BMK Facebook

Medyczny Trening Rehabilitacyjny

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze /rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia, medycyna sportowa, medycyna rodzinna/

UWAGA: częśc teoretyczna /seminarium/ + częśc praktyczna /warsztaty/

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania metod treningu sportowego w pracy z osobami z dysfunkcjami narządu ruchu (m.in. ch. zwyrodnieniowa, przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa, uszkodzenia barku, stawu kolanowego) i/lub przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych (m.in. astma oskrzelowa, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, otyłość). Obszarem zainteresowania prowadzących jest zazwyczaj czas pomiędzy ustąpieniem ostrego procesu chorobowego (często utożsamiany z opanowaniem stanu zapalnego i uzyskaniem prawidłowego zakresu ruchomości, a w przypadku schorzeń internistycznych z momentem ustabilizowania prametrów krytycznych dla poszczególnych jednostek chorobowych), a uzyskaniem powrotu pełnej funkcji narządu ruchu lub zadowalającego wyrównania choroby. Przyjęta koncepcja współpracy z Pacjentem opiera się na zasadzie uznania zmiany stylu życia (dieta + aktywność fizyczna) za równorzędną z farmakoterapią metodę terapeutyczną, która powinna stanowić podstawę kompleksowej opieki medycznej.

Zdając sobie sprawę z różnorodności dostępnych koncepcji treningowych prowadzący często skupiają się na wyznaczeniu celu pracy i określeniu ewentualnych przeciwwskazań do obciązania Pacjenta na drodze do jego osiągnięcia bez ingerencji w stosowane narzędzia.

PROGRAM SZKOLENIA:

- fizjologiczne podstawy treningu fizycznego i metody pomiaru aktywności fizycznej
- planowanie procesu treningowego
- dobór optymalnej formy aktywności fizycznej - możliwości wykorzystania elementów treningu sportowego (stretching, trening siłowy, trening wydolnościowy)
- charakterystyka wybranych aktywności sportowych / rekreacyjnych i możliwości wykorzystania w medycznym treningu rehabilitacyjnym (bieganie, pływanie, kolarstwo...)
- korekta podstawowych wzorców posturalnych / ruchowych - ćwiczenia dobre, ćwiczenia złe
- schorzenia układu sercowo-naczyniowego - od objawu do treningu
- schorzenia metaboliczne - trening ukierunkowany na redukcję masy ciała?
- astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc
- zwyrodnieniowe schorzenia narządu ruchu
- szkoła pleców
- Pacjent po urazie narządu ruchu
- medyczny trening rehabilitacyjny w pracy z dziećmi i młodzieżą
- żywieniowe wspomaganie procesu treningowego
- bezpieczeńśstwo osoby programującej / prowadzącej trening i ich podopiecznego

WYKŁADOWCY:

Aleksander Kucza mgr rehabilitacji ruchowej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w czasie licznych specjalistycznych kursów prowadzonych przez instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod PNF, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz metody McKenziego. Jeden z kilku fizjoterapeutów w Polsce, którzy ukończyli kurs Ortopedycznej Terapii Manualej OMT (1300 godzin dydaktycznych). Wieloletni praktyk i doświadczony szkoleniowiec.  PT, OMT.

 

 

 

Tomasz Chmielewski - lekarz (Poradnia Medycyny Sportowej BMK Centrum Rehabilitacji); specjalizuje się w funkcjonalnej ocenie młodych sportowców, korekcji zaburzeń biomechanicznych i medycznych aspektach treningu motorycznego. Jest autorem kilkudziesięciu szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy i trenerów. W zespole prowadzącym szkolenie odpowiada m.in. za zagadnienia związane z fizjologią wysiłku, suplementacją i urazami narządu ruchu.

 

 

 

 

Jacek Jankiewicz "Apacz" - specjalista inżynierii biomedycznej, który zaprzągł biomechanikę do "ciężkiej pracy fizycznej". Jako fascynat sportu uczynił z treningu sposób na życie. W codziennej pracy przeplata doświadczenia "naukowe" z treningiem siłowym, budowaniem core stability i pracą w funkcji. Oprócz treningu funkcjonalnego aktywnie uprawia wspinaczkę sportową. Posiada stopień mistrzowski w taekwondo.

 

 

 

 

Robert Witkowski "Czajnik" - fizjoterapeuta, terapeuta manualny (Kaltenborn, Acermann), ukończył szkolenia z zakresu terapii tkanek miękkich, PNF, medycznego treningu terapeutycznego, metody McKenziego i kinesiotapingu. Od prawie 15 lat aktywnie trenuje Capoeira (instruktor 3 stopnia w grupie International Capoeira Raiz), medalista mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w akrobatyce sportowej. Próbował swoich sił również jako zawodnik taekwondo, boksu i muay thai.

 

 

CENA: 3200 PLNNajbliższe terminy szkoleń