BMK Facebook

Terapia manualna kończyny górnej

UCZESTNICY:

Fizjoterapeuci, technicy fizjoterapii, studenci fizjoterapii*, terapeuci manualni, masażyści, lekarze medycyny rodzinnej, rehabilitacji.

Terapia kończyny górnej, to dwudniowe szkolenie w formie warsztatowej** - jedno z trzech wszechstronnych szkoleń z zakresu terapii manualnej i kompendium wiedzy z zakresu dysfunkcji kończyny górnej. Podczas kursu zostanie zaprezentowane kompleksowe podejście fizjoterapeutyczne obejmujące wywiad, badanie, diagnostykę różnicową oraz leczenie wybranych dysfunkcji kończyny górnej w oparciu o zróżnicowane techniki terapii manualnej. Praca z pacjentem zostanie uzupełniona o wtórną profilaktykę w postaci treningu medycznego.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE DO TERAPII MANUALNEJ
 • - Omówienie i wyjaśnienie podstawowych pojęć, zasad oraz technik
2. NADGARSTEK
 • - Anatomia i biomechanika
 • - Anatomia palpacyjna
 • - Badanie i diagnostyka różnicowa
 • - Leczenie manualne – tkanki miękkie + techniki stawowe
 • - Wybrane zagadnienia: Uszkodzenia kości nadgarstka, zespoły uciskowe nerwów, ręka wspinacza, fizjoterapia po unieruchomieniu
3. ŁOKIEĆ
 • - Anatomia i biomechanika
 • - Anatomia palpacyjna
 • - Badanie i diagnostyka różnicowa
 • - Leczenie manualne – tkanki miękkie + techniki stawowe
 • - Wybrane zagadnienia: złamania w obrębie łokcia, zespoły uciskowe nerwów, tendinopatie – łokieć tenisisty/golfisty, fizjoterapia po unieruchomieniu
4. BARK
 • - Anatomia i biomechanika
 • - Anatomia palpacyjna
 • - Badanie i diagnostyka różnicowa
 • - Leczenie manualne – tkanki miękkie + techniki stawowe
 • - Wybrane zagadnienia: złamania w obrębie barku, uszkodzenia stożka rotatorów, niestabilność stawu ramiennego, cieśń podbarkowa, uszkodzenia obrąbka stawowego, bark zamrożony, pary sił mięśniowych, fizjoterapia po unieruchomieniu.

* Od studentów deklarujących chęć udziału w szkoleniu wymaga się znajomości anatomii i biomechaniki; uczestnictwo w kursie nie upoważnia do prowadzenia terapii Pacjentów bez posiadania uprawnień wymaganych na terenie RP.

** Ze względu na warsztatowy charakter większości zajęć wymagany jest strój i obuwie sportowe oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokazach terapii.

WYKŁADOWCA:

Mateusz Makulik - Terapeuta manualny, absolwent Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Trener personalny. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna wg Mulligana, Terapia Manualna wg Dr Ackermana, PNF, Kinesiotaping w sporcie i rehabilitacji, oraz wiele innych. Aktualnie również tłumacz na szkoleniach OMT Kaltenborn-Evjenth.


 

 


 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

CENA: 990 PLN

Szkolenie certyfikowane!


Najbliższe terminy szkoleń

19 - 20 marca 2022 (16 godz. dydaktycznych)

Terapia manualna kończyny górnej

Prowadzący: Mateusz Makulik

Cena: 990 PLN

17 - 18 września 2022 (16 godz. dydaktycznych)

Terapia manualna kończyny górnej

Prowadzący: Mateusz Makulik

Cena: 990 PLN