BMK Facebook

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

Intensywny kurs kliniczny. W 90% szkolenie jest praktyczne. Instruktor pokazuje jak szybko i skutecznie, za pomocą technik manualnych i powięziowych zdiagnozować i rozróżnić z których struktur pochodzi ból lub utrata funkcji. W części praktycznej pokazane zostaną techniki manualne strukturalne, powięziowe, oraz trening centralnej stabilizacji. Szczegółowo zostanie przedstawiona anatomia palpacyjna oraz najważniejsze  kliniczne punkty spustowe, powięziowe oraz techniki balansu poszczególnych łańcuchów mięśniowo-powięziowych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie szybkiej i skutecznej diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego w oparciu o analizę globalną tzn w ujęciu taśm anatomicznych. Kursanci poznają niezwykle skuteczne techniki powięziowe i strukturalne. Kurs przedstawia kompleksowe holistyczne postępowanie  fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. Kursanci poznają również najczęstsze dysfunkcję występujące w okolicy dolnego kręgosłupa.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie praktyczne składające się z 2 modułów każdy po 2 dni.
- anatomia palpacyjna - istotne punkty kliniczne
- różnicowanie kliniczne - obwodowy układ nerwowy- testy neurodynamiczne
- wykład teoretyczny - układ mięśniowo-powięziowy, fizjologia punktów spustowych oraz punktów powięziowych
- techniki diagnostyczne dla poszczególnych łańcuchów mięśniowo-powięziowych
- techniki lecznicze mięśniowo-powięziowe
- techniki strukturalne - diagnostyka manualna
- techniki mobilizacji oraz manipulacji, m.in. manipulacje trakcyjne, Chicago i wiele innych technik osteopatycznych 
- założenia koncepcji centralnej stabilizacj
- trening centralnej stabilizacji

 

WYKŁADOWCA:Najbliższe terminy szkoleń