BMK Facebook

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT - International School of Manual Therapy according to Kaltenborn-Evjenth concept)

UCZESTNICY: fizjoterapeuci (licencjat/magister)

Terapia manualna wg koncepji Kaltenborn - Evjenth to kompleksowy program nauki składajacy się z 10 kursów. W procesie edukacji nauczysz się kompleksowego, skutecznego i bezpiecznego posługiwania się technikami manualnymi. Kursy te wyposażają terapeutów w praktyczne umiejętności badania i leczenia manualnego kończyn, kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych.

Pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu w BMK gwarantuje Ci międzynarodowe uprawnienia do manualnej pracy z pacjentem i jest honorowane przez większość kas chorych na świecie w tym VDEK Niemcy.

Nasz egzamin jako jedyny w Polsce jest akredytowany przez: KEOMT, DGOMT, VDEK, IFOMPT i uznawany na całym świecie!

Językiem wykładowym jest język angielski z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski. 70%kursu obejmuje zajęcia praktyczne, a 30% teoretyczne.

Dla naszych absolwentów istnieje możliwość odbycia stażu w renomowanym Centrum Rehabilitacji BMK we Wrocławiu pod nadzorem dedykowanego nauczyciela.


W TRAKCIE NAUKI KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:

- 2 podręczniki: "Tom I: Kończyny" i "Volume II: The Spine" by Freddy M. Kaltenborn.
- Materiały pomocnicze drukowane w j. angielskim/j. polskim
- Tłumaczeie konsekutywne na j. polski
- 2 pasy trakcyjne na cały okres nauki
- Opiekę mentora w Centrum Szkoleniowym
- Elastyczny czas nauki
- Praktyczne zajęcia z pacjentami
- Przerwy kawowe


NASZE DOŚWIADCZENIE TO:

- Ponad 25 tys. godzin szkoleń terapii manualnej

- Ponad 15 tys. godzin zajęć praktycznych

- Ponad 10 tys. godzin wykładów teoretycznych


TWÓRCY METODY:

Freddy M. Kaltenborn - czołowa postać w dziedzinie terapii manualnej - przez wiele lat prowadził nauczanie jako nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i ortopedycznej terapii manualnej. Jego książki stały się podręcznikami szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich, australijskich oraz nowozelandzkich szkołach fizjoterapii. W języku polskim ukazały się dwa podręczniki: „Manualne mobilizacje stawów kończyn" oraz „Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja". Freddy Kaltenborn precyzyjnie rozpracował sposób badania i leczenia stawów.

Olaf Evjenth - wieloletni nauczyciel ortopedycznej terapii manualnej - udoskonalił sposób badania i leczenia tkanek miękkich (okołostawowych). Jego książki: „Muscle Stretching in Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal Column) poświęcone są terapii mięśni. System OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept ® został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

 

PROGRAM NAUKI:

 

1 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny dolnej.
1 COURSE BASIC: Lower Quadrant Extremities.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro
TERMIN:


Kurs wprowadzający do ortopedycznej terapii manualnej. Na szkoleniu przedstawione zostaną najważniejsze zasady i pojęcia niezbędne w dalszym procesie kształcenia. Na pierwszym module, poznasz historię terapii manualnej, schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny dolnej. Poznasz anatomię i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny dolnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

2 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny górnej.
2 COURSE BASIC: Upper Quadrant Extremities.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro
TERMIN: 30.07 - 02.08.2022

ZAPISZ SIĘ --> tutaj...

Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny górnej. Poznasz anatomię i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny górnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

3 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy.
3 COURSE BASIC: Lower Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro
Termin: 15-18.10.2022

ZAPISZ SIĘ --> tutaj...

Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów miednicy, kręgosłupa lędźwiowego oraz piersiowego. Poznasz anatomię i biomechanikę kręgosłupa niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kręgosłupa. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

4 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie dolnego odcinka szyjnego oraz górnego odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber.
4 COURSE BAIC: Upper Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 350 euro

Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kręgosłupa piersiowego oraz dolnego szyjnego. Poznasz anatomię i biomechanikę kręgosłupa niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kręgosłupa. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

5 KURS ZAAWANSOWANY: Badania i leczenie kończyny dolnej oraz stretching mięśni kończyny dolnej.
5 COURSE ADVANCED: Myofacial Lower Quadrant Extremities
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny dolnej. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

