BMK Facebook

Ortopedia dla fizjoterapeutów - staw barkowy

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, licencjaci, studenci fizjoterapii, masażyści, technicy fizjoterapii

UWAGA: Szkolenie to dotyczy rozpoznawania najczęstszych urazów w rejone barku, zagadnień z biomechaniki kompleksu barkowego, które mogą miec wpływ na planowanie i przeprowadzenie właściwego leczenia. Poruszone zostaną zagadnienia związane z algorytmem postępowania podczas diagnozowania specyficznymi testami. Uczestnicy poznają specyficzne plany rehabiltacyjne po najczęstszych urazach i zabiegach, dowiedzą się jak układać program terapeutyczny, radzić sobie z trudnymi przypadkami, diagnozować i rozpoznawać w porę czerwone flagi. Większą cześć kursu wypełnią zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznają liczne techniki z zakresu terapii manualnej stawu i tkanek miękkich.
Kurs jest zaprojektowany tak, aby przedstawić każdemu z uczestników najnowsze i zgodne z międzynarodowymi standardami fizjoterapii informacje.
Poprzez prezentacje lektorów, demonstracje technik manualnych oraz operacyjnych, warsztatów "hands-on", rozwiązywanie trudnych problemów kursanci będą mieli okazje poznać nowe i efektowne metody postępowania.

Po zakończeniu kursu uczestnik powninien posiadać umiejętność:
- demonstrowania ze zrozumieniem anatomii i biomechaniki kompleksu barkowego oraz wpływu innych czynników anatomiczno-biomechanicznych na dysfunkcje / urazowość tego stawu
- rozpoznawania mechanizmów urazu i możliwie współistniejących urazów innych tkanek
- przeprowadzenia oraz zinterpretowania specyficznych testów klinicznych
- zaprojektowania specyficznego, opartego na dowodach naukowych programu rehabilitacji dla poszczególnych schorzeń stawu barkowego
- przeprowadzenia specyficznego ćwiczenia z zakresu medycznego treningu terapeutyczengo oraz funkcjonalnego dla poszczególnych dysfunkcji barku
- rozwiązywania trudnych przypadków klinicznych

PROGRAM SZKOLENIA:

piątek

9.00 - 9.15 Powitanie Uczestników

wiadomości wstępne
9.15 - 9.30 Wstęp - bark w liczbach
9.30 - 10.15 Anatomia w kontekście przyszłej rehabilitacji kompleksu barkowego
10.15 - 11.15 Palpacja - praktyka
11.15 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.30 Biomechanika i mechanizmy urazów w odniesienu do badania kompleksu barkowego

1. badanie - clinicacal reasoning
12.30 - 13.30 Wywiad, historia, badanie - praktyka
13.30 - 14.30 Testy kliniczne, najwyższa czułość i specyficzność diagnostyczna - praktyka
14.30 - 15.30 Przerwa obiadowa

Podsumowanie clinical reasoning
15.30 - 16.30 Badania dodatkowe, czerwone flagi
16.30 - 17.30 Stawianie diagnozy - praktyka - quizy

Zakończenie pierwszego dnia

sobota

Leczenie operacyjne - co fizjoterapeuta powinien wiedzieć
9.00 - 9.30 Techniki operacyjne
9.30 - 10.00 Nomenklaatura zabiegowa
10.00 - 10.30 Timing zabiegu
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa

2. Najczęstsze patologie, diagnozowanie i leczenie zachowawcze
10.45 - 12.00 GIRD i dysfunkcje łopatki
12.00 - 13.15 Zespół cieśni podbarkowej / zespół bólu podbarkowego
13.15 - 14.30 Patologie stożka rotatorów (zapalenie kaletki, zwapnienia, przeciążenia, uszkodzenia)
14.30 - 15.30 Przerwa obiadowa
15.30 - 16.45 Niestabilność kompleksu barkowego. Obrąbek - pierwsze ostre uszkodzenie, niestabilność nawykowa, przednia, tylna, wielokierunkowa, SLAP
16.45 - 18.00 Zamrożony bark - diagnostyka, stadia, terapia

Zakończenie drugiego dnia

niedziela

8.00 - 9.00 inne patologie rejonu barku
- uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
- patologie głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (LHBT), patologie mięśnia piersiowego większego

3. Leczenie zachowawcze i rehabilitacja pozabiegowa
9.00 - 10.00 Czynniki ryzyka oraz prewencja urazów
10.00 - 11.00 Obiektywizacja procesu rehabilitacji - teoria i praktyka. Od czego zależy dobry wynik rehabiltacji i powrót do sportu
11.00 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 12.45 Medyczny trening terapeutyczny oraz terapia manualna po zabiegach na stawie barkowym
12.45 - 14.00 Protokół pooperacyjny - praktyka

