BMK Facebook

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat, magister), lekarze (specjaliści rehabilitacjii medycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej), masażyści i technicy masażyści

Forma zajęć: warsztaty - wymagany strój sportowy oraz gotowość do uczestnictwa w zajęciach praktycznych

!!! WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ ANATOMII !!!

Punkty spustowe (trigger points) występują u wszystkich Pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi narządu ruchu. W kultowym podręczniku dla terapeutów (Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual) Travell i Simons zdefiniowali je jako oddzielne, nadpobudliwe punkty w obszarze napiętej tkanki mięśniowej. Palpacja tych punktów skutkuje wyzwoleniem bólu, dysfunkcji ruchowej i objawów autonomicznych. Przez ostatnich kilka lat dokonał się olbrzymi postęp w zrozumieniu mechanizmów biochemicznych i neurofizjologicznych stojących za tą kaskadą zdarzeń.

Wykorzystując badania EMG wykazano m.in. specyficzną dla punktów spustowych aktywność w obrębie płytki motorycznej. Jedną z teorii tłumaczących biochemiczne podłoże zmian jest zaburzenie funkcji pompy wapniowej wskutek miejscowych niedoborów związków wysokoenergetycznych (ATP), w efekcie których upośledzeniu ulega cykl skurcz-rozkurcz w obrębie włokien aktyny i miozyny.

Obszarami najczęstszego występowania punktów spustowych jest m.in. m. czworoboczny, m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. nad- i podgrzebieniowy, mm. pośladkowe, m. gruszkowaty.

Warsztaty stanowią kompendium wiedzy na temat terapii punktów spustowych i jej miejsca w nowoczesnej rehabilitacji. Całość kursu prowadzona jest w formie zajęć praktycznych. Uczestnicy mają możliwość samodzielnej lokalizacji poszczególnych trigger points i ich opracowania. Osoby prowadzące, jako wieloletni praktycy, pokazują miejsce prezentowanych technik w nowoczesnej rehabilitacji, wplatają pracę nad punktami w kompleksowe podejście do Pacjenta. Uczestnicy szkolenia uzyskują odpowiedź na pytanie jako połączyć ze sobą poszczególne techniki pracy z Pacjentem. Podobnie jak w przypadku tapingu, masażu tkanek głębokich czy terapii manualnej praca na punktach spustowych powinna być jednym z elementów kompleksowej pracy z Pacjentem.

WYKŁADOWCY:


Ewa Staciwa
absolwentka Wydziału Rehabilitacji Sportowej w Northampton (UK), doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę na stanowisku Kierownika Siłowni Rehabilitacyjnej ISIS Chiropractic Clinc w Northampton i terapeuty sportowego Northampton Saints Rugby Club (UK)

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 840 PLN

Szkolenie certyfikowane!Najbliższe terminy szkoleń

10 - 11 kwietnia 2021 (16 godz. dydaktycznych)

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Prowadzący: Ewa Staciwa

Cena: 840 PLN

20 - 21 listopada 2021 (16 godz. dydaktycznych)

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Prowadzący: Ewa Staciwa

Cena: 840 PLN