BMK Facebook

OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

Freddy M. Kaltenborn - twórca metody, czołowa postać w dziedzinie terapii manualnej - przez wiele lat prowadził nauczanie jako nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i ortopedycznej terapii manualnej. Jego książki stały się podręcznikami szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich, australijskich oraz nowozelandzkich szkołach fizjoterapii. W języku polskim ukazały się dwa podręczniki: „Manualne mobilizacje stawów kończyn" oraz „Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja". Freddy Kaltenborn precyzyjnie rozpracował sposób badania i leczenia stawów.

Olaf Evjenth - współtwórca metody, wieloletni nauczyciel ortopedycznej terapii manualnej - udoskonalił sposób badania i leczenia tkanek miękkich (okołostawowych). Jego książki: „Muscle Stretching in Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal Column) poświęcone są terapii mięśni. System OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept ® został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

Koncepcja Kaltenborna i Evjentha przeznaczona jest dla dyplomowanych fizjoterapeutów. Nauka w tej dziedzinie odbywa się w ramach szkoleń podyplomowych według ściśle określonego programu przygotowanego przez zarząd metody Kaltenborn - Evjenth International. Szkolenia te wyposażają terapeutów w praktyczne umiejętności badania i leczenia manualnego kończyn, kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych. W kwietniu 2001 roku założyciel metody wraz z zarządem ustanowili dla Polski narodową reprezentację systemu OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept ®.

Odpowiedzialni za organizację oraz rozwój systemu w naszym kraju są: - mgr Grzegorz Balik (Warszawa) - mgr Henryk Barej (Sokołów Podlaski) - mgr Mirosław Dębski (Toruń). Kursy ukończone w Polsce są honorowane w innych krajach świata.


CYKL DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY

I. OCENA STANU OGÓLNEGO PACJENTA
Terapeuta na podstawie zlecenia lekarskiego oraz szczegółowego badania wykonanego wg ściśle określonego schematu dokonuje oceny biomechanicznej oraz funkcjonalnej pacjenta. Ponieważ ortopedyczne dysfunkcje narządu ruchu będące wynikiem przeciążenia, urazów, mikrourazów bądź zapalenia często obejmują wiele różnych tkanek, to w pierwszym rzędzie należy przeprowadzić szczegółową analizę dolegliwości pacjenta (bólu). Dysfunkcja może dotyczyć stawu, nerwu lub mięśnia albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. W tym celu, aby nie przeoczyć podczas badania żadnej oceny, poleca się postępowanie według schematycznie ułożonej kolejności z wykorzystaniem wielu precyzyjnych, manualnych testów różnicowych. Wynik całego badania warunkuje podjęcie odpowiedniego leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne sposoby terapii. Inne techniki będą stosowane w przypadku leczenia nerwu, inne w przypadku leczenia mięśni, jeszcze inne w przypadku leczenia stawów. Jeżeli dysfunkcja somatyczna związana jest z występowaniem bólu to wykorzystuje się środki uśmierzające ból. Jeśli w badaniu stwierdza się ograniczoną ruchomość stawu (hypomobilność), to należy zastosować środki zwiększające ruchomość. Jeśli ruchomość jest za duża (hypermobilność) zastosowanie mają środki zmniejszające ruchomość. Zasadniczo we wszystkich rodzajach technik unika się bólu.

II. LECZENIE

II.A. Środki uśmierzające ból.
II.A.1. Unieruchomienie
II.A.2. Środki fizykalne: ciepłolecznictwo, hydroterapia, elektroterapia I
II.A.3. Postępowanie specjalne: trakcja, oscylacja, mobilizacja nerwu bez prowokowania bólu, różne formy masażu, relaksacja poizometryczna, mobilizacja układu współczulnego (gdy nie można działać w rejonie uszkodzenia)

II.B. Środki zwiększające ruchomość w stawach
II.B.1. Mobilizacja stawów
II.B.2. Mobilizacja nerwów
II.B.3. Mobilizacja tkanek miękkich np.: masaż funkcyjny, masaż poprzeczny, poizometryczną relaksację lub rozciąganie (stretching)

II.C. Środki zmniejszające ruchomość = stabilizacja hypermobilnośći I

I.D. Informacja - instrukcja - trening I
I.D.1. Informacja - udzielanie pacjentowi dokładnej informacji na temat zaistniałej dysfunkcji somatycznej w celu przekonania go do podjęcia współpracy w leczeniu.
II.D.2. Instrukcja - udzielanie pacjentowi instrukcji dotyczącej ochrony narządu ruchu oraz zapobiegania nawrotom dysfunkcji: np. nauczenie prawidłowej postawy w ciągu dnia (szkoła pleców) itp.
II.D.3. Trening - ćwiczenie siły mięśniowej, koordynacji, szybkości i wytrzymałości w formie medycznego treningu terapeutycznego

Powyższe działanie obejmuje również autoterapię: automobilizację, autostabilizację, autostretching.

