BMK Facebook

Kręgosłup - diagnostyka i elementy terapii

UCZESTNICY:

Studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

UWAGA: Od studentów deklarujących chęć udziału w szkoleniu wymaga się znajomości anatomii i biomechaniki oraz podstaw klinicznej pracy z Pacjentem; uczestnictwo w kursie nie upoważnia do prowadzenia terapii Pacjentów bez posiadania uprawnień wymaganych na terenie RP. Ze względu na warsztatowy charakter większości zajęć wymagany jest strój i obuwie sportowe oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokazach terapii.

Dwudniowe szkolenie systematyzujące wiedzę na temat patologii kręgosłupa - od momentu zgłoszenia się Pacjenta, poprzez wszystkie etapy diagnostyki, terapię aż do profilaktyki wtórnej. Podobnie jak w kursach dotyczących kończyny górnej i kończyny dolnej prezentowane są poglądy wszystkich stron procesu leczenia (fizjoterapeuty, pacjenta). Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich edycji zwiększona została objętość części warsztatowej, a szczególny nacisk został położony na prezentację prawidłowej techniki wykonywania poszczególnych testów i ćwiczeń. Większość prezentowanych treści poparta jest doświadczeniami z wieloletniej pracy wykładowcy z Pacjentami.

PROGRAM SZKOLENIA:

Kręgosłup i staw krzyżowo-biodrowy:

- anatomia prawidłowa
- anatomia czynnościowa
- anatomia radiologiczna
- stabilizacja kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych

Przyczyny problemów bólowych kręgosłupa - dysk, korzenie nerwowe, mięśnie, stawy międzywyrostkowe.

Wybrane elementy badania lekarskiego:

- wywiad
- testy kliniczne - kręgosłup i korzenie nerwowe - m.in. test Spurlinga, testy kompresyjne, slump test, SLR, nachlasstest
- testy kliniczne - stawy krzyżowo-biodrowe - m.in. test Patricka, standing flexion test, test Gaenslena
- badanie neurologiczne
- badanie jamy brzusznej jako element diagnostyki różnicowej

Badania dodatkowe w diagnostyce chorób kręgosłupa
- możliwości i ograniczenia
- RTG, TK, MRI, scyntygrafia
- badania laboratoryjne

Badanie Pacjenta - punkt widzenia fizjoterapeuty
- ocena sylwetki (statyczna oraz dynamiczna), badanie ruchomości kręgosłupa
- test cięciwy łuku, gra stawowa, badanie monosegmentalne do zgięcia i wyprostu, badanie monosegmentalne do rotacji w lewo i w prawo, dolny krąg dobrzusznie, test sprężynowania
- badanie palpacyjne struktur mięśniowo-powięziowych wokół kręgosłupa / związanych z nim pośrednio lub bezpośrednio


Wybrane patologie kręgosłupa/manifestujące się objawami w obrębie kręgosłupa (diagnostyka, różnicowanie, leczenie)

- ortopedia
- traumatologia
- reumatologia
- choroby nowotworowe
- ortopedia pediatryczna
- urazy sportowe
- inne

Terapia
- masaż poprzeczny
- PIR
- mobilizacja klincem do zgięcia w zgięciu (separacja/ślizg)
- rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych
- elementy terapii punktów spustowych
- STR


Rehabilitacja ruchowa
(stabilizacja centralna / segmentalna) - zasady doboru i prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

Projektowanie terapeutycznego programu ćwiczeń dla Pacjentów z dysfunkcją oraz bólem kręgosłupa.

WYKŁADOWCA:

Mateusz Makulik  - Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny, uczestnik wielu szkoleń dokształcających min: Terapia Manualna wg Briana Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji oraz wiele innych. Mateusz holistycznie podchodzi do każdego pacjenta, dopasować odpowiedni system leczenia do jego indywidualnych potrzeb. Podczas każdej wizyty poświęca pacjentom pełną uwagę, a praca manualna zawsze jest uzupełniona niezbędnymi ćwiczeniami oraz edukacją w zakresie ich wykonywania.

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA: 790 PLN

Szkolenie certyfikowane!Najbliższe terminy szkoleń

30 - 31 maja 2020 (16 godz. dydaktycznych)

Kręgosłup - diagnostyka i elementy terapii

Prowadzący: Mateusz Makulik

Cena: 790 PLN