BMK Facebook

Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze (specjaliści neurologii, rehabilitacji medycznej)

UWAGA: warsztaty z udziałem Pacjentów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z Pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem porażeń / niedowładów kończyn. Program szkolenia nie stanowi oddzielnej metody terapeutycznej. Jest on przedstawieniem możliwości pracy (od diagnostyki, poprzez ustalenie celów aż do terapii) w oparciu o różne koncepcje pracy z Pacjentem. Na podstawie własnych doświadczeń prowadzący prezentują różne opcje połączenia w jednej terapii technik powięziowych, neurofizjologicznych, manualnych. Odpowiadają na tak często stawiane pytanie - jak połączyć całą wiedzę w tym jednym konkretnym przypadku klinicznym.

PROGRAM SZKOLENIA:
- diagnostyka różnicowa porażenia połowiczego
- schorzenia współistniejące i ich wpływ na proces terapii
- cele terapii - punkt widzenia Pacjenta, Rodziny, Fizjoterapeuty
- dokumentacja procesu usprawniania

Kończyna górna
- praca w zamkniętym łańcuchu biokinematycznym dla kończyn porażonych
- przeniesienie napięcia irradiacja z kg zdrowej na kg zajętą
- budowanie napięcia poprzez pracę ze zgiętym stawem łokciowym
- opracowanie powięziowe rejonu obręczy barkowej, ramienia, błony międzykostnej, rozcięgna dłoniowego
- neuromobilizacja kg
- pozycje trakcyjne dla kg w pozycji leżącej, w pozycji stojącej
- budowanie napięcia dla kkg i tułowia z przekraczaniem linii środkowej ciała
- praca w funkcji (rekrutacja kg i kd zajętej)

Tułów
- mobilizacja górnego i dolnego tułowia poprzez pracę w funkcji
- normalizacja napięcia mięśniowego poprzez zastosowanie oporu trójpłaszczyznowego dla kkd oraz kkg z wykorzystaniem stabilizacji zewnętrznej
- analiza chodu na podstawie diagnostyki wizualnej, eliminacja wzorców patologicznych
- pozycje niskie, półwysokie, półsiad, klęk, siad płaski, elementy mobilizacji tułowia
- ćwiczenia stabilizacji w klęku podpartym na piłce bobath

Ponadto
- stabilizacja trójpłaszczyznowa kończyn
- terapia oddechowa (terapia przepony, powłok brzusznych, normalizacja napięcia w tym rejonie oraz jego wpływ na funkcję żeber i zwiększenie pojemności płuc - profilaktyka powikłań pierwotnych i wtórnych)

PUNKT WIDZENIA RODZINY
- opieka w miejscu zamieszkania
- edukacja rodziny
- likwidacja barier architektonicznych
- ergoterapia


WYKŁADOWCY:

Roman Olejniczak - absolwent studiów doktoranckich, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2011r. Od 14 lat, pracuję zarówno z pacjentami neurologicznymi - ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, czy po udarach - jak i typowymi pacjentami ortopedycznymi - cierpiącymi na skutek urazów, przeciążeniowych bóli kręgosłupa i stawów. W swojej pracy obrał kierunek rozwoju, opierający się na najnowocześniejszych międzynarodowych koncepcjach terapeutycznych takich jak PNF, McKenzie, NDT Bobath czy na Metodach leczenia i diagnozowania tkanek miękkich. Koncepcjach które wyznaczają nowy wymiar rehabilitacji przynosząc zdecydowaną poprawę a także wnosząc urozmaicenie i powiew świeżości do samej pracy z pacjentem - w odróżnieniu od tradycyjnej fizjoterapii.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 840 PLNNajbliższe terminy szkoleń

15 - 16 czerwca 2019 (16 godz. dydaktycznych)

Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki

Prowadzący: Roman Olejniczak

Cena: 840 PLN