BMK Facebook

OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

Freddy M. Kaltenborn - twórca metody, czołowa postać w dziedzinie terapii manualnej - przez wiele lat prowadził nauczanie jako nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i ortopedycznej terapii manualnej. Jego książki stały się podręcznikami szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich, australijskich oraz nowozelandzkich szkołach fizjoterapii. W języku polskim ukazały się dwa podręczniki: „Manualne mobilizacje stawów kończyn" oraz „Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja". Freddy Kaltenborn precyzyjnie rozpracował sposób badania i leczenia stawów.

Olaf Evjenth - współtwórca metody, wieloletni nauczyciel ortopedycznej terapii manualnej - udoskonalił sposób badania i leczenia tkanek miękkich (okołostawowych). Jego książki: „Muscle Stretching in Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal Column) poświęcone są terapii mięśni. System OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept ® został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

Koncepcja Kaltenborna i Evjentha przeznaczona jest dla dyplomowanych fizjoterapeutów. Nauka w tej dziedzinie odbywa się w ramach szkoleń podyplomowych według ściśle określonego programu przygotowanego przez zarząd metody Kaltenborn - Evjenth International. Szkolenia te wyposażają terapeutów w praktyczne umiejętności badania i leczenia manualnego kończyn, kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych. W kwietniu 2001 roku założyciel metody wraz z zarządem ustanowili dla Polski narodową reprezentację systemu OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept ®.

Odpowiedzialni za organizację oraz rozwój systemu w naszym kraju są: - mgr Grzegorz Balik (Warszawa) - mgr Henryk Barej (Sokołów Podlaski) - mgr Mirosław Dębski (Toruń). Kursy ukończone w Polsce są honorowane w innych krajach świata.


CYKL DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY

I. OCENA STANU OGÓLNEGO PACJENTA
Terapeuta na podstawie zlecenia lekarskiego oraz szczegółowego badania wykonanego wg ściśle określonego schematu dokonuje oceny biomechanicznej oraz funkcjonalnej pacjenta. Ponieważ ortopedyczne dysfunkcje narządu ruchu będące wynikiem przeciążenia, urazów, mikrourazów bądź zapalenia często obejmują wiele różnych tkanek, to w pierwszym rzędzie należy przeprowadzić szczegółową analizę dolegliwości pacjenta (bólu). Dysfunkcja może dotyczyć stawu, nerwu lub mięśnia albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. W tym celu, aby nie przeoczyć podczas badania żadnej oceny, poleca się postępowanie według schematycznie ułożonej kolejności z wykorzystaniem wielu precyzyjnych, manualnych testów różnicowych. Wynik całego badania warunkuje podjęcie odpowiedniego leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne sposoby terapii. Inne techniki będą stosowane w przypadku leczenia nerwu, inne w przypadku leczenia mięśni, jeszcze inne w przypadku leczenia stawów. Jeżeli dysfunkcja somatyczna związana jest z występowaniem bólu to wykorzystuje się środki uśmierzające ból. Jeśli w badaniu stwierdza się ograniczoną ruchomość stawu (hypomobilność), to należy zastosować środki zwiększające ruchomość. Jeśli ruchomość jest za duża (hypermobilność) zastosowanie mają środki zmniejszające ruchomość. Zasadniczo we wszystkich rodzajach technik unika się bólu.

II. LECZENIE

II.A. Środki uśmierzające ból.
II.A.1. Unieruchomienie
II.A.2. Środki fizykalne: ciepłolecznictwo, hydroterapia, elektroterapia I
II.A.3. Postępowanie specjalne: trakcja, oscylacja, mobilizacja nerwu bez prowokowania bólu, różne formy masażu, relaksacja poizometryczna, mobilizacja układu współczulnego (gdy nie można działać w rejonie uszkodzenia)

II.B. Środki zwiększające ruchomość w stawach
II.B.1. Mobilizacja stawów
II.B.2. Mobilizacja nerwów
II.B.3. Mobilizacja tkanek miękkich np.: masaż funkcyjny, masaż poprzeczny, poizometryczną relaksację lub rozciąganie (stretching)

II.C. Środki zmniejszające ruchomość = stabilizacja hypermobilnośći I

I.D. Informacja - instrukcja - trening I
I.D.1. Informacja - udzielanie pacjentowi dokładnej informacji na temat zaistniałej dysfunkcji somatycznej w celu przekonania go do podjęcia współpracy w leczeniu.
II.D.2. Instrukcja - udzielanie pacjentowi instrukcji dotyczącej ochrony narządu ruchu oraz zapobiegania nawrotom dysfunkcji: np. nauczenie prawidłowej postawy w ciągu dnia (szkoła pleców) itp.
II.D.3. Trening - ćwiczenie siły mięśniowej, koordynacji, szybkości i wytrzymałości w formie medycznego treningu terapeutycznego

Powyższe działanie obejmuje również autoterapię: automobilizację, autostabilizację, autostretching.