6 KURS ZAAWANSOWANY: Bdania i leczenie kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej.
6 COURSE ADVANCED: Myofacial Upper Quadrant Extremities
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny górnej. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

7 KURS ZAAWANSOWANY: Bdania i leczenie odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy.
7 COURSE ADVANCED: Myofascial Lower Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów stawów miednicy, kręgosłupa lędźwiowego oraz piersiowego.. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

8 KURS ZAAWANSOWANY: odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
8 COURSE ADVANCED: Myofascial Upper Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów stawów kręgosłupa piersiowego oraz dolnego szyjnego. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

9 KURS: MT-REHA - trening rehabilitacyjny.
9 COURSE: Rehabilitation Course.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro
TERMIN: 8-11.09.2022

ZAPISZ SIĘ --> tutaj...

Medyczny Trening Rehabilitacyjny – to obowiązkowy kurs dostosowany do potrzeb i wyzwań związanych z kompleksowym leczeniem pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu. Stanowi rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z poprzednich kursów o niezbędny do powrotu do pełnej sprawności trening. Nauczysz się min, dobierać obciążenia treningowe, wyznaczać VO2 max i trening z dostosowywaniem tętna, indywidualnej pracy z pacjentem z dolegliwościami ortopedycznymi, neurologicznymi, krążeniowo-oddechowymi, metabolicznymi reumatologicznymi.

 

10 KURS:  Kurs Lekarski
11 COURSE: Medical Course
CZAS TRWANIA: ON -LINE
CENA: BEZPŁATNIE

Część medyczna programu prowadzona przez lekarza, wprowadzająca wiedzę z zakresu USG, pierwszej pomocy, urazów i pierwszej interwencji przy urazach.

 

11 KURS: Kurs powtórzeniowy.
11 COURSE: Refresher Course
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro

Kurs przypominający i przygotowujący przed egzaminem, kierowany jest do osób, które mają ukończone wszystkie obowiązkowe kursy. Głównym celem kursu jest przygotowanie do egzaminu końcowego. Powtórzymy na nim diagnostykę, techniki badania, techniki terapii. Przepracujemy testowo kilka zagadnień możliwych do wylosowania na egzaminie. Będziemy korygować i powtarzać najważniejsze techniki. Przedyskutujemy Państwa pytania i ewentualne problemy w prowadzeniu leczenia.
1 dzień – kończyna górna – techniki badania i leczenia
2 dzień – kończyna dolna  – techniki badania i leczenia
3 dzień – górna część kręgosłupa – techniki badania i leczenia
4 dzień - dolna część kręgosłupa – techniki badania i leczenia

 

EGZAMIN KOŃCOWY:
CENA: 1000 zł / 200 euro

Egzamin z metody Kaltenborn - Evjenth obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
Podczas części teoretycznej uczestnik będzie musiał odpowiedzieć na 30 pytań wielokrotnego wyboru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu można przystąpić do kolejnego etapu egzaminu.
W drugim etapie uczestnicy otrzymają 3 pytania, każdy będzie miał 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
Po zdaniu egzaminu w BMK uczestnik otrzyma certyfikat akredytowany przez IFOMPT, KEOMT, DGOMT, VDEK uprawniający do pracy metodą Kaltenborn – Evjenth na całym świecie.

 

 

WYKŁADOWCY I ASYSTENCI:

Matthias Burkert PT OMT DGOMT (NIEMCY)

Ukończył Europejską Akademię Ortopedyczną Terapii Manualnej. Pracował m.in. jako: - Kierownik i zastępca menadżera Rehabilitationszentrum Munchen GmbH. - Asystent w Oakland University of Michigan/USAi hospitacje w różnych ambulatoryjnych centrach rehabilitacji w USA. - W 2003 r. uzyskał uprawnienia do nauczania terapii manualnej. - Naucza w Polsce i na Uniwersytecie Yongin w Korei Płd. oraz Supervision div. w klinikach prywatnych w Seulu. - ukończenie studium dla terapeutów manualnych w dziedzinie ortopedii u norweskich profesorów Kaltenborna, Evhentha, Thue'a.

 

  

dr César Hidalgo García PhD OMT (HISZPANIA)

Profesor na Uniwersytecie w Saragossie. W 2004 ukończył szkolenie ortopedyczne i uzyskał dyplom absolwenta Manualnej Terapii Ortopedycznej oraz tytuł magistra fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie. W 2013 roku ukończył doktorat z fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie. Dr Hidalgo uzyskał certyfikat Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej podczas Międzynarodowego Seminarium Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej w 2014 roku. Występował na poziomie stanowym, krajowym i międzynarodowym. Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów oraz rozdziałów książkowych. Jego główne badania koncentrują się na skuteczności terapii manualnej i interwencji ortopedycznej w     leczeniu zaburzeń kręgosłupa i kończyn w ciągu całego życia.

 

 

Rainer Schwarz PT OMT DGOMT (NIEMCY)

Fizjoterapeuta, instruktor terapii manualnej i ortopedii. Jest odpowiedzialny za prowadzenie kursów podyplomowych z zakresu terapii manualnej według koncepcji Kaltenborna-Evjentha (DGOMT).

 

 

 

 

 

Lasse Thue PT OMT (NORWEGIA)

Instructor OMT - Prof. Oakland University USA - współtwórca Rehakursu i Medycznego Treningu Terapeutycznego. Wieloletni przewodniczący Kaltenborn International, pasjonat ruchu i sportu.

 

 

 

 dr Adam Paluszak PT PhD OMT (POLSKA)

Fizjoterapeuta od 2002r., doktor nauk o kulturze fizycznej. Wieloletni praktyk. W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do pacjenta ortopedycznego i neurologicznego. Łączy osiągnięcia nauki z praktyką kliniczną. Ukończył szereg kursów m.in. PNF, OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna OMPT (IFOMPT), Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT), Kinesiology Taping, Drenaż Limfatyczny. Współautor prac naukowych w czasopismach poświęconych fizjoterapii i terapii manualnej. Adiunkt na AWF we Wrocławiu.

 

 

 dr Mirosław Kokosz MT, OMT (POLSKA)

Absolwent AWF Katowice, magister fizjoterapii, doktor nauk o Kulturze Fizycznej. Terapeuta metody Kaltenborna-Evjentha, Terapeuta Manualny, Terapeuta OMT i Instruktor Narodowy Metody Kaltenborna-Evjentha. Instruktor metody Redcord/Neurac.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej MT, ćwiczeń stabilizacyjnych i szkoleń terapii powięziowej Anatomy Trains, FDM, FM Fascial Manipulation.

 

 

 Aleksander Kucza PT OMT (POLSKA)

Mgr rehabilitacji ruchowej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w czasie licznych specjalistycznych kursów prowadzonych przez instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod PNF, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz metody McKenziego. Jeden z kilku fizjoterapeutów w Polsce, którzy ukończyli kurs Ortopedycznej Terapii Manualej OMT. Wieloletni praktyk i doświadczony szkoleniowiec.


 Robert Witkowski PT (POLSKA)

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny (Kaltenborn, Acermann), ukończył szkolenia z zakresu terapii tkanek miękkich, PNF, medycznego treningu terapeutycznego, metody McKenziego i kinesiotapingu. Od prawie 20 lat aktywnie trenuje Capoeira (instruktor 3 stopnia w grupie International Capoeira Raiz), medalista mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w akrobatyce sportowej. Próbował swoich sił również jako zawodnik taekwondo, boku i muay thai.

 
Mateusz Makulik PT (POLSKA)

Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna wg Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji, oraz wiele innych. Aktualnie również tłumacz na szkoleniach OMT Kaltenborn-Evjenth.

 

 


 

PROGRAM NAUKI:

1 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny dolnej.

1 COURSE BASIC: Lower Quadrant  Extremities.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 1690zł / 350 euro

Kurs wprowadzający do ortopedycznej terapii manualnej. Na szkoleniu przedstawione zostaną najważniejsze zasady i pojęcia niezbędne w dalszym procesie kształcenia. Na pierwszym module, poznasz historię terapii manualnej, schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny dolnej. Poznasz anatomię  i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny dolnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.Najbliższe terminy szkoleń

8 - 11 września 2022 (32 godz. dydaktyczne)

MT REHA - trening rehabilitacyjny

Prowadzący: Robert Witkowski, Adam Paluszak - pod opieką merytoryczną Lasse Thue

Cena: 1690 PLN

15 - 18 października 2022 (32 godz. dydaktyczne)

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT-International School of Manual Therapy according to Kaltenborn-Evjenth) 3 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie odcinka stawów krzyżowo-biodrowych, kręgosłupa lędźwiowego i dolnego odcinka piersiowego.

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1690 PLN