BMK Facebook

Kinematic Taping

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze, dyplomowani masażyści, studenci (min. II rok studiów I stopnia na powyższych kierunkach), trenerzy i instruktorzy sportu, trenerzy personalni.

!!! WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ ANATOMII !!!

Kinematic Taping jest metodą terapeutyczną polegającą na oklejaniu samoprzylepną taśmą elastyczną. Powstała w odpowiedzi na potrzebę stosowania tapingu w zgodzie z dorobkiem naukowym ostatnich lat oraz z założeniami współczesnej medycyny sportowej i ortopedycznej terapii manualnej. Jako jedyna z metod tapingu posiada rekomendację międzynarodowej federacji zrzeszającej fizjoterapeutów manualnych - IFOMPT.

Kinematic Taping kieruje się pięcioma zasadami 5T (z ang.) czyli: 
Think – wnioskowanie kliniczne drogą do sukcesu, 
Test – badanie za pomocą adekwatnego testu,
Treat – specyficzne techniki leczenia i ćwiczenia, 
Tape – aplikacja plastra adekwatna do leczenia,
Train – ćwiczenia zgodne z aplikacją

Kinematic Taping to przede wszystkim uzupełnienie leczenia. Zastosowanie ma w „doleczaniu” dysfunkcji układu mięśniowego, stawowego i nerwowego. Daje najlepsze rezultaty w połączeniu z technikami stosowanymi w Ortopedycznej Terapii Manualnej oraz ćwiczeniami. Plastrów nie stosuje się zamiast fizjoterapii czy ćwiczeń.

Kinematic Taping powstał na bazie kilku metod. Jedna z nich to najbardziej rozpoznawalny sposób przyklejania plastrów elastycznych zwany Kinezjo Taping’iem wymyślony przez Kenzo Kase – chiropraktyka i kinezjologa. Inspiracją był też sposób stosowania zgodny z kryteriami OMT sztywnych plastrów przez australijską fizjoterapeutkę Jenny McConnell. Używała ich w leczeniu bólu przedniego przedziału kolana oraz dysfunkcjach stawu ramiennego. John Langendoen „wyciągnął” to co najlepsze z obu metod i uzupełnił o wiedzę z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej. W taki oto sposób powstała zintegrowana z OMT metoda przyklejania plastrów elastycznych Kinematic Taping.


KT proponuje następujące etapy szkolenia:
- moduł podstawowy - KT0 (2 dni)
- moduł zaawansowany 1 - KT1 (2 dni)
- moduł zaawansowany 2 - KT2 (2 dni)


PROGRAM SZKOLENIA:

Treści KT0
Aplikacje działające na objawy lokalne w układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym.

1. Kończyna dolna.
2. Dysfunkcje mięśniowo-powięziowe. 
3. Dysfunkcje wewnątrzstawowe i okołostawowe..,
4. Dysfunkcje mięśniowo-powięziowe.
5. Dysfunkcje w obrębie segmentu ruchowego kręgosłupa.
6. Kończyna dolna.
7. Dysfunkcje mięśniowo-powięziowe

 


Treści KT1
Aplikacje dla wybranych zespołów dolnego kwadranta.

1. Uszkodzenie mięśnia: stan ostry np. m. trójgłowy łydki.
2. Uszkodzenia torebkowe/więzadłowe: skręcenie stawu skokowego.
3. Nieurazowe zespoły mięśniowe i ścięgniste: nawracające lub trwałe, achillodynia, paluch koślawy (hallux valgus).
4.Pourazowe problemy stawowe: niestabilność kolana.
5.
Nieurazowe problemy stawowe: ból z przodu kolana. 
6. Problemy z biodrem i pachwiną.
7. Dysfunkcje w obrębie miednicy - staw krzyżowo-biodrowy. 
8. Dysfunkcje piersiowo-lędźwiowo-krzyżowe, choroba dyskowa.

  • 3.2 Dysfunkcje wewnątrzstawowe i okołostawowe

WYKŁADOWCA:

dr Adam Paluszak - Fizjoterapeuta od 2002r., doktor nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wieloletni praktyk. W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do pacjenta ortopedycznego i neurologicznego. Ukończył szereg kursów m.in. PNF, OMT Kaltenborn-Evjenth, Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT), Kinesiology Taping.
Interesuje się  łączeniem metod mobilizacji, reedukacji i stabilizacji u pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi oraz psychologicznymi i psychoterapeutycznymi aspektami fizjoterapii.
Z zamiłowania gra na perkusji, biega  (Półmaraton Ślężański 2012, Półmaraton Kościański 2013).
2001 - Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
2002 - magister fizjoterapii /AWF Wrocław/
2002 - instruktor odnowy biologicznej
2006 - terapeuta PNF
2008 - doktor nauk o kulturze fizycznej
2009 - terapeuta manualny /Kaltenborn-Evjenth/
2010 - Medyczny Trening Terapeutyczny
2013 - Kinematic Taping KT1
2014 - uczestnik szkolenia OMT
2014 - nauczyciel Kinematic Taping

 

CZAS TRWANIA:
KT0 - 2 dni (18 godz. dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)
KT1 - 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

CENA: 950 PLN / moduł

Szkolenie certyfikowane!Najbliższe terminy szkoleń