BMK Facebook

Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego (USOR)

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)
Kurs jest skierowany m.in do fizjoterapeutów, którzy w swojej codziennej praktyce zajmują się terapią bólów lędźwiowo-krzyżowych oraz zaburzeń uro-ginekologicznych.

Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne (USOR) w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego (ang.  Rehabilitative Ultrasound Imaging - RUSI) oznacza obrazowanie ultrasonograficzne w fizjoterapii i definiowane jest jako procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny morfologii mięśni i otaczających tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych. Pozwala również na wykonywanie ćwiczeń z tzw. sonofeedback. Nabyte podczas kursu umiejętności są doskonałym narzędziem wspomagającym diagnostykę funkcjonalną  w pracy fizjoterapeuty oraz podnoszą prestiż gabinetu.

Stosowane w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego USOR pomaga obiektywnie stwierdzić zmiany w morfologii oraz funkcji mięśni stabilizujących ten kompleks, a także monitorować zmiany zachodzące w tych parametrach pod wpływem procesu rehabilitacji

Skrócony plan szkolenia:
- wstęp na temat podstaw fizycznych USG, historia i rozwój USOR na świecie i w Polsce, wykorzystanie USOR w praktyce fizjoterapeutycznej, różnice pomiędzy USOR a obrazowaniem lekarskim
- praca z ultrasonografem, charakterystyka najważniejszych funkcji urządzenia
- anatomia, fizjologia, patofizjologia przedniej ściany brzucha 
- sonoanatomia przedniej ściany brzucha
- anatomia, fizjologia, patofizjologia bocznejj ściany brzucha 
- sonoanatomia bocznej ściany brzucha
- anatomia, fizjologia, patofizjologia kompleksu lędźwiowo-krzyżowego
- sonoanatomia kompleksu lędźwiowo-krzyżowego
- anatomia, fizjologia, patofizjologia dna miednicy
- sonoanatomia dna miednicy


Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie potrafił:
1. Wskazać różnice między medycznym i rehabilitacyjnym obrazowaniem ultrasonograficznym
2. Opisać w jaki sposób rehabilitacyjne obrazowanie ultrasonograficzne wpisuje się w zakres praktyki fizjoterapeutycznej.
3. Przedstawić podstawowe zasady fizyki leżące u podstaw obrazowania ultrasonograficznego.
4. Opisać zasady bezpieczeństwa i zasady tzw. minimalnego oddziaływania szkodliwego dotyczące rehabilitacyjnego obrazowania ultrasonograficznego w praktyce fizjoterapeutycznej.
5. Wymienić części składowe i właściwie operować aparatem ultrasonograficznym.
6. Wygenerować, odczytać i zinterpretować obrazy ultrasonograficzne podstawy pęcherza moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, prostego brzucha, mięśnia wielodzielnego, w stanie ich relaksacji i skurczu.
7. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego kresy białej w celu dokonania pomiarów stopnia rozdzielenia blaszek mięśnia prostego brzucha.
8. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego w celu dokonania pomiarów zmian grubości  mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, mięśnia wielodzielnego i wypieracza pęcherza moczowego.
9. Zapisywać, dokumentować i transferować obrazy i klipy filmowe do multimedialnej prezentacji.
10. Włączać rehabilitacyjne obrazowanie ultrasonograficzne w proces ewaluacji i tworzenia protokołów usprawniania pacjentów z bólem lędźwiowo-miedniczym.

WYKŁADOWCY:

Marcin Grześkowiak - dyplomowany terapeuta manualny koncepcji Kaltenborn-Evjenth, w trakcie specjalizacji z ortopedycznej terapii manualnej według standardów IFOMT. Dyplomowany fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (AWF Poznań). Autor i współautor licznych prac w zakresu terapii manualnej i dysfunkcji narządu ruchu. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych z zakresu terapii manualnej. Specjalizuje się w terapii zaburzeń i chorób kręgosłupa oraz obręczy biodrowej.

 

 

Dawid Łochyński - dyplomowany fizjoterapeuta. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (AWF Poznań), a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Jest autorem wielu prac naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu neurofizjologii i rehabilitacji. Jego główne zainteresowania zawodowe związane są z fizjoterapią zaburzeń czynnościowych mięśni szkieletowych oraz kontroli nerwowo-mięśniowej wskutek procesu starzenia oraz chorób kręgosłupa i stawów obwodowych.

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 900 PLN

Sprzęt wykorzystywany podczas kursu użyczony jest przez firmę Philips. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z wykorzystaniem ultrasonografu Philips Lumify.
Najbliższe terminy szkoleń