BMK Facebook

Rehabilitacja w sporcie

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci, lekarze specjaliści - rehabilitacji, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii

Forma zajęć: wykłady (ok. 30% czasu), warsztaty (ok. 70% czasu)

W trakcie warsztatów wymagany strój sportowy oraz gotowość do aktywnej pracy w zespole.

OPIS SZKOLENIA:

Materiał przedstawiony na szkoleniu jest zbiorem wiedzy na temat zasad postępowania z osobami aktywnymi fizycznie po przebytych urazach narządu ruchu. Nie jest to szkolenie z „metody” i jako takie nie prezentuje jedynej słusznej wiedzy, która miałaby być jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu. Prowadzący skupia się na przygotowaniu ram do pracy zespołu terapeutycznego, zostawiając w jego gestii wypełnienie pustych pól dostępnymi metodami pracy.


SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Anatomia funkcjonalna i biomechanika ruchu:
- zasady diagnostyki funkcjonalnej – najczęściej popełniane błędy
- anatomia funkcjonalna wybranych dyscyplin
- od objawu do rozpoznania
2. Narząd ruchu:
- więzadła, ścięgna – mechanizm uszkodzenia, proces gojenia, rola treningu ekscentrycznego
- mięśnie – przeciążenia i uszkodzenia mięśni, proces gojenia, podstawy programowania treningu medycznego
- układ nerwowy – „sterowanie” ruchem
3. Diagnostyka obrazowa i jej rola w projektowaniu procesu rehabilitacji.
4. Diagnostyka i terapia najczęstszych urazów w sporcie z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny:
- mechanizm uszkodzenia
- wywiad i badanie - punkt widzenia lekarza / terapeuty sportowego / fizjoterapeuty 
- badania dodatkowe - możliwości i ograniczenia
- projektowanie i realizacja terapii
- trening medyczny jako niezbędny element terapii
5. Współpraca z trenerem:
- zawodnik po kontuzji
- wdrażanie programów profilaktycznych w plany treningowe
6. Podstawy żywienia i suplementacji w sporcie i ich wpływ na proces rehabilitacji


WYKŁADOWCA:


Tomasz Chmielewski (lekarz, certyfikat PTMS)

Od kilkunastu lat pracuje z osobami aktywnymi fizycznie (sport rekreacyjny, sport wyczynowy) zarówno w gabinecie lekarskim, jak i na sali treningowej. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej odpowiadając za przygotowanie motoryczne Zawodniczek i wieloma klubami sportowymi (sporty gimnastyczne, sporty walki, gry zespołowe). Prowadzi indywidualne konsultacje i treningi w okresie przygotowawczym do startów oraz w fazie powrotu do sportu po przebytych urazach narządu ruchu. Jest prekursorem medycyny tańca w Polsce i autorem wielu szkoleń i warsztatów dla tancerzy i nauczycieli tańca. Regularnie prowadzi zajęcia dla pedagogów szkół baletowych.CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 790 PLNNajbliższe terminy szkoleń