BMK Facebook

PNF kurs podstawowy

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister), lekarze

PNF kurs podstawowy (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) jest jedną z najbardziej znanych metod terapeutycznych już od lat 40. ubiegłego wieku. PNF jako koncepcja zaczęła powstawać w 1946 r. początkowo w Waszyngtonie a później w Vallejo (Kalifornia) dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Margaret (Maggie) Knott. Pierwotnie koncepcję PNF stosowano w pracy z pacjentami cierpiącymi na SM oraz Heinego- Medina. Jednak, z biegiem czasu, okazało się, że założenia tej koncepcji oraz jej podejście terapeutyczne mogą być z powodzeniem zastosowane u pacjentów z wieloma schorzeniami narządu ruchu. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facylitacja) ruchu. Już wtedy PNF był pierwszą metodą która badała i oceniała pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania: aktywności codziennej, uczestnictwa (partycypacji oraz funkcji i struktury ciała. W dniu dzisiejszym to badanie nazywa się ICF i jest badaniem rekomendowanym przez WHO (World Health Organisation) od roku 2002. Od roku 2018 jest badaniem rekomendowanym również przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF).

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I

 • - Filozofia koncepcji PNF
 • - Badanie pacjenta w oparciu o ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)
 • - Główne zasady stymulacji proprioceptywnej stosowane w koncepcji Wzorce ruchowe łopatki i miednicy
 • - Łopatka i miednica – wzorce oraz techniki
 • - Łopatka i miednica – kombinacja wzorców z wykorzystaniem technik
 • - Neurofizjologia, nauczanie motoryczne, kontrola posturalna
 • - Założenia pracy na materacu
 • - Karta badania pacjenta (w oparciu o ICF), planowanie terapii pacjenta
 • - Demonstracja pacjenta.
 • - Kończyna dolna – wzorce i techniki
 • - Wzorce ruchowe głowy
 • - Analiza i nauka chodu, zasady badania pacjentów z zaburzonym chodem, testy
 • - Kończyna górna – wzorce z wykorzystaniem technik
 • - Ból – badanie, testy, analiza kliniczna
 • - Stymulacja oddychania
 • - Wzorce górnego tułowia
 • - Rozwiązywanie problemów pacjentów w oparciu o ICF z podkreśleniem aktywności dnia codziennego
 • - Demonstracje pacjenta

Moduł II

 • - Dokumentacja pacjenta zgodnie z ICF
 • - Strategia terapii w oparciu o ICF
 • - Klasyfikacja problemów funkcjonalnych i hipotez
 • - Kończyna dolna – rozwinięcie wzorców ruchowych
 • - Chód – analiza normalnego chodu; ustawienia stawowe, praca mięśni
 • - Zaburzenia normalnego chodu - terapia
 • - Spastyczność, praca z pacjentem spastycznym
 • - Stretch
 • - Praca na materacu – rozwinięcie
 • - Klasyfikacja wzorców bilateralnych
 • - Faza ostra w fizjoterapii
 • - Praca z pacjentem (przez cztery dni)


WYKŁADOWCY:

Agnieszka Stępień - fizjoterapeutka, absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie fizjoterapii realizując badania dotyczące biomechaniki kręgosłupa u dzieci ze skoliozą idiopatyczną. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prelegentka w ramach licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Instruktor koncepcji PNF International PNF Association, w 2019 roku uzyskała status Senior Instructor Candidat IPNFA.

Od 1995 roku wykładowca w Katedrze Rehabilitacji, Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Praktyka zawodowa w placówkach NFZ oraz prywatnej praktyce. Od 2004 roku kierownik praktyki fizjoterapeutycznej. Pracuje z dziećmi i dorosłymi z chorobami neurologicznymi, w tym nerwowo – mięśniowymi, oraz zaburzeniami ortopedycznymi narządu ruchu.

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, w latach 2009-2017 członek Zarządu. W ramach działalności stowarzyszenia aktywnie współpracuje z organizacjami pacjentów. Członek Zespołu Narodowego Programu Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia (2016-2017), Społecznej rady Sportu przy Ministrze Sportu (2018-2019) oraz Zespołu Zadaniowego d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej działającego w składzie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Członek Research Committee International PNF Association.


CZAS TRWANIA: 10 dni (2 moduły po 5 dni)

CENA KURSU: 3 700 PLN (cena obejmuje cały kurs tj. moduł 1 i moduł 2)

Osoby zapisujące się na I moduł są automatycznie zapisane na moduł II

Szkolenie certyfikowane! Kurs jest akredytowany przez IPNFA (International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association).Najbliższe terminy szkoleń

24 - 28 października 2022 (50 godz. dydaktycznych)

PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - kurs podstawowy

Moduł I

Prowadzący: Agnieszka Stępień

Cena: 3700 PLN

21 - 25 listopada 2022 (50 godz. dydaktycznych)

PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - kurs podstawowy

Moduł II

Prowadzący: Agnieszka Stępień