uwierzytelniony międzynarodowy certyfikat. Certyfikat potwierdza nabycie umiejętności samodzielnego planowania, przeprowadzania i kontroli pracy z pacjentem z zachowaniem indywidualizacji postępowania.

Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych.
Twórcy metody zauważyli, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.

Fizjoterapeuta rozpoczynający pracę z wykorzystaniem założeń metody Bobath opanowuje liczne zagadnienia związane z anatomią i neurofizjologią. Koncepcja Bobath nie wytycza sobie sztywnych ram i podlega ciągłemu doskonaleniu i rozwojowi. Od roku 1984 szkoleniem instruktorów i ustalaniem wytycznych do prowadzenia edukacji zajmuje się International Bobath Instructors Training Association (IBITA).

Nasze szkolenie jest elementem tego, systemu edukacji. Kurs składa się z 2 modułów. Przerwa pomiędzy nimi jest przeznaczona na indywidualną pracę z Pacjentem i przygotowanie do egzaminu końcowego.

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KURSU:

GRUPA I 2021

- Prowadząca: Agnieszka Śliwka
- Asystent: Aleksandra Kucińska

  • I moduł: 14-18.06.2021
  • II moduł: 5-9.07.2021
  • III moduł: 18-22.10.2021

GRUPA I 2022

- Prowadzący: Kostas Kypriotis

  • I moduł: 21-27.03.2022
  • II moduł: termin wkrótce
  • I moduł: 21-27.03.2022
  • II moduł: termin wkrótc

Szkolenie certyfikowane!

WYKŁADOWCY:

Kostas Kypriotis PT Bobath (IBITA) i instruktor IMTT ukończył wydział fizjoterapii Instytutu Technologicznego w Atenach w Grecji w 2003 roku. Uzyskał tytuły magistra w dziedzinie neurorehabilitacji (MSc Neurorehabilitation, Brunel University of London, Wielka Brytania) i zaburzeń metabolicznych kości (MSc MBD, School of Medicine, University of Athens, Grecja), odpowiednio w 2005 i 2011 roku.

Odbył szkolenia w zakresie takich koncepcji jak: Bobath, Punkty spustowe IMTT, PNF, Maitland, Customized Orthotics, Neurodynamika, Akupunktura, Manipulacja Powięzi i Taping.
Jest instruktorem Bobath International Bobath Instructors Teaching Association (IBITA). IBITA to międzynarodowe stowarzyszenie edukacyjne, które zapewnia edukację kliniczną dotyczącą koncepcji Bobath.
Interesuje się rolą dysfunkcji mięśniowo-powięziowych w zakresie kontroli motorycznej i dysfunkcji ruchu. Jest instruktorem kursu Interessengemeinschaft für myofasziale Triggerpunkt-Therapie (IMTT®). IMTT (imtt.ch) to szwajcarskie stowarzyszenie edukacyjne zapewniające edukację kliniczną fizjoterapeutom i lekarzom w zakresie oceny i leczenia dysfunkcji mięśniowo-powięziowych.
Obecnie Kostas pracuje jako fizjoterapeuta w Atenach w Grecji.

 

Kurs składa się z 2 modułów. Uczestnik zapisuje się na I moduł i automatycznie uzyskuje miejsce na II module.

CZAS TRWANIA: 15 dni (110 godzin zegarowych)

CENA: 7 800 PLN / całość

 

Marianne Lawton (Kanada) - W 1981 roku uzyskała tytuł fizjoterapeuty na Uniwersytecie w Toronto.Od 1997 roku aktywnie prowadzi własną praktykę terapeutyczną gdzie pomaga pacjentom po urazach lub z chorobami neurologicznymi. Instruktorka legitymizuje się bogatym doświadczeniem zawodowym.
Pracowała jako fizjoterapeutka w Instytutach Rehabilitacji w Ottawa, Ontario, Toronto. Od 2004 roku jest  instruktorem metody Bobath/NDT. Prowadzi kursy oraz specjalistyczne seminaria z  metody Bobath/NDT w Kanadzie, Europie i Azji.
Jest aktywnym członkiem kliku stowarzyszeń:
- Associate: Brain Injury Association of Peel and Halton
- Licensed with the Ontario College of Physiotherapists
- Member of Canadian Physiotherapy Association
- Member of Neurosciences Division and Private Practice Division of Canadian Physiotherapy Association

Kurs składa się z 2 modułów. Uczestnik zapisuje się na I moduł i automatycznie uzyskuje miejsce na II module.