Zakończenie kursu

WYKŁADOWCY:

mgr Marcin Łepski, fizjoterapeuta
Od 2007 roku Absolwent AWF im E. Piaseckiego w Poznaniu na wydziale Fizjoterapia
2010 - 2013 Fizjoterapeuta kadry narodowej w lekkiej atletyce. Uczestnik IO w Londynie, MŚ w Daegu, ME w Helsinkach, MP w Spale oraz Bielsku Białej i Bydgoszczy
Od 2003 roku uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu rehabilitacji, treningu funkcjonalnego oraz terapii manualnej
Od 2009 roku lektor i wykładowca na wielu konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez PKOL, PZLA i inne
ukończone szkolenia:
2010 - 2011 Fascial Distorsion Model (moduł I - III + egzamin, prowadzący Stefan Anker, Georg Harer)
2009 - 2010 Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręosłupa i kończyn metodą McKenziego (moduł I - V, prowadzący Tomasz Stengrt)
2009 - 2010 Medyczny Trening Terapeutyczny (moduł I - IV, prowadzący Lasse Thue)
2009 Nowoczesny trening motoryczny w grach zespołowych (prowadzący Darcy Norman, Shad Forsythe)
2008 Techniki tkanek miękkich, mięśniowo-powięziowe relaksacje (Praska Szkoła Terapii Manualnej, prowadzenie Vera Verchozinova)
2008 Nowoczesna koncepcja stabiliacji kończyn (prowadzący Stanisław legocki)
2006 - 2008 OMT kaltenborn-Evjenth Concept (moduły I - VIII, prowadzący Mirosław Dębski, Grzegorz Balik, Christian Gloeck)
2007 Reedukacja lokalnej stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa (prowadzenie Stanisła Legocki)
2007 PNF (prowadzący Ewa Górna
2003 kurs masażu klasycznego
dodatkowo:
06 - 07.06.2013 Prowadzenie wykładów dla chirurgów, ortopedów: Postępowanie fizjoterapeutyczne w uszkodzeniach pierścienia rotatoró", "Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole zamrożonego barku"; Kocierz
29 - 30.03.2012 VI MIędzynarodowy poznański kurs chirurgii barku, łokcia i nadgarstka - prowadzenie warsztatów "Leczenie bólu barku metodą FDM"
26 - 27.11.2011 Wykład na konferencji metodycznej PZLA w OPO w Spale "Badanie FMS w praktyce. Dobór ćwiczeń na podstawie testu FMS z uwzględnieniem specyfiki konkurencji"
10 - 12.06.2011 Wykład na Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej dla trenerów piłki ręcznej "Nowoczesne postępowanie w rehabilitacji stawu barkowego"
17 - 19.01.2011 Wykłady na V Międzynarodowym Kursie Barku, Łokcia i Nadgarstka "Protokół postępowania po operacyjnym leczeniu stożka rotatorów"
16 - 18.06.2011 Wykład na Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Komisji Medycznej PKOL. Stopa i Staw Skokowy w Sporcie. Program Londyn 2012 "Możliwości zastosowania testów funkcjonalnych w diagnostyce zaburzeń stawu skokowego i monitorowania postępów leczenia po urazie", "Proces rehabilitacji stawu skokowego. Kryteria powrotu do sportu po skręceniu stawu skokowego"
16 - 17.04.2010 Wykłady na IX Konferencji Okrągłego Stołu Bark i Łokieć - diagnostyka, leczenie operacyjne i rehabilitacja "Leczenie rehabilitacyjne zespołu cieśni podbarkowej", "Program rehabilitacji po zabiegach naprawczych pierścienia rotatorów"
12.12.2009 Wykład na zebraniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Rehabilitacja stawu kolanowego"

mgr Marcin Podwika, fizjoteraputa
1995 AWF w Wrocławiu
2005 Terapeuta manualny OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept
2009 Terapeuta manualny wg standardów IFOMPT
2009 Asystent nauczyciela OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept
2008 Wykładowca na kursach z Traumatologii Sportowej (część fizjoterapeutyczna)
doświadczenie zawodowe:
2000 - 2004 Medar sp. z o.o. Wrocław - specjalista ds fizjoterapii
2004 - 2010 Rehasport Clinic Poznań - Lider działu rehabilitacji
OMT Rehacentrum
kursy i szkolenia:
2003 Badanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKeznziego (prowadzący Tomasz Stengert)
2003 PNF (prowadzący Sissi Tidemann)
2003 - 2005 OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept (prowadzący Matthias Burkert)
2006 - 2008 OMT wg standardów IFOMT
2008 "Minimal / short lever spinal manipulation course (prowdzący Daryl Herbert, Tim Daelemans
2010 Medyczny Trening Terapeutyczny (prowadzący Lasse Thue)
2012 Kinematic Taping (prowadzący Ehsan Sazgar)
2006 Współczesne metody diagnozy i leczenie tkanek miękkich (prowadzący Jarosław Ciechomski)
członkostwo w organizacjach
-
Członek Polskigo Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Wielkopolski
- Założyciel oraz Członk Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej

Cena:
1200 PLNNajbliższe terminy szkoleń