BMK Facebook

Rehabilitacja w sporcie z elementami traumatologii sportowej

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze specjaliści - medycyny rodzinnej, pediatrii, rehabilitacji, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii (wymagana znajomość anatomii)

forma zajęć: wykłady (ok. 30% czasu), warsztaty (ok. 70% czasu)

W trakcie warsztatów wymagany strój sportowy oraz gotowość do aktywnej pracy w zespole.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA:

Więzadła i ścięgna
- anatomia, histologia, fizjologia, biomechanika
- mechanizm uszkodzenia więzadeł i ścięgien
- proces gojenia - wpływ czynników endo- i egzogennych (m.in. NLPZ, kortykosteroidów)
- rekonstrukcje i inżynieria tkankowa - stan obecny i perspektywy rozwoju

Mięśnie
- anatomia, histologia, fizjologia, energetyka pracy mięśniowej
- zmęczenie mięśni
- przeciążenia i uszkodzenia mięśni (ćwiczenia koncentryczne i ekscentryczne)
- proces gojenia

Układ nerwowy
- anatomia, fizjologia
- "sterowanie" ruchem

Stabilizacja centralna i segmentalna
- anatomia i fizjologia
- patofizjologia
- testy kliniczne - analiza łańcucha kinematycznego
- programy ćwiczeń - progresja obciążeń

Diagnostyka i terapia najczęstszych urazów w sporcie (biodro i pachwina, kolano, podudzie, kostka, stopa, kręgosłup, klatka piersiowa, bark, łokieć, nadgarstek, dłoń)
- mechanizm uszkodzenia
- wywiad i badanie - punkt widzenia lekarza / terapeuty sportowego / fizjoterapeuty
- badania dodatkowe - możliwości i ograniczenia
- możliwości obiektywizacji procesu leczenia
- propozycje terapii - projektowanie i realizacja procesu, dokumentacja medyczna, wykorzystanie "gotowych" schematów postępowania (analiza schematów wraz z praktycznym komentarzem)
- programy profilaktyczne (m.in. dla mm. kulszowo-goleniowych, ścięgna Achillesa, "złota 10" dla miotaczy, FIFA11+)
- analiza czynników predysponujących do urazów (m.in. błędy treningowe, obuwie, sprzęt sportowy, czynniki środowiskowe)

Sytuacje szczególne
- młody sportowiec - wyzwanie dla zespołu terapeutycznego
- wpływ schorzeń przewlekłych na proces rehabilitacji
- pacjent po leczeniu zabiegowym (współpraca z chirurgiem prowadzącym, proponowane schematy rehabilitacji, kryteria powrotu do sportu)

Terapia manualna w pracy ze sportowcem
Terapia tkanek miękkich z elementami terapii punktów spustowych
Koncepcja taśm anatomicznych - przykłady zastosowania w pracy ze sportowcami
Kinesiotaping i taping sportowy
Plajometria, propriorecepcja, trening funkcjonalny - wprowadzenie do tematu

Rola fizykoterapii w procesie rehabilitacji
- cryo cuff
- elektrostymulacja
- fala uderzeniowa

Nowoczesne zaopatrzenie ortopedyczne

Podstawy żywienia i supelmentacji w sporcie i ich wpływ na proces rehabilitacji

WYKŁADOWCY:

Aleksander Kucza mgr rehabilitacji ruchowej. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę zgromadzoną w czasie licznych specjalistycznych kursów prowadzonych przez instruktorów z całego świata. Dyplomowany terapeuta metod PNF, Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha oraz metody McKenziego. Jeden z kilku fizjoterapeutów w Polsce, którzy ukończyli kurs Ortopedycznej Terapii Manualej OMT (1300 godzin dydaktycznych). Wieloletni praktyk i doświadczony szkoleniowiec.  PT, OMT.

Tomasz Chmielewski lekarz, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (Poradnia Medycyny Sportowej BMK Centrum Rehabilitacji)

CZAS TRWANIA: 3 dni ( 24 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)Najbliższe terminy szkoleń