CZAS TRWANIA: 15 dni (110 godzin zegarowych)

 


Agnieszka Śliwka (Polska) - Fizjoterapeutka. W 2011 uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej (CMUJ Wydział Nauk o Zdrowiu). Obecnie piastuje stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwerystetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Międzynarodowy Instruktor kursów podstawowych Bobath IBITA. Koordynator i tłumacz kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów. W swojej pracy zawodowej zajmuje się fizjoterapią pacjentów neurologicznych (urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu, choroby neurodegeneracyjne, guzy CUN, urazy rdzenia kręgowego), fizjoterapią pulmonologiczną oraz fizjoterapią pacjentów bólowych (bóle kręgosłupa i stawów obwodowych, zespół górnego otworu klatki piersiowej). Prowadzi również terapię u dzieci i dorosłych z wadami postawy.

Ukończyła szkolenia:
- IBITA Bobath – badanie i terapia pacjentów  neurologicznych; kursy podstawowe, rozwijające i asystenckie od 2004
- PNF – Level 1-5; egzamin międzynarodowy 2009
- Medycyna Ortopedyczna wg. J.Cyriaxa
- Terapia stawów skroniowo-żuchwowych
- Analiza ruchu prawidłowego;
- PRI- Postural Restoration Institute

Praca naukowa:
- Autorka publikacji polsko i anglojęzycznych
- Koordynator i wykonawca projektów badawczych
- Wykładowca i uczestnik konferencji naukowych krajowych i zaagranicznych

Kurs składa się z 3 modułów. Uczestnik zapisuje się na I moduł i automatycznie uzyskuje miejsce na II i III module.

CZAS TRWANIA: 15 dni (110 godzin zegarowych)

 

Benedikt Bömer (Niemcy) Od 1996 do 2002 roku Bömer zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału Fizjoterapii, Terapii Zajęciowej i Terapii Sportu w Szpitalnej Klinice Rehabilitacji w Beelitz-Heilstätten, placówce dla 240 pacjentów hospitalizowanych i obejmującej rehabilitację pacjentów na wszystkich etapach chorób, takich jak udar, uraz rdzenia kręgowego, uraz mózgu i choroba Parkinsona. W tym czasie Bömer uczestniczył także w rozwoju instytucji. Od 2002 roku Bömer zajmuje stanowisko Profesjonalnego Konsultanta, który doradza całemu personelowi rehabilitacyjnemu we wszystkich terapiach pacjentów szpitalnych w tej samej klinice Beelitz-Heilstätten. W trakcie swojej kariery zawodowej Bömer kontynuował swoją edukację i ukończył szkolenie na Terapeuty Manualnego (1992), uzyskał licencję Międzynarodowego Instruktora PNF, uznanego IPNFA (instruktor kursu podstawowego w 1999, instruktor kursu zaawansowanego w 2003 i starszy instruktor w 2014). W sierpniu 2003 Bömer otrzymał licencję na Międzynarodowego Instruktora w „Bobath for Adults”, uznanie IBITA. Od końca sierpnia 2014 roku Bömer ukończył studia magisterskie z neuronauki. W ciągu ostatnich piętnastu lat Bömer prowadził kilka międzynarodowych kursów w Bobath i PNF w różnych krajach Europy (Niemcy, Polska, Grecja), a także w Japonii, Korei Południowej i Brazylii. Bömer prowadził obszerne wykłady na temat rehabilitacji neurologicznej, przedstawiając specjalne metody leczenia i / lub określone upośledzenia. Bömer był współautorem książki „Physiotherapie bei Wirbelsäulenerkrankungen” (Fizjoterapia urazów kręgosłupa) w eseju „PNF Methode”, wyd. Soyka. M. and Meholm.D., Wydawca: Urban & Fischer, 2000.

 Najbliższe terminy szkoleń

21 - 28 marca 2022 (110 godz. dydaktycznych)

IBITA Bobath for adults - kurs podstawowy (edycja I 2022r.)

Moduł I

Prowadzący: Kostas Kypriotis

Cena: 7800 PLN