BMK Facebook

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci(licencjat/magister), technik fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

to  intensywny kurs kliniczny. W 90% szkolenie jest praktyczne. Instruktor pokazuje jak szybko i skutecznie, za pomocą technik manualnych i powięziowych zdiagnozować i rozróżnić z których struktur pochodzi ból lub utrata funkcji. W części praktycznej pokazane zostaną techniki manualne strukturalne, powięziowe, oraz trening centralnej stabilizacji. Szczegółowo zostanie przedstawiona anatomia palpacyjna oraz najważniejsze  kliniczne punkty spustowe, powięziowe oraz techniki balansu poszczególnych łańcuchów mięśniowo-powięziowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie praktyczne składające się z 2 modułów każdy po 2 dni.

-anatomia palpacyjna- istotne punkty kliniczne

-różnicowanie kliniczne obwodowy układ nerwowy- testy neurodynamiczne

-wykład teoretyczny- układ mięśniowo-powięziowy, fizjologia punktów spustowych oraz punktów powięziowych – różnice.

-techniki diagnostyczne dla poszczególnych łańcuchów mięśniowo-powięziowych

-techniki lecznicze mięśniowo- powięziowe

-techniki strukturalne-  diagnostyka manualna,

-techniki mobilizacji oraz manipulacji między innymi manipulacje trakcyjne, chicago i wiele innych technik osteopatycznych

-założenia koncepcji centralnej stabilizacji

-trening centralnej stabilizacji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie szybkiej i skutecznej diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego w oparciu o analizę globalną tzn w ujęciu taśm anatomicznych. Kursanci poznają niezwykle skuteczne techniki powięziowe i strukturalne. Kurs przedstawia kompleksowe holistyczne postępowanie  fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. Kursanci poznają również najczęstsze dysfunkcję występujące w okolicy dolnego kręgosłupa.

WYKŁADOWCA:

Mgr Witold Sodel

Absolwent Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach. Ukończył kompleksowe szkolenie z zakresu terapii manualnej według standardów IFOMPT zarówno podstawowy MT jak i rozwijający OMT (łącznie ok 1200 godzin zajęć praktyczno- teoretycznych oraz klinicznych pod kierunkiem instruktora OMT). Obszar zainteresowań to diagnostyka funkcjonalna oraz  wpływ i zależność układu mięśniowo-powięziowego na strukturę. Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną w Mikołowie.

 

 

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KURSU:

I moduł 17 - 18 lutego 2018 (Osoby zapisujące się na I moduł, są automatycznie zapisywane na moduł II)

II moduł 7-8 kwietniaNajbliższe terminy szkoleń

17 - 18 lutego 2018 (16 godz. dydaktycznych)

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

Prowadzący: Witold Sodel

Cena: 1390 PLN

7 - 8 kwietnia 2018 (16 godz. dydaktycznych)

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego (2 moduł)

Prowadzący: Witold Sodel

Cena: 1390 PLN