BMK Facebook

Sport dzieci i młodzieży - medyczne aspekty treningu. Trening funkcjonalny.

UCZESTNICY:

Trenerzy i instruktorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą, lekarze specjaliści rehabilitacji, ortopedii, pediatrii i medycyny rodzinnej, fizjoterapeuci (licencjat, magister), nauczyciele wychowania fizycznego, świadomi Rodzice

Stworzony przez nasz zespół program kursu jest efektem kilkumiesięcznych dyskusji i wielu lat praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą. Mamy nadzieję, że przekazywana podczas zajęć wiedza sprawi, że sport i taniec będą dla dzieci i młodzieży jak najdłużej przyjemnością.

PROGRAM SZKOLENIA:

- Rozwój dziecka (narząd ruchu, układ nerwowy)
- Kwalifikacja do zajęć sportowych w świetle obowiązujacych w Polsce przepisów
- Praktyczna kwalifikacja do zajęć sportowych i ruchowych - statyczna i dynamiczna ocena narządu ruchu. Badanie postawy ciała. Wpływ dysfunkcji narządu ruchu i układu nerwowego na preferowaną formę aktywności fizycznej (selekcja negatywna, pozytywna)

- Fizjologia wysiłku okresu dorastania
- Anatomia funkcjonalna w sporcie dzieci i młodzieży (core stability, taśmy mięśniowe)
- Żywienie i suplementacja w sporcie dzieci i młodzieży
- Trening ogólnorozwojowy a trening specjalistyczny
- Taniec, balet, gimnastyka jako specjalistyczne formy obciążania narządu ruchu (sporty wczesnego naboru)
- "Młody zawodnik" - gry zespołowe, sporty walki, pływanie, sporty zimowe... trening motoryczny
- Urazy i ich następstwa - badanie, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja - wskazówki dla trenera / fizjoterapeuty / lekarza - omówienie wybranych historii Pacjentów Poradni Medycyny Sportowej
- Najczęstsze błędy popełniane podczas treningu

Warsztaty: trening funkcjonalny dzieci i młodzieży - ćwiczenia, technika, progresja

WYKŁADOWCY:

Tomasz Chmielewski -
Lekarz (Poradnia Medycyny Sportowej); specjalizuje się w funkcjonalnej ocenie młodych sportowców, korekcji zaburzeń biomechanicznych i medycznych aspektach treningu motorycznego. Jest autorem kilkudziesięciu szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy i trenerów. Regularnie prowadzi indywidualne treningi dla tancerzy i zawodniczek gimnastyki artystycznej.

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)Najbliższe terminy szkoleń