BMK Facebook

Kompleksowa fizjoterapia ortopedyczna

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, lekarze, trenerzy, instruktorzy sportu.

 

Szkolenie składa się z 4 modułów dwudniowych, systematyzujących wiedzę na temat patologii kończyny górnej, kończyny dolnej, kręgosłupa i treningu funkcjonalnego - od momentu zgłoszenia się Pacjenta, poprzez wszystkie etapy diagnostyki, terapię, profilaktykę wtórną i wreszcie poprawę zdrowia w  każdym aspekcie życia, którego wymaga pacjent, niezależnie od jego wieku, historii chorobowej/urazowej, uprawianej dyscypliny sportu, zainteresowań, hobby. Prezentowane są poglądy wszystkich stron procesu leczenia (fizjoterapeuty, pacjenta).

Forma szkolenia, to 70% praktyki i  30% teorii. Szczególny nacisk został położony na prezentację prawidłowej techniki wykonywania poszczególnych testów i ćwiczeń. Większość prezentowanych treści poparta jest doświadczeniami z wieloletniej pracy wykładowcy z Pacjentami.

Ilość wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, którą chcielibyśmy przekazać jest ogromna. Wybrane przez nas zagadnienia są efektem licznych kompromisów - o schorzeniach częstych mówimy najwięcej, o rzadkich trochę mniej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I - FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA KOŃCZYNY GÓRNEJ

- bark, łokieć, nadgarstek - punkt widzenia fizjoterapeuty
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- propozycje terapii wybranych jednostek chorobowych

Bark:
- anatomia funkcjonalna (stożek rotatorów, rytm łopatkowo-żebrowy)
- cykl odwodzenia
- badanie kompleksu barkowego
- staw mostkowo-obojczykowy (urazy)
- staw AC (badanie, urazy, taping, terapia, interwencje chirurgiczne, zmiany zwyrodnieniowe)
- złamania obojczyka
- "winged scapula"
- zespół ciasnoty
- uszkodzenia ścięgien (patofizjologia, stożek rotatorów, m.dwugłowy ramienia, m. piersiowy wielki, m. trójgłowy ramienia)
- bursitis
- niestabilność barku
- uszkodzenia obrąbka
- "bark zamrożony"

Łokieć:
- anatomia funkcjonalna
- ból bocznej, przyśrodkowej, przedniej, tylnej okolicy stawu łokciowego
- łokieć tenisisty / łokieć golfisty / łokieć wspinacza
- uszkodzenia mięśni
- neuropatie uciskowe

Nadgarstek i dłoń:
- chwyt - anatomia funkcjonalna
- uszkodzenia kości nadgarstka - mechanizm urazu, diagnostyka, terapia
- neuropatie uciskowe
- kciuk i palce (m.in. uszkodzenia tkanek miękkich)
- ręka wspinacza

 

 

MODUŁ II - FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA KOŃCZYNY DOLNEJ

Staw biodrowy
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne (m.in. test konfliktu FAI, Obera, dystrakcji)
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- przykładowa terapia

Staw kolanowy
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne (m.in. więzadło krzyżowe przednie, tylne, MCL, LCL, staw rzepkowo-udowy, testy łąkotkowe)
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- przykładowa terapia

Staw skokowy
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne (m.in. aparat więzadłowy, więzozrost piszczelowo-strzałkowy)
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- przykładowa terapia

Różnicowanie dolegliwości pochodzących z odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych i kończyny dolnej, badanie neurologiczne:
- testy / badanie fizjoterapeutyczne
- testy kliniczne (SLUMP test, SLR, test cięciwy, test Spurling'a)
- badanie neurologiczne (odruchy ścięgniste, badanie siły mięśni wskaźnikowych, badanie czucia dermatomalnego)

Wybrane techniki mobilizacji ślizgowej i trakcyjnej, masażu funkcyjnego i masażu poprzecznego w obrębie kończyny dolnej

 


MODUŁ III - FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA KRĘGOSŁUPA

Kręgosłup i staw krzyżowo-biodrowy:

- anatomia prawidłowa
- anatomia czynnościowa
- anatomia radiologiczna
- stabilizacja kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
Przyczyny problemów bólowych kręgosłupa - dysk, korzenie nerwowe, mięśnie, stawy międzywyrostkowe.

Wybrane elementy badania lekarskiego:

- wywiad
- testy kliniczne - kręgosłup i korzenie nerwowe - m.in. test Spurlinga, testy kompresyjne, slump test, SLR, nachlasstest
- testy kliniczne - stawy krzyżowo-biodrowe - m.in. test Patricka, standing flexion test, test Gaenslena
- badanie neurologiczne
- badanie jamy brzusznej jako element diagnostyki różnicowej

Badania dodatkowe w diagnostyce chorób kręgosłupa - możliwości i ograniczenia
- RTG, TK, MRI, scyntygrafia
- badania laboratoryjne

Badanie Pacjenta - punkt widzenia fizjoterapeuty
- ocena sylwetki (statyczna oraz dynamiczna), badanie ruchomości kręgosłupa
- test cięciwy łuku, gra stawowa, badanie monosegmentalne do zgięcia i wyprostu, badanie monosegmentalne do rotacji w lewo i w prawo, dolny krąg dobrzusznie, test sprężynowania
- badanie palpacyjne struktur mięśniowo-powięziowych wokół kręgosłupa / związanych z nim pośrednio lub bezpośrednio

Wybrane patologie kręgosłupa/manifestujące się objawami w obrębie kręgosłupa (diagnostyka, różnicowanie, leczenie)

- ortopedia
- traumatologia
- reumatologia
- choroby nowotworowe
- ortopedia pediatryczna
- urazy sportowe
- inne

Terapia
- masaż poprzeczny
- PIR
- mobilizacja klincem do zgięcia w zgięciu (separacja/ślizg)
- rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych
- elementy terapii punktów spustowych
- STR

Rehabilitacja ruchowa (stabilizacja centralna / segmentalna) - zasady doboru i prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

Projektowanie terapeutycznego programu ćwiczeń dla Pacjentów z dysfunkcją oraz bólem kręgosłupa.

MODUŁ IV - TRENING FUNKCJONALNY W FIZJOTERAPII
- Aktywizacja mięśni głębokich
- Odpowiednia kolejność napięć mięśni – głębokie, stabilizatory i na ich bazie wykonujące ruch mięśnie globalne
- Celowa kolejność ćwiczeń
- Podkreślenie potrzebnej części złożonego ćwiczenia
- Ćwiczenia najsłabszego elementu łańcucha
- Powtarzalność ćwiczeń stabilizacyjnych - wiele powtórzeń z małym obciążeniem
- Utrwalenie prawidłowych wzorców ruchu
- Zwiększanie siły mięśni głębokich oraz globalnych – tworzenie rezerwy siłowej w stosunku do obciążeń pokonywanych podczas codziennych czynności
- Poprawa parametrów krążeniowo – oddechowych, w tym najważniejszego, jakim jest VO2 max.
- Tworzenie zdrowych nawyków ruchowych, nawykowego przyjmowania pozycji statycznych

 


WYKŁADOWCY:

Aleksander Kucza - mgr rehabilitacji ruchowej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w czasie licznych specjalistycznych kursów prowadzonych przez instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod PNF, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz metody McKenziego. Jeden z kilku fizjoterapeutów w Polsce, którzy ukończyli kurs Ortopedycznej Terapii Manualej OMT. Wieloletni praktyk i doświadczony szkoleniowiec. PT, OMT.

 

 

 

 

 

 

Mateusz Makulik - Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna wg Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji, oraz wiele innych. Aktualnie również tłumacz na szkoleniach OMT Kaltenborn-Evjenth.

 

 

 

 

 

 

 

Robert Witkowski "Czajnik" - Fizjoterapeuta, terapeuta manualny (Kaltenborn, Acermann), ukończył szkolenia z zakresu terapii tkanek miękkich, PNF, medycznego treningu terapeutycznego, metody McKenziego i kinesiotapingu. Od prawie 15 lat aktywnie trenuje Capoeira (instruktor 3 stopnia w grupie International Capoeira Raiz), medalista mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w akrobatyce sportowej. Próbował swoich sił również jako zawodnik taekwondo, boksu i muay thai.

 

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 8 dni (64 godzin dydaktycznych)

CENA: 8 000 PLN (całe szkolenie)

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

MODUŁ I - 29-30.05.2021
MODUŁ II - 19-20.06.2021
MODUŁ III - 25-26.09.2021
MODUŁ IV - 9-10.10.2021


Najbliższe terminy szkoleń