PROGRAM SZKOLENIA:

- UEX Badanie i leczenie kończyny dolnej

- OEX Badanie i leczenie kończyny górnej

- UWS Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

- OWS Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber

- AEX 1 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz stretching mięśni kończyny dolnej

- AEX 2 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej

- AWS 1 Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy

- AWS 2 Kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych

REHA Trening rehabilitacyjny

WYKŁADOWCY:

Mirosław Kokosz - Pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od roku 1999 jest związany z metodą Neurac, a w roku 2004 uzyskał uprawnienia instruktorskie. Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej. Prowadzi u nas dwa pierwsze moduły: UEX i OEX

 

 

 

 

Matthias Burkert - Ukończył Europejską Akademię Ortopedyczną Terapii Manualnej. Pracował m.in. jako: - Kierownik i zastępca menadżera Rehabilitationszentrum Munchen GmbH. - Asystent w Oakland University of Michigan/USA i hospitacje w różnych ambulatoryjnych centrach rehabilitacji w USA. - W 2003 r. uzyskał uprawnienia do nauczania terapii manualnej. - Naucza w Polsce i na Uniwersytecie Yongin w Korei Płd. oraz Supervision div. w klinikach prywatnych w Seulu. - ukończenie studium dla terapeutów manualnych w dziedzinie ortopedii u norweskich profesorów Kaltenborna, Evhentha, Thue'a.

 

 

 

CZAS TRWANIA: 8 modułów x 4 dni - (256 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 1450 PLN / moduł

Szkolenie certyfikowane!

Materiały szkoleniowe (skrypty) na moduł od UWS do AWS2 są w języku obcym.
Kursanci rozpoczynający naukę metodą Kaltenborna na pierwszej części otrzymują w cenie szkolenia dwa pasy do trakcji oraz książkę F. Kaltenborna.

GRUPA III 2018

UEX      25.10-28.10.2018 
OEX      01.03-04.03.2019 
UWS     06.04-09.04.2019 
OWS     25.05-28.05.2019
AEX1     14.03-17.03.2020
AEX2     09.11-12.11.2019 / 20.06-23.06.2020
AWS1    01.06-04.06.2019 / 10.10-13.10.2020
AWS2    07.09-10.09.2019 / 12.12-15.12.2020
REHA     12.12-15.12.2019

GRUPA I 2019
UEX      01.02-04.02.2019 
OEX      01.03-04.02.2019 
UWS     06.04-09.04.2019 
OWS     25.05-28.05.2019
AEX1     14.03-17.03.2020
AEX2     20.06-23.06.2020
AWS1    10.10-13.10.2020
AWS2    12.12-15.12.2020
REHA     12.12-15.12.2019 / 2020

GRUPA II  2019
UEX      06.06-09.06.2019
OEX      29.08-01.09.2019
UWS     03.10-06.10.2019
OWS     11.01-14.01.2020
AEX1     14.03-17.03.2020
AEX2     20.06-23.06.2020
AWS1    10.10-13.10.2020
AWS2    12.12-15.12.2020
REHA    12.12-15.12.2019 / 2020

GRUPA III  2019
UEX      17.10-20.10.2019
OEX      21.11-24.11.2019
UWS     07.03-10.03.2020
OWS     09.05-12.05.2020
AEX1     2021
AEX2     2021
AWS1    2021
AWS2    2021
REHA    2020 / 2021

GRUPA I  2020
UEX      05.03-08.03.2020
OEX      02.07-05.07.2020
UWS     26.09-29.09.2020
OWS     21.11-24.11.2020
AEX1     2021
AEX2     2021
AWS1    2021
AWS2    2021
REHA    2020 / 2021

GRUPA II  2020
UEX      10.09-13.09.2020
OEX      17.12-20.12.2020
UWS     2021
OWS     2021
AEX1     2021
AEX2     2021
AWS1    2021
AWS2    2021
REHA    2020 / 2021

UWAGA!
Wszystkie części należy robić w podanej wyżej kolejności. Jest możliwość odrobienia któregoś z modułów i dołączenia do kolejnej grupy szkoleniowej.Najbliższe terminy szkoleń

5 - 8 marca 2020 (32 godz. dydaktyczne)

UEX Badanie i leczenie kończyny dolnej (grupa I 2020)

Prowadzący: Mirosław Kokosz

Cena: 1450 PLN

7 - 10 marca 2020 (32 godz. dydaktyczne)

UWS - Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy (grupa III 2019)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

14 - 17 marca 2020 (32 godz. dydaktyczne)

AEX 1 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz stretching mięśni kończyny dolnej (grupa 2019)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

23 - 26 kwietnia 2020 (40 godz. dydaktycznych)

MT-REHA (trening rehabilitacyjny)

Prowadzący: Lasse Thue

Cena: 1450 PLN

9 - 12 maja 2020 (32 godz. dydaktyczne)

OWS - Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber (grupa III 2019)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

20 - 23 czerwca 2020 (32 godz. dydaktyczne)

AEX 2 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej (grupa 2019)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

2 - 5 lipca 2020 (32 godz. dydaktyczne)

OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej (grupa I 2020)

Prowadzący: Mirosław Kokosz

Cena: 1450 PLN

10 - 13 września 2020 (32 godz. dydaktyczne)

UEX Badanie i leczenie kończyny dolnej (grupa II 2020)

Prowadzący: Mirosław Kokosz

Cena: 1450 PLN

10 - 13 października 2020 (32 godz. dydaktyczne)

AWS 1 Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy (grupa 2019)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN

12 - 15 grudnia 2020 (32 godz. dydaktyczne)

AWS 2 Kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych (grupa 2019)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1450 PLN