BMK Facebook

DZIEŃ MĘŻCZYZN W BMK 2021 


Wszystkim Mężczyznom 10 - go marca 2021 r.

w prezencie wręczamy szkolenie on - line!


SZKOLENIE ON-LINE: "REHABILITACJA W SPOTCIE - MODUŁ I"

TERMIN: 12.03.2021r.

GODZINA:  18:00 - 21:00

 

 

ZAPRASZAMY :)

 

 


Regulamin promocji DZIEŃ MĘŻCZYZN W BMK 2021

- Wszyscy Mężczyźni, którzy w dniu 10 marca 2021 zgłoszą się na szkolenie on - line pt.: "REHABILITACJA W SPORCIE - MODUŁ I"  12.03.2021 otrzymają udział w nim bezpłatnie.

- Zgłoszenia promocyjne przyjmowane są od godz. 8:00 dnia 10.03.2021 r. do godz. 23:59 dnia 10.03.2021 r.

- Uczestnikiem promocji może zostać każdy Mężczyzna spełniająca kryteria udziału w tym szkoleniu (podane na www.bmk.com.pl – wymagania wstępne określające posiadane wykształcenie.)

- W ramach promocji przyjmujemy zgłoszenia tylko i wyłącznie od Mężczyzn (aby się zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.bmk.com.pl, a w tym formularzu w polu „PROMOCJE” należy wpisać hasło: "DZIEŃ MĘŻCZYZN W BMK 2021"

- Zgłoszenia po wyznaczonym terminie będą przyjmowane w cenie regularnej.

- Zgłoszenia bez wypełnionego pola „Promocje” będą przyjmowane w cenie regularnej.

- Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (wraz z linkiem do szkolenia on -line) nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia.

- Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

- Promocje nie łączą się z innymi proponowanymi przez BMK.

- Przesłanie zgłoszenia spełniającego w/w warunki jest równoznaczne z akceptacją warunków tej promocji.