BMK Facebook

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Podejście holistyczne.

 

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat, magister), lekarze , masażyści i technicy masażyści

 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ ANATOMII!

Punkty spustowe (trigger points) występują u wszystkich Pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi narządu ruchu. W kultowym podręczniku dla terapeutów (Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual) Travell i Simons zdefiniowali je jako oddzielne, nadpobudliwe punkty w obszarze napiętej tkanki mięśniowej. Palpacja tych punktów skutkuje wyzwoleniem bólu, dysfunkcji ruchowej i objawów autonomicznych. Przez ostatnich kilka lat dokonał się olbrzymi postęp w zrozumieniu mechanizmów biochemicznych i neurofizjologicznych stojących za tą kaskadą zdarzeń.

Warsztaty z Terapii Punktów spustowych zapewniają praktyczną i dynamiczną wiedzę. Stanowią kompendium wiedzy na temat terapii punktów spustowych, poszerzone o podejście holistyczne/ integracyjne. Podczas szkolenia kursanci zapoznają się z metodami pracy z punktami spustowymi a także z tematyką punktów akupresurowych i meridianów, terapią bańkami, elementami naturoterapii oraz psychosomatyki w dolegliwościach bólowych ciała. Całość kursu prowadzona jest w formie zajęć praktycznych. Uczestnicy mają możliwość samodzielnej lokalizacji poszczególnych punktów i ich opracowania. Kurs pokazuje położenie punktów spustowych, metody autoterapii oraz protokoły usprawniające poszczególne partie ciała. Podczas szkolenia pokazane będą techniki kompresji niedokrwiennej, głęboki masaż rozcierający, masaż funkcyjny, PIR (poizometryczna relaksacja) oraz techniki stretchingu poszczególnych partii mięśniowych, Osoba prowadząca, jako wieloletni praktyk, pokazuje miejsce prezentowanych technik w nowoczesnej rehabilitacji, wplatając pracę nad punktami w kompleksowe podejście do Pacjenta. Uczestnicy szkolenia uzyskują odpowiedzi na pytania jako połączyć ze sobą poszczególne techniki pracy z Pacjentem w swoim wachlarzu technik terapeutycznych.

Forma zajęć: warsztaty - wymagany strój sportowy oraz gotowość do uczestnictwa w zajęciach praktycznych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • - Punkty spustowe – podejście holistyczne/ integracyjne – poruszamy klasyczne metody opracowywania PS poszerzone o elementy medycyny naturalnej m. in. tematykę meridianów (TCM – Tradycyjna Medycyna Chińska), punktów akupresurowych/ akupunkturowych, terapii bańkami, naturoterapii oraz psychosomatyki w dolegliwościach bólowych ciała.
 • - Czym są i co powodują punkty spustowe
 • - Teorie powstawania PS, Czynniki wpływające na powstanie punktów spustowych
 • - Punkty spustowe uśpione/ aktywne/ „satelitarne”, wtórne
 • - Przeciwwskazania
 • - Techniki palpacyjne mięśni dla punktów spustowych – protokół badania
 • - Techniki terapeutyczne: kompresja niedokrwienna, głęboki masaż rozcierający/ poprzeczny, masaż funkcyjny, Techniki Energizacji Mięśni (MET), techniki stretchingu.
 • - Elementy terapii ciepłem i zimnem
 • - Odniesienie do badania postawy oraz czynników biomechanicznych.
 • - Protokoły postępowania
 • - Opracowanie poszczególnych partii ciała oraz najczęściej spotykanych dolegliwości bólowych (ból w okolicach obręczy barkowej, głowy, stawu łokciowego, nadgarstka, pleców (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy), obręczy biodrowej, pachwiny, stawu kolanowego, skokowego oraz stopy).
 • - Autoterapia


WYKŁADOWCA:

Ewa Staciwa - Jest terapeutką i nauczycielką masażu z międzynarodowym wykształceniem i doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe obejmuje min. pracę z zawodowymi sportowcami i amatorami sportu. Była również wykładowcą na wydziale Rehabilitacji i Sportu w Moulton College w Anglii a także asystentką nauczyciela masażu w Monterey Institute of Touch w USA .  Autorka szkoleń dla fizjoterapeutów i masażystów w wielu miastach Polski. Uczy masażu leczniczego, terapii mięśniowo – powięziowych oraz naturalnych metod wspomagania zdrowia. Licencjonowana hipnoterapeutka. Pasjonuje się metodami medycyny naturalnej. W swoim gabinecie w Łomiankach praktykuje holistyczne podejście do zdrowia i życia.

 

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 1190 PLN


Szkolenie certyfikowane!

W cenie kursu: nagranie 16 h, karty z grafikami, skrypt i certyfikat.

 1. W cenie kursu: nagranie 16 h i karty z grafikaW cenie kursu: nagranie 16 h i karty z grafikami
 1. W cenie kursu: nagranie 16 h i karty z grafikami
 1. W cenie kursu: nagranie 16 h i karty z grafikami


Najbliższe terminy szkoleń

2 - 3 kwietnia 2022 (16 godz. dydaktycznych)

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Podejście holistyczne.

Prowadzący: Ewa Staciwa

Cena: 1190 PLN

10 - 11 września 2022 (16 godz. dydaktycznych)

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Podejście holistyczne.

Prowadzący: Ewa Staciwa

Cena: 1190 PLN