BMK Facebook

LAST MINUTE W BMK

 

 

Zarezerwuj już dziś miejsce na letnie szkolenia

w PROMOCYJNEJ CENIE!

 


SZKOLENIA OBJĘTE PROMOCJĄ:


TYTUŁ SZKOLENIA: Lepiej zapobiegać niż leczyć – regeneracja i odnowa w sporcie i rekreacji
TERMIN SZKOLENIA:  9-10.07.2022
CENA SZKOLENIA: 1190 zł TYLKO 890 zł
PROWADZĄCY: Eliasz Zientara
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/lepiej-zapobiegac-niz-leczyc---regeneracja-i-odnowa-w-sporcie-i-rekreacji/

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Podstawy treningu funkcjonalnego
TERMIN SZKOLENIA:  30-21.07.2022
CENA SZKOLENIA: 1190 zł TYLKO 690 zł
PROWADZĄCY: Robert Witkowski
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/funkcjonalny-trening-zdrowotny/

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Suche igłowanie (dry needling DN)
TERMIN SZKOLENIA: 6-7.08.2022
CENA SZKOLENIA: 1190 zł TYLKO  890 zł
PROWADZĄCY: Piotr Karaś - Iwasyk
MIEJSCE SZKOLENIA: Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/suche-iglowanie/


TYTUŁ SZKOLENIA: Neurorehabilitacja  z terapią funkcjonalną ręki
TERMIN SZKOLENIA: 3-4.09.2022
CENA SZKOLENIA: 990 zł TYLKO  690 zł
PROWADZĄCY: dr Roman Olejniczak
MIEJSCE SZKOLENIA: Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/neurorehabilitacja/


TYTUŁ SZKOLENIA: Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych. Podejście holistyczne.
TERMIN SZKOLENIA: 10-11.09.2022
CENA SZKOLENIA: 990 zł TYLKO 790 zł
PROWADZĄCY: Ewa Staciwa
MIEJSCE SZKOLENIA: Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/terapia-punktow-spustowych/

 

TYTUŁ SZKOLENIA: Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu
TERMIN SZKOLENIA: I moduł: 23-25.09.2022, II moduł: 2-4.12.2022, III moduł: 27-29.01.2023
CENA SZKOLENIA: 3700 zł TYLKO 3400 zł
PROWADZĄCY: dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
MIEJSCE SZKOLENIA: Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY: http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/fizjoterapia-funkcjonalna-chorych-po-ogniskowym-uszkodzeniu-mozgu/

 

ZAPRASZAMY :)

 


Regulamin promocji LAST MINUTE W BMK 2022:

-Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie w terminie od godz. 10:00 dnia 1.07.2022 r. do godz. 23:59 dnia 10.07.2022 r. przez nasz formularz zgłoszeniowy (dostępny po kliknięciu na wybrane szkolenie)
- W formularzu zgłoszeniowym w polu „Promocje” należy wpisać hasło: „LAST MINUTE 2022”.
- Promocją „LAST MIUTE W BMK 2022” objęte są wybrane szkolenia (lista powyżej).
- Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba spełniająca kryteria udziału w wybranym szkoleniu (podane przy każdym szkoleniu na www.bmk.com.pl – wymagania wstępne określające posiadane wykształcenie – jeśli wymagane).
- Osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie szkoleń objętych promocją.
- Mail od Organizatora z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia nastąpi w przeciągu 2 dni roboczych od dnia jego nadesłania.
- Klient zobowiązuje się uiścić wpłatę zaliczki w wysokości min. 50% promocyjnej ceny szkolenia w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia od BMK. Po upływie 3 dni obowiązuje cena regularna szkolenia.
- Całość płatności za szkolenie musi być uregulowane najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem się szkolenia.
- Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
- Zgłoszenia bez wypełnionego pola „Promocje” będą przyjmowane w cenach regularnych.
- Zgłoszenia po wyznaczonym terminie będą przyjmowane w regularnych cenach.
- W przypadku dużego zainteresowania wybranym szkoleniem, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług zapewniamy alternatywny termin.
- BMK jako Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu szkolenia
- Promocje nie łączą się z innymi proponowanymi przez BMK.
- Przesłanie zgłoszenia spełniającego w/w warunki jest równoznaczne z akceptacją warunków tej promocji.

