BMK Facebook

Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister), technik fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

UWAGA: Od studentów deklarujących chęć udziału w szkoleniu wymaga się znajomości anatomii i biomechaniki oraz podstaw klinicznej pracy z Pacjentem; uczestnictwo w kursie nie upoważnia do prowadzenia terapii Pacjentów bez posiadania uprawnień wymaganych na terenie RP. Ze względu na warsztatowy charakter większości zajęć wymagany jest strój i obuwie sportowe oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokazach terapii.

Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych praktycznemu podejściu do diagnostyki i fizjoterapii Pacjentów trafiających do gabinetu Fizjoterapeuty. Oprócz zagadnień charakterystycznych dla tego typu szkoleń, związanych ze schorzeniami narządu ruchu, opowiemy także o schorzeniach współistniejących, mogących mieć wpływ na pracę fizjoterapeuty. Często zapatrzeni w bolący kręgosłup czy uszkodzony staw barkowy nie dostrzegamy prawdziwych przyczyn problemu. Nie zastanawiamy się, czy przypadkiem '"współistniejąca" cukrzyca nie jest jednostką podstawową, a cieśń nadgarstka "tylko" problemem wtónym. Czy zapalenie rozcięgna dłoniowego nie jest "tylko" zespołem paranowotworowym? A może swoje piętno na obrazie klinicznym Pacjenta odcisnęła dysfunkcja tarczycy, przytarczyc, choroby serca, zakażenia...? Może ograniczenia płynące z choroby serca lub układu oddechowego uniemożliwią nam prowadzenie terapii?
Ilość wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, którą chcielibyśmy przekazać jest ogromna. Wybrane przez nas zagadnienia są efektem licznych kompromisów - o schorzeniach częstych mówimy najwięcej, o rzadkich trochę mniej.

PROGRAM SZKOLENIA:

BARK, ŁOKIEĆ, NADGARSTEK - punkt widzenia fizjoterapeuty
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- propozycje terapii wybranych jednostek chorobowych

WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE:

Bark:
-
anatomia funkcjonalna (stożek rotatorów, rytm łopatkowo-żebrowy)
- cykl odwodzenia
- badanie kompleksu barkowego
- staw mostkowo-obojczykowy (urazy)
- staw AC (badanie, urazy, taping, terapia, interwencje chirurgiczne, zmiany zwyrodnieniowe)
- złamania obojczyka
- "winged scapula"
- zespół ciasnoty
- uszkodzenia ścięgien (patofizjologia, stożek rotatorów, m.dwugłowy ramienia, m. piersiowy wielki, m. trójgłowy ramienia)
- bursitis
- niestabilność barku
- uszkodzenia obrąbka
- "bark zamrożony"

Łokieć:
- anatomia funkcjonalna
- ból bocznej, przyśrodkowej, przedniej, tylnej okolicy stawu łokciowego
- łokieć tenisisty / łokieć golfisty / łokieć wspinacza
- uszkodzenia mięśni
- neuropatie uciskowe

Nadgarstek i dłoń:
- chwyt - anatomia funkcjonalna
- uszkodzenia kości nadgarstka - mechanizm urazu, diagnostyka, terapia
- martwice jałowe
- neuropatie uciskowe
- kciuk i palce (m.in. uszkodzenia tkanek miękkich)
- ręka wspinacza

KOŃCZYNA GÓRNA - punkt widzenia lekarza
- anatomia (prawidłowa, radiologiczna, anomalie anatomiczne)
- badania dodatkowe (badania laboratoryjne, RTG, TK, MRI, USG)
- ortopedia i traumatologia (złamania i zwichnięcia, dalszy staw promieniowo-łokciowy i kompleks chrząstki trójkątnej, martwice kości nadgarstka, uszkodzenia ścięgien zginaczy/prostowników, zapalenia pochewek ścięgnistych, niestabilność nadgarstka, stawu łokciowego i barku)
- reumatologia (ręka reumatoidalna, zmiany zwyrodnieniowe)
- medycyna sportowa (specyfika urazów dzieci i dorosłych, znaczenie wywiadu, najczęstsze urazy)
- neurologia (podstawowe zespoły neurologiczne, TOS, neuropatie uciskowe, polineuropatie, choroby rdzenia kręgowego)
- pediatria (odrębności anatomiczne i funkcjonalne, schorzenia wieku dziecięcego, wady wrodzone)
- choroby ogólnoustrojowe (kończyna górna w schorzeniach diabetologicznych, kardiologicznych, angiologicznych...)
- guzy kości, nowotwory tkanek miękkich
- diagnostyka różnicowa - od objawu do rozpoznania
- "prowadzenie" Pacjentów w ramach zespółu terapeutycznego

WYKŁADOWCY:

Aleksander Kucza

Fizjoterapeuta, mgr rehabilitacji ruchowej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w czasie licznych specjalistycznych kursów prowadzonych przez instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod PNF, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz metody McKenziego. Jeden z kilku fizjoterapeutów w Polsce, którzy ukończyli kurs Ortopedycznej Terapii Manualej OMT (1300 godzin dydaktycznych). Wieloletni praktyk i doświadczony szkoleniowiec.  PT, OMT.


Tomasz Chmielewski

Lekarz, posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (Poradnia Medycyny Sportowej BMK Centrum Rehabilitacji); specjalizuje się w funkcjonalnej ocenie młodych sportowców, korekcji zaburzeń biomechanicznych i medycznych aspektach treningu motorycznego. Jest autorem kilkudziesięciu szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy i trenerów. Regularnie prowadzi indywidualne treningi dla tancerzy i zawodniczek gimnastyki artystycznej.

 

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 730 PLN

Istnieje możliwość wykupienia 3 szkoleń w pakiecie: Kończyna górna, Kończyna dolna, Kręgosłup, w cenie 2190 zł 1950 złNajbliższe terminy szkoleń