BMK Facebook

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT - International School of Manual Therapy according to Kaltenborn-Evjenth concept)

UCZESTNICY: fizjoterapeuci (licencjat/magister)

Terapia manualna wg koncepji Kaltenborn - Evjenth to kompleksowy program nauki składajacy się z 10 kursów. W procesie edukacji nauczysz się kompleksowego, skutecznego i bezpiecznego posługiwania się technikami manualnymi. Kursy te wyposażają terapeutów w praktyczne umiejętności badania i leczenia manualnego kończyn, kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych.

Pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu w BMK gwarantuje Ci międzynarodowe uprawnienia do manualnej pracy z pacjentem i jest honorowane przez większość kas chorych na świecie w tym VDEK Niemcy.

Nasz egzamin jako jedyny w Polsce jest akredytowany przez: KEOMT, DGOMT, VDEK, IFOMPT i uznawany na całym świecie!

Językiem wykładowym jest język angielski z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski. 70%kursu obejmuje zajęcia praktyczne, a 30% teoretyczne.

Dla naszych absolwentów istnieje możliwość odbycia stażu w renomowanym Centrum Rehabilitacji BMK we Wrocławiu pod nadzorem dedykowanego nauczyciela.


W TRAKCIE NAUKI KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE:

- Podręcznik: "Tom I: Kończyny"  Freddy M. Kaltenborn, i "Volume II: The Spine" Freddy M. Kaltenborn.
- Materiały pomocnicze drukowane w j. angielskim/j. polskim
- Tłumaczeie konsekutywne na j. polski
- 2 pasy trakcyjne na cały okres nauki
- Opiekę mentora w Centrum Szkoleniowym
- Elastyczny czas nauki
- Praktyczne zajęcia z pacjentami
- Przerwy kawowe


NASZE DOŚWIADCZENIE TO:

- Ponad 25 tys. godzin szkoleń terapii manualnej

- Ponad 15 tys. godzin zajęć praktycznych

- Ponad 10 tys. godzin wykładów teoretycznych


TWÓRCY METODY:

Freddy M. Kaltenborn - czołowa postać w dziedzinie terapii manualnej - przez wiele lat prowadził nauczanie jako nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i ortopedycznej terapii manualnej. Jego książki stały się podręcznikami szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich, australijskich oraz nowozelandzkich szkołach fizjoterapii. W języku polskim ukazały się dwa podręczniki: „Manualne mobilizacje stawów kończyn" oraz „Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja". Freddy Kaltenborn precyzyjnie rozpracował sposób badania i leczenia stawów.

Olaf Evjenth - wieloletni nauczyciel ortopedycznej terapii manualnej - udoskonalił sposób badania i leczenia tkanek miękkich (okołostawowych). Jego książki: „Muscle Stretching in Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal Column) poświęcone są terapii mięśni. System OMT Kaltenborn - Evjenth Konzept ® został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

 

PROGRAM NAUKI:

 

1 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX).
1 COURSE BASIC: Lower Quadrant Extremities.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1 950 zł 
TERMIN: 13-16.06.2024

ZAPISZ SIĘ ---> tutaj...


Kurs wprowadzający do ortopedycznej terapii manualnej. Na szkoleniu przedstawione zostaną najważniejsze zasady i pojęcia niezbędne w dalszym procesie kształcenia. Na pierwszym module, poznasz historię terapii manualnej, schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny dolnej. Poznasz anatomię i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny dolnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

2 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX).
2 COURSE BASIC: Upper Quadrant Extremities.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny górnej. Poznasz anatomię i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny górnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

3 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy (UWS)
3 COURSE BASIC: Lower Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów miednicy, kręgosłupa lędźwiowego oraz piersiowego. Poznasz anatomię i biomechanikę kręgosłupa niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kręgosłupa. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

4 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie dolnego odcinka szyjnego oraz górnego odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber (OWS)
4 COURSE BAIC: Upper Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kręgosłupa piersiowego oraz dolnego szyjnego. Poznasz anatomię i biomechanikę kręgosłupa niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kręgosłupa. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.

 

5 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie kończyny dolnej oraz stretching mięśni kończyny dolnej (AEX1)
5 COURSE ADVANCED: Myofacial Lower Quadrant Extremities
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny dolnej. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

6 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej (AEX2)
6 COURSE ADVANCED: Myofacial Upper Quadrant Extremities
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny górnej. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

7 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy (AWS1)
7 COURSE ADVANCED: Myofascial Lower Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów stawów miednicy, kręgosłupa lędźwiowego oraz piersiowego.. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

8 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych (AWS2)

8 COURSE ADVANCED: Myofascial Upper Quadrant Spine.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

Kurs jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia podstawowego. Na kursie poznasz zaawansowane techniki mięśniowo-powięziowe oraz nowe techniki mobilizacji i manipulacji stawów stawów kręgosłupa piersiowego oraz dolnego szyjnego. Nauczysz się diagnostyki różnicowej, oraz wnioskowania klinicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych instruktorów. W trakcie szkolenia organizujemy warsztaty z pacjentami.

 

9 KURS: MT-REHA - trening rehabilitacyjny.
9 COURSE: Rehabilitation Course.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 2390 zł 

Medyczny Trening Rehabilitacyjny – to obowiązkowy kurs dostosowany do potrzeb i wyzwań związanych z kompleksowym leczeniem pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu. Stanowi rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z poprzednich kursów o niezbędny do powrotu do pełnej sprawności trening. Nauczysz się min, dobierać obciążenia treningowe, wyznaczać VO2 max i trening z dostosowywaniem tętna, indywidualnej pracy z pacjentem z dolegliwościami ortopedycznymi, neurologicznymi, krążeniowo-oddechowymi, metabolicznymi reumatologicznymi.

 

10 KURS:  Kurs Lekarski
11 COURSE: Medical Course
CZAS TRWANIA: ON -LINE
CENA: BEZPŁATNIE

Część medyczna programu prowadzona przez lekarza, wprowadzająca wiedzę z zakresu USG, pierwszej pomocy, urazów i pierwszej interwencji przy urazach.

 

11 KURS: Kurs powtórzeniowy.
11 COURSE: Refresher Course
CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1200 zł

Kurs przypominający i przygotowujący przed egzaminem, kierowany jest do osób, które mają ukończone wszystkie obowiązkowe kursy. Głównym celem kursu jest przygotowanie do egzaminu końcowego. Powtórzymy na nim diagnostykę, techniki badania, techniki terapii. Przepracujemy testowo kilka zagadnień możliwych do wylosowania na egzaminie. Będziemy korygować i powtarzać najważniejsze techniki. Przedyskutujemy Państwa pytania i ewentualne problemy w prowadzeniu leczenia.
1 dzień – kończyna górna – techniki badania i leczenia i kończyna dolna  – techniki badania i leczenia
2 dzień – górna część kręgosłupa – techniki badania i leczenia i dolna część kręgosłupa – techniki badania i leczenia

 

EGZAMIN KOŃCOWY:
CENA: 1400 zł

Egzamin z metody Kaltenborn - Evjenth obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
Podczas części teoretycznej uczestnik będzie musiał odpowiedzieć na 30 pytań wielokrotnego wyboru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu można przystąpić do kolejnego etapu egzaminu.
W drugim etapie uczestnicy otrzymają 3 pytania, każdy będzie miał 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
Po zdaniu egzaminu w BMK uczestnik otrzyma certyfikat akredytowany przez IFOMPT, KEOMT, DGOMT, VDEK uprawniający do pracy metodą Kaltenborn – Evjenth na całym świecie.

 

 

WYKŁADOWCY I ASYSTENCI:

Matthias Burkert PT OMT DGOMT (NIEMCY)

Ukończył Europejską Akademię Ortopedyczną Terapii Manualnej. Pracował m.in. jako: - Kierownik i zastępca menadżera Rehabilitationszentrum Munchen GmbH. - Asystent w Oakland University of Michigan/USAi hospitacje w różnych ambulatoryjnych centrach rehabilitacji w USA. - W 2003 r. uzyskał uprawnienia do nauczania terapii manualnej. - Naucza w Polsce i na Uniwersytecie Yongin w Korei Płd. oraz Supervision div. w klinikach prywatnych w Seulu. - ukończenie studium dla terapeutów manualnych w dziedzinie ortopedii u norweskich profesorów Kaltenborna, Evhentha, Thue'a.

 

  

 

dr César Hidalgo García PhD OMT (HISZPANIA)

Profesor na Uniwersytecie w Saragossie. W 2004 ukończył szkolenie ortopedyczne i uzyskał dyplom absolwenta Manualnej Terapii Ortopedycznej oraz tytuł magistra fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie. W 2013 roku ukończył doktorat z fizjoterapii na Uniwersytecie w Saragossie. Dr Hidalgo uzyskał certyfikat Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej podczas Międzynarodowego Seminarium Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej w 2014 roku. Występował na poziomie stanowym, krajowym i międzynarodowym. Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów oraz rozdziałów książkowych. Jego główne badania koncentrują się na skuteczności terapii manualnej i interwencji ortopedycznej w     leczeniu zaburzeń kręgosłupa i kończyn w ciągu całego życia.

 

 

 

Rainer Schwarz PT OMT DGOMT (NIEMCY)

Fizjoterapeuta, instruktor terapii manualnej i ortopedii. Jest odpowiedzialny za prowadzenie kursów podyplomowych z zakresu terapii manualnej według koncepcji Kaltenborna-Evjentha (DGOMT).

 

 

 

 

 

 

Lasse Thue PT OMT (NORWEGIA)

Instructor OMT - Prof. Oakland University USA - współtwórca Rehakursu i Medycznego Treningu Terapeutycznego. Wieloletni przewodniczący Kaltenborn International, pasjonat ruchu i sportu.

 

 

 

 

 

 


dr Adam Paluszak PT PhD OMT (POLSKA)

Fizjoterapeuta od 2002r., doktor nauk o kulturze fizycznej. Wieloletni praktyk. W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do pacjenta ortopedycznego i neurologicznego. Łączy osiągnięcia nauki z praktyką kliniczną. Ukończył szereg kursów m.in. PNF, OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna OMPT (IFOMPT), Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT), Kinesiology Taping, Drenaż Limfatyczny. Współautor prac naukowych w czasopismach poświęconych fizjoterapii i terapii manualnej. Adiunkt na AWF we Wrocławiu.

 

 

 dr Mirosław Kokosz MT, OMT (POLSKA)

Absolwent AWF Katowice, magister fizjoterapii, doktor nauk o Kulturze Fizycznej. Terapeuta metody Kaltenborna-Evjentha, Terapeuta Manualny, Terapeuta OMT i Instruktor Narodowy Metody Kaltenborna-Evjentha. Instruktor metody Redcord/Neurac.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej MT, ćwiczeń stabilizacyjnych i szkoleń terapii powięziowej Anatomy Trains, FDM, FM Fascial Manipulation.

 

 

 

 

 

Aleksander Kucza PT OMT (POLSKA)

Mgr rehabilitacji ruchowej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w czasie licznych specjalistycznych kursów prowadzonych przez instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod PNF, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz metody McKenziego. Jeden z kilku fizjoterapeutów w Polsce, którzy ukończyli kurs Ortopedycznej Terapii Manualej OMT. Wieloletni praktyk i doświadczony szkoleniowiec.


 

 

 

Robert Witkowski PT (POLSKA)

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny (Kaltenborn, Acermann), ukończył szkolenia z zakresu terapii tkanek miękkich, PNF, medycznego treningu terapeutycznego, metody McKenziego i kinesiotapingu. Od prawie 20 lat aktywnie trenuje Capoeira (instruktor 3 stopnia w grupie International Capoeira Raiz), medalista mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w akrobatyce sportowej. Próbował swoich sił również jako zawodnik taekwondo, boku i muay thai.

 

 

 

 

Mateusz Makulik PT (POLSKA)

Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna wg Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji, oraz wiele innych. 
Twórca i wspótwórca wielu szkoleń z zakresu fizjotreapii ortopedycznej. Kierownik BMK Centrum Rehabilitacji.
Aktualnie również tłumacz na szkoleniach OMT Kaltenborn-Evjenth.

 

 


 

 

Tomasz Adamczewski PT-OMPT PhD (POLSKA)

Praktyk kliniczny z 30 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem, specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń czynnościowych układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Wykorzystuje w swej pracy najnowocześniejsze metody fizjoterapii w szczególności Terapię manualną wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha.
Adiunkt w Klinice Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi (od 2002 r.) Wykładowca akademicki - Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu w Łodzi (od 2002 r.), oraz Społecznej Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Fizjoterapii (od 2006 r.)
Uczestnik ponad 2000 h. szkoleń i specjalistycznych kursów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. Autor szkoleń z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapii m in niestabilności kręgosłupa. Asystent kliniczny na szkoleniach w zakresie koncepcji Kaltenborna-Evjentha.
Autor i współautor publikacji naukowych w rekomendowanych czasopismach naukowych. Uczestnik ponad 50 międzynarodowych i krajowych sympozjów i konferencji w których jako główny autor przedstawiał wyniki swoich prac ponad 30 krotnie. Członek komitetów organizacyjnych 15 konferencji i sympozjów naukowychCzłonek zespołów badawczych, Pomysłodawca oraz główny badacz 2 projektów badawczych finansowanych ze źródeł NCBiR.

 

 

TERMINY ZJAZDÓW, DEDYKOWANE DLA "1 GRUPY":

Egzamin: 9.07.2024


TERMINY ZJAZDÓW, DEDYKOWANE DLA "2 GRUPY":

1 KURS (UEX): 9-12.02.2023
2 KURS (OEX): 19-22.05.2023
3 KURS (UWS): 05-08.10.2023
4 KURS (OWS): 11-14.01.2024
5 KURS (AEX1): 13-16.04.2024
6 KURS (AEX2): 05-08.07.2024
7 KURS (AWS1): 12-15.10.2024
8 KURS (AWS2): w trakcie ustalania
9 KURS MT REHA: 12-15.09.2024
EGZAMIN: w trakcie ustalania


TERMINY ZJAZDÓW, DEDYKOWANE DLA "3 GRUPY":

1 KURS (UEX): 7-10.09.2023
2 KURS (OEX): 22-25.08.2024
3 KURS (UWS): 14-17.11.2024
4 KURS (OWS): 11-14.01.2024
5 KURS (AEX1): w trakcie ustalania
6 KURS (AEX2): w trakcie ustalania
7 KURS (AWS1): w trakcie ustalania
8 KURS (AWS2): w trakcie ustalania
9 KURS MT REHA: 12-15.09.2024


TERMINY ZJAZDÓW, DEDYKOWANE DLA "4 GRUPY":

1 KURS (UEX): 14-17.03.2024, 13-16.06.2024
2 KURS (OEX): 22-25.08.2024
3 KURS (UWS): 14-17.11.2024
4 KURS (OWS): w trakcie ustalania
5 KURS (AEX1): w trakcie ustalania
6 KURS (AEX2): w trakcie ustalania
7 KURS (AWS1): w trakcie ustalania
8 KURS (AWS2): w trakcie ustalania
9 KURS MT REHA: 12-15.09.2024

 

PROGRAM NAUKI:

1 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny dolnej.

1 COURSE BASIC: Lower Quadrant  Extremities.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 1690zł / 350 euro

Kurs wprowadzający do ortopedycznej terapii manualnej. Na szkoleniu przedstawione zostaną najważniejsze zasady i pojęcia niezbędne w dalszym procesie kształcenia. Na pierwszym module, poznasz historię terapii manualnej, schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny dolnej. Poznasz anatomię  i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny dolnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.Najbliższe terminy szkoleń

1 - 2 czerwca 2024 (16 godz. dydaktycznych)

Kurs powtórzeniowy - Refresher Course (ISOMT)

Prowadzący: Mateusz Makulik

Cena: 1200 PLN

13 - 16 czerwca 2024 (32 godz. dydaktyczne)

4 GRUPA - (UEX) Terapia manualna według koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT) 1 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny dolnej.

Prowadzący: Aleksander Kucza

Cena: 1950 PLN

5 - 8 lipca 2024 (32 godz. dydaktyczne)

2 GRUPA - (AEX2) Terapia manualna według koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT) 6 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1950 PLN

9 lipca 2024

EGZAMIN /Kaltenborn-Evjenth/

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1 400 PLN

22 - 25 sierpnia 2024 (32 godz. dydaktyczne)

4 GRUPA - (OEX) Terapia manualna według koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT) 2 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie kończyny górnej.

Prowadzący: Aleksander Kucza

Cena: 1950 PLN

12 - 15 września 2024 (40 godz. dydaktycznych)

MT-REHA - trening rehabilitacyjny.

Prowadzący: Robert Witkowski, Adam Paluszak - pod opieką merytoryczną Lasse Thue

Cena: 2390 PLN

12 - 15 października 2024 (32 godz. dydaktyczne)

2 GRUPA - (AWS1) Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT) 7 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1950 PLN

14 - 17 listopada 2024 (32 godz. dydaktyczne)

4 GRUPA - (UWS) Terapia manualna według koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT) 3 KURS PODSTAWOWY: Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy.

Prowadzący: Aleksander Kucza

Cena: 1950 PLN

11 - 14 stycznia 2025 (32 godz. dydaktyczne)

2 GRUPA - (AWS2) Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (ISOMT) 8 KURS ZAAWANSOWANY: Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych (AWS2)

Prowadzący: Matthias Burkert

Cena: 1950 PLN