PROGRAM SZKOLENIA:

- UEX Badanie i leczenie kończyny dolnej

- OEX Badanie i leczenie kończyny górnej

- UWS Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

- OWS Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber

- AEX 1 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz stretching mięśni kończyny dolnej

- AEX 2 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej

- AWS 1 Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy

- AWS 2 Kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych

- MT-REHA - trening rehabilitacyjny

WYKŁADOWCY:

Mirosław Kokosz - Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od roku 1999 jest związany z metodą Neurac, a w roku 2004 uzyskał uprawnienia instruktorskie. Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. Prowadzi u nas dwa pierwsze moduły: UEX i OEX

 

 

 

 

 

Matthias Burkert - Ukończył Europejską Akademię Ortopedyczną Terapii Manualnej. Pracował m.in. jako: - Kierownik i zastępca menadżera Rehabilitationszentrum Munchen GmbH. - Asystent w Oakland University of Michigan/USA i hospitacje w różnych ambulatoryjnych centrach rehabilitacji w USA. - W 2003 r. uzyskał uprawnienia do nauczania terapii manualnej. - Naucza w Polsce i na Uniwersytecie Yongin w Korei Płd. oraz Supervision div. w klinikach prywatnych w Seulu. - ukończenie studium dla terapeutów manualnych w dziedzinie ortopedii u norweskich profesorów Kaltenborna, Evhentha, Thue'a.

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 8 modułów x 4 dni - (256 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 1450 PLN / moduł

Szkolenie certyfikowane!

Materiały szkoleniowe (skrypty) na moduł od UWS do AWS2 są w języku obcym.
Kursanci rozpoczynający naukę metodą Kaltenborna na pierwszej części otrzymują w cenie szkolenia dwa pasy do trakcji oraz książkę F. Kaltenborna.


GRUPA III  2019

 • UEX      17.10-20.10.2019
 • OEX      21.11-24.11.2019
 • UWS     07.03-10.03.2020
 • OWS     28.11-01.12.2020
 • AEX1     19-22.06.2021
 • AEX2     18-21.09.2021
 • AWS1    27-30.11.2021
 • AWS2    2022
 • REHA    18.12-21.12.2020 / 19-22.08.2021

 

GRUPA I  2020

 • UEX     05.03-08.03.2020
 • OEX     02.07-05.07.2020
 • UWS    26.09-29.09.2020
 • OWS    28.11-01.12.2020
 • AEX1    01-04.07.2021
 • AEX2    18-21.09.2021 NOWY TERMIN
 • AWS1   27-30.11.2021 NOWY TERMIN
 • AWS2   2022
 • REHA   18.12-21.12.2020 / 19-22.08.2021

 

GRUPA II  2020

 • UEX    10.09-13.09.2020
 • OEX    19.12-22.12.2020
 • UWS    27-30.03.2020
 • OWS   17-20.04.2021
 • AEX1   01-04.07.2021
 • AEX2   18-21.09.2021 NOWY TERMIN
 • AWS1  27-30.11.2021 NOWY TERMIN
 • AWS2  2022
 • REHA  19-22.08.2021 / 2022


GRUPA I  2021

 • UEX    21-24.01.2021
 • OEX    18-21.02.2021
 • UWS   27-30.03.2021
 • OWS   17-20.04.2021
 • AEX1   01-04.07.2021
 • AEX2   18-21.09.2021 NOWY TERMIN
 • AWS1  27-30.11.2021 NOWY TERMIN
 • AWS2  2022
 • REHA  19-22.08.2021 / 2022

 

GRUPA II  2021

 • UEX    10-13.06.2021
 • OEX    02-05.09.2021
 • UWS   06-09.11.2021


UWAGA!
Wszystkie części należy robić w podanej wyżej kolejności. Jest możliwość odrobienia któregoś z modułów i dołączenia do kolejnej grupy szkoleniowej.Najbliższe terminy szkoleń

18 - 21 września 2021 (32 godz. dydaktyczne)

AEX 2 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej (grupa 2020 / 2021)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

6 - 9 listopada 2021 (32 godz. dydaktyczne)

UWS - Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy (grupa II 2020 / I 2021)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

27 - 30 listopada 2021 (32 godz. dydaktyczne)

AWS 1 Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy (grupa 2020 / 2021)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN