BMK Facebook

Kończyna dolna - diagnostyka i elementy terapii

UCZESTNICY:

Studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

UWAGA: Od studentów deklarujących chęć udziału w szkoleniu wymaga się znajomości anatomii i biomechaniki oraz podstaw klinicznej pracy z Pacjentem; uczestnictwo w kursie nie upoważnia do prowadzenia terapii Pacjentów bez posiadania uprawnień wymaganych na terenie RP. Ze względu na warsztatowy charakter większości zajęć wymagany jest strój
i obuwie sportowe oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokazach terapii.

Dwudniowe szkolenie systematyzujące wiedzę na temat patologii kończyny dolnej - od momentu zgłoszenia się Pacjenta, poprzez wszystkie etapy diagnostyki, terapię aż do profilaktyki wtórnej. Podobnie jak w kursach dotyczących kończyny górnej i kręgosłupa prezentowane są poglądy wszystkich stron procesu leczenia (fizjoterapeuty, pacjenta). Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich edycji zwiększona została objętość części warsztatowej, a szczególny nacisk został położony na prezentację prawidłowej techniki wykonywania poszczególnych testów i ćwiczeń. Większość prezentowanych treści poparta jest doświadczeniami z wieloletniej pracy wykładowcy z Pacjentami.

Ilość wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, którą chcielibyśmy przekazać jest ogromna. Wybrane przez nas zagadnienia są efektem licznych kompromisów - o schorzeniach częstych mówimy najwięcej, o rzadkich trochę mniej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Staw biodrowy
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne (m.in. test konfliktu FAI, Obera, dystrakcji)
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- przykładowa terapia


2. Staw kolanowy
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne (m.in. więzadło krzyżowe przednie, tylne, MCL, LCL, staw rzepkowo-udowy, testy łąkotkowe)
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- przykładowa terapia

3. Staw skokowy
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne (m.in. aparat więzadłowy, więzozrost piszczelowo-strzałkowy)
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- przykładowa terapia


4. Różnicowanie dolegliwości pochodzących z odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych i kończyny dolnej, badanie neurologiczne:
- testy / badanie fizjoterapeutyczne
- testy kliniczne (SLUMP test, SLR, test cięciwy, test Spurling'a)
- badanie neurologiczne (odruchy ścięgniste, badanie siły mięśni wskaźnikowych, badanie czucia dermatomalnego)

5. Wybrane techniki mobilizacji ślizgowej i trakcyjnej, masażu funkcyjnego i masażu poprzecznego w obrębie kończyny dolnej


WYKŁADOWCA:

Mateusz Makulik - Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna wg Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji, oraz wiele innych. Aktualnie również tłumacz na szkoleniach OMT Kaltenborn-Evjenth.

 


 


CZAS TRWANIA:
2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA:
840PLN

Szkolenie certyfikowane!Najbliższe terminy szkoleń

5 - 6 czerwca 2021 (16 godz. dydaktycznych)

Kończyna dolna - diagnostyka i elementy terapii

Prowadzący: Mateusz Makulik

Cena: 840 PLN