BMK Facebook

Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze (specjaliści neurologii, rehabilitacji medycznej)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z Pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem porażeń / niedowładów kończyn. Program szkolenia nie stanowi oddzielnej metody terapeutycznej. Jest on przedstawieniem możliwości pracy (od diagnostyki, poprzez ustalenie celów aż do terapii) w oparciu o różne koncepcje pracy z Pacjentem. Na podstawie własnych doświadczeń prowadzący prezentują różne opcje połączenia w jednej terapii technik powięziowych, neurofizjologicznych, manualnych. Odpowiadają na tak często stawiane pytanie - jak połączyć całą wiedzę w tym jednym konkretnym przypadku klinicznym.

PROGRAM SZKOLENIA:
- diagnostyka różnicowa porażenia połowiczego
- schorzenia współistniejące i ich wpływ na proces terapii
- cele terapii - punkt widzenia Pacjenta, Rodziny, Fizjoterapeuty
- dokumentacja procesu usprawniania

Kończyna górna
- praca w zamkniętym łańcuchu biokinematycznym dla kończyn porażonych
- przeniesienie napięcia irradiacja z kg zdrowej na kg zajętą
- budowanie napięcia poprzez pracę ze zgiętym stawem łokciowym
- opracowanie powięziowe rejonu obręczy barkowej, ramienia, błony międzykostnej, rozcięgna dłoniowego
- neuromobilizacja kg
- pozycje trakcyjne dla kg w pozycji leżącej, w pozycji stojącej
- budowanie napięcia dla kkg i tułowia z przekraczaniem linii środkowej ciała
- praca w funkcji (rekrutacja kg i kd zajętej)

Tułów
- mobilizacja górnego i dolnego tułowia poprzez pracę w funkcji
- normalizacja napięcia mięśniowego poprzez zastosowanie oporu trójpłaszczyznowego dla kkd oraz kkg z wykorzystaniem stabilizacji zewnętrznej
- analiza chodu na podstawie diagnostyki wizualnej, eliminacja wzorców patologicznych
- pozycje niskie, półwysokie, półsiad, klęk, siad płaski, elementy mobilizacji tułowia
- ćwiczenia stabilizacji w klęku podpartym na piłce bobath

Ponadto
- stabilizacja trójpłaszczyznowa kończyn
- terapia oddechowa (terapia przepony, powłok brzusznych, normalizacja napięcia w tym rejonie oraz jego wpływ na funkcję żeber i zwiększenie pojemności płuc - profilaktyka powikłań pierwotnych i wtórnych)

PUNKT WIDZENIA RODZINY
- opieka w miejscu zamieszkania
- edukacja rodziny
- likwidacja barier architektonicznych
- ergoterapia


WYKŁADOWCY:

Roman Olejniczak – od 2011r. absolwent studiów doktoranckich na wydziale Fizjoterapii na wrocławskim AWF. Od 16 lat pracuje zarówno z pacjentami neurologicznymi - ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, czy po udarach - jak i typowymi pacjentami ortopedycznymi - cierpiącymi na skutek urazów, przeciążeniowych bóli kręgosłupa i stawów. W swojej pracy obrał kierunek rozwoju opierający się na najnowocześniejszych międzynarodowych koncepcjach terapeutycznych takich jak PNF, McKenzie, NDT Bobath czy na Metodach leczenia i diagnozowania tkanek miękkich – koncepcjach, które wyznaczają nowy wymiar rehabilitacji przynosząc zdecydowaną poprawę, a także wnosząc urozmaicenie i powiew świeżości do samej pracy z pacjentem - w odróżnieniu od tradycyjnej fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe:
- od 2015 - terapia pacjentów z ograniczoną świadomością metodą C-Eye,
- od 2013 - Centrum Neurorehabilitacji  we Wrocławiu
–  od 2009 prowadzi  autorskie szkolenia z zakresu Biomechanicznego modelu terapii orofacjalnej oraz szkolenia z fizjoterapii pacjentów z deficytem neurologicznym 
– 2007 do 2014 - wykładowca z neurologii i ortopedii na WSH, kierunek fizjoterapia
Ukończone kursy:
- 2018r. - Certyfikat Kurs Bobath
- 2017r. - kurs Neuromobilizacje w Neurologii ( Niemcy -Rainer Schonhut)
- 2015 - 2016r. - kurs Bobath Rozwijający (Kończyna dolna, górna, tułów, hemiplegia)
- 2015r. - kursu Bobath dla dorosłych – poziom podstawowy
- 2009r. - kurs Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
- 2009r. - kurs Metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich. Diagnostyka i terapia miednicy
- 2007r. - kurs McKenzie A,B
- 2006r. - kurs PNF – kurs podstawowy

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 840 PLN

Szkolenie certyfikowane!Najbliższe terminy szkoleń

25 - 26 września 2021 (16 godz. dydaktycznych)

Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki

Prowadzący: Roman Olejniczak

Cena: 840 PLN