 Zarezerwuj już dziś miejsce na letnie szkolenia

PROMOCYJNEJ CENIE!

SZKOLENIA OBJĘTE PROMOCJĄ:TYTUŁ SZKOLENIA: Lepiej zapobiegać niż leczyć – regeneracja i odnowa w sporcie i rekreacji
TERMIN SZKOLENIA:  9-10.07.2022
CENA SZKOLENIA: 1190 zł
TYLKO 990 zł
PROWADZĄCY: Eliasz Zientara
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY:
http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/lepiej-zapobiegac-niz-leczyc---regeneracja-i-odnowa-w-sporcie-i-rekreacji/

TYTUŁ SZKOLENIA: Podstawy treningu funkcjonalnego
TERMIN SZKOLENIA:  30-21.07.2022
CENA SZKOLENIA: 1190 zł
TYLKO 690 zł
PROWADZĄCY: Robert Witkowski
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY:
http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/funkcjonalny-trening-zdrowotny/

TYTUŁ SZKOLENIA: Suche igłowanie (dry needling DN)

TERMIN SZKOLENIA:  6-7.08.2022
CENA SZKOLENIA: 1190 zł
TYLKO 890 zł
PROWADZĄCY: Piotr Iwasyk – Karaś
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY:
http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/suche-iglowanie/

TYTUŁ SZKOLENIA: Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki

TERMIN SZKOLENIA:  3-4.09.2022
CENA SZKOLENIA: 990 zł
TYLKO 790 zł
PROWADZĄCY: dr Roman Olejniczak
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY:
http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/neurorehabilitacja/

TYTUŁ SZKOLENIA: Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych. Podejście holistyczne.

TERMIN SZKOLENIA:  10-11.09.2022
CENA SZKOLENIA: 990 zł
TYLKO 790 zł
PROWADZĄCY: Ewa Staciwa
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY:
http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/terapia-punktow-spustowych/

TYTUŁ SZKOLENIA: Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu

TERMIN SZKOLENIA:  I moduł: 23-25.09.2022, II moduł: 2-4.12.2022, III moduł: 27-29.01.2023
CENA SZKOLENIA: 3700 zł
TYLKO 3400 zł
PROWADZĄCY: dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław
INFORMACJE I ZAPISY:
http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/fizjoterapia-funkcjonalna-chorych-po-ogniskowym-uszkodzeniu-mozgu/

ZAPRASZAMY :)Regulamin promocji LAST MINUTE W BMK 2022:

-Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie w terminie od godz. 10:00 dnia 1.07.2022 r. do godz. 23:59 dnia 17.07.2022 r. przez nasz formularz zgłoszeniowy (dostępny po kliknięciu na wybrane szkolenie)
- W formularzu zgłoszeniowym w polu „Promocje” należy wpisać hasło: „LAST MINUTE 2022”.

- Promocją „LAST MIUTE W BMK 2022” objęte są wybrane szkolenia (lista powyżej).
- Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba spełniająca kryteria udziału w wybranym szkoleniu (podane przy każdym szkoleniu na www.bmk.com.pl – wymagania wstępne określające posiadane wykształcenie – jeśli wymagane).
- Osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie szkoleń objętych promocją.
- Mail od Organizatora z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia nastąpi w przeciągu 2 dni roboczych od dnia jego nadesłania.
- Klient zobowiązuje się uiścić wpłatę zaliczki w wysokości min. 50% promocyjnej ceny szkolenia w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia od BMK. Po upływie 3 dni obowiązuje cena regularna szkolenia.
- Całość płatności za szkolenie musi być uregulowane najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem się szkolenia.
- Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
- Zgłoszenia bez wypełnionego pola „Promocje” będą przyjmowane w cenach regularnych.
- Zgłoszenia po wyznaczonym terminie będą przyjmowane w regularnych cenach.
- W przypadku dużego zainteresowania wybranym szkoleniem, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług zapewniamy alternatywny termin.
- BMK jako Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terminu szkolenia
- Promocje nie łączą się z innymi proponowanymi przez BMK.
- Przesłanie zgłoszenia spełniającego w/w warunki jest równoznaczne z akceptacją warunków tej promocji.