BMK Facebook

Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii

UCZESTNICY:

Studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

UWAGA: Od studentów deklarujących chęć udziału w szkoleniu wymaga się znajomości anatomii i biomechaniki oraz podstaw klinicznej pracy z Pacjentem; uczestnictwo w kursie nie upoważnia do prowadzenia terapii Pacjentów bez posiadania uprawnień wymaganych na terenie RP. Ze względu na warsztatowy charakter większości zajęć wymagany jest strój i obuwie sportowe oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokazach terapii.

Dwudniowe szkolenie systematyzujące wiedzę na temat patologii kończyny górnej - od momentu zgłoszenia się Pacjenta, poprzez wszystkie etapy diagnostyki, terapię aż do profilaktyki wtórnej. Podobnie jak w kursach dotyczących kończyny dolnej i kręgosłupa prezentowane są poglądy wszystkich stron procesu leczenia (fizjoterapeuty, pacjenta). Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich edycji zwiększona została objętość części warsztatowej, a szczególny nacisk został położony na prezentację prawidłowej techniki wykonywania poszczególnych testów i ćwiczeń. Większość prezentowanych treści poparta jest doświadczeniami z wieloletniej pracy wykładowcy z Pacjentami.

Ilość wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, którą chcielibyśmy przekazać jest ogromna. Wybrane przez nas zagadnienia są efektem licznych kompromisów - o schorzeniach częstych mówimy najwięcej, o rzadkich trochę mniej.


PROGRAM SZKOLENIA:

- bark, łokieć, nadgarstek - punkt widzenia fizjoterapeuty
- anatomia palpacyjna + dermografia (punkty kostne, tkanki miękkie) - praktyczne proporcje anatomiczne mające wpływ na wynik fizjoterapeutycznego badania klinicznego
- testy kliniczne
- najczęstsze problemy kliniczne
- diagnostyka różnicowa
- propozycje terapii wybranych jednostek chorobowych


WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE:

Bark:
- anatomia funkcjonalna (stożek rotatorów, rytm łopatkowo-żebrowy)
- cykl odwodzenia
- badanie kompleksu barkowego
- staw mostkowo-obojczykowy (urazy)
- staw AC (badanie, urazy, taping, terapia, interwencje chirurgiczne, zmiany zwyrodnieniowe)
- złamania obojczyka
- "winged scapula"
- zespół ciasnoty
- uszkodzenia ścięgien (patofizjologia, stożek rotatorów, m.dwugłowy ramienia, m. piersiowy wielki, m. trójgłowy ramienia)
- bursitis
- niestabilność barku
- uszkodzenia obrąbka
- "bark zamrożony"

Łokieć:
- anatomia funkcjonalna
- ból bocznej, przyśrodkowej, przedniej, tylnej okolicy stawu łokciowego
- łokieć tenisisty / łokieć golfisty / łokieć wspinacza
- uszkodzenia mięśni
- neuropatie uciskowe

Nadgarstek i dłoń:
- chwyt - anatomia funkcjonalna
- uszkodzenia kości nadgarstka - mechanizm urazu, diagnostyka, terapia
- neuropatie uciskowe
- kciuk i palce (m.in. uszkodzenia tkanek miękkich)
- ręka wspinacza

WYKŁADOWCA:

Mateusz Makulik - Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna wg Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji, oraz wiele innych. Aktualnie również tłumacz na szkoleniach OMT Kaltenborn-Evjenth. 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA: 840 PLN

Szkolenie certyfikowane!


Najbliższe terminy szkoleń

15 - 16 maja 2021 (16 godz. dydaktycznych)

Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii

Prowadzący: Mateusz Makulik

Cena: 840